En del av lösningen på Sveriges bostadsutmaning finns i miljonprogrammet.

Det pratas mycket om det svenska miljonprogrammet - mest om problem och bekymmer. Vi ser hellre möjligheterna, hur miljonprogrammet kan bidra till att lösa bostadsutmaningen. Vi har lyssnat på många av de som bor där och förstått att de flesta trivs väldigt bra. Faktiskt så bra att de gärna skulle investera i ett eget boende om chansen bara fanns. Tyvärr är utbudet av nya bostäder i miljonprogrammet i det närmaste noll. Men vi är redo att ta första steget. Vi har redan goda exempel på att det fungerar. Här kan du läsa mer om våra befintliga och planerade kvarter i miljonprogramsområden.

Ska vi titta på din kommun?

Vi på BoKlok vet att det går utmärkt att sälja bostadsrätter inbäddade i miljonprogrammet. Vi har själva gjort det och gör det gärna igen. Hör av dig till oss, kontaktuppgifter till våra affärschefer hittar du här.

Kolla in våra projekt

Vi bor här

När man diskuterar miljonprogrammet är det lätt att glömma dem som bor här. Vi har lyssnat. 

Miljonprogrammets röster
Kolla in våra projekt

BoKlok Vårvinden, Biskopsgården

I december 2013 flyttade 36 familjer in i BoKlok Vårvinden i norra Biskopsgården. På platsen låg tidigare ett skogsparti som de boende ansåg osäkert. Flertalet boende flyttade inom Biskopsgården, från hyresrätter till bostadsrätterna i BoKlok Vårvinden. I kvarteret finns sju hus i två våningar med stora grönytor runt omkring. Kommunen efterfrågade ett småskaligt område med bostadsrätter som komplement till hyresrätterna i den högre bebyggelsen från 1970-talet. 

BoKlok Tomtberget, Norsborg

Mellan höghusen i Norsborg ligger kvarteret BoKlok Tomtberget. I juli 2014 flyttade kunderna in i de 50 lägenheterna och 16 radhusen. Lägenheterna sålde slut på mindre än två veckor. De flesta som flyttade in kom från Norsborg eller andra delar av Botkyrka kommun och ville bo kvar i området i en nybyggd bostad.

BoKlok Ängsbacken, Visättra

Första etappen i Visättra, BoKlok Ängsbacken, byggstartade sommaren 2014. I oktober 2015 var det inflyttning i de 94 lägenheterna. BoKlok var först med att bygga bostadsrätter i Visättra på många år. Flertalet av kunderna kommer lokalt från Visättra och Flemingsberg och uppskattar att kunna bo kvar nära familj och vänner.

BoKlok Lännbohöjden, Fisksätra

BoKlok Lännbohöjden är det första området med bostadsrätter i Fisksätra. Tidigare låg här en nedlagd och riven skola. Tomten ansågs osäker och invånarna i Fisksätra var mycket positiva till nya bostäder på platsen. När vi frågade kunderna varför de valt att flytta svarade många att de ville flytta till en ny bostad och samtidigt kunna bo kvar i området. Bygget av de 84 lägenheterna startade sommaren 2015 och planerad inflyttning är vintern 2016/2017.

Förtätning ökar tryggheten

Många områden i miljonprogrammet har stora outnyttjade ytor med utrymme för förtätning. På flera håll har just förtätning gjort att de boende upplever större trygghet. När de tidigare stora och öppna ytorna bebyggs skapas en rumslighet som ökar känslan av trygghet.

Nybyggnation skapar flyttkedjor

Genom att bygga bostadsrätter i miljonprogrammet skapas ett mer varierat bostadsutbud. Kommunerna och de boende efterfrågar ofta en större blandning av upplåtelseformer. Större utbud gör att invånarna kan flytta inom sitt bostadsområde och samtidigt behålla närheten till vänner och familj. Då skapas de flyttkedjor som diskuteras så flitigt och boendesegregationen minskar.