SilviaBo® - ett klokare seniorboende.

SilviaBo® är ett boendekoncept med nybyggda tvåor och/eller treor för dig som är 55 år eller äldre – utvecklade av BoKlok - Silviahemmet och IKEA tillsammans.

Konceptet SilviaBo® är inget vårdboende och inget demensboende. Det är snarare vad som ofta kallas ett 55-plusboende – en attraktiv lägenhet med en smart planlösning som är genomtänkt och tillgänglighetsanpassad redan från början. Så att en person som kanske i framtiden, eller redan idag lider av funktionsnedsättning, ska kunna bo där bekvämt. Och detta till en rimlig kostnad.

Ett hem ska inte hindra dig att leva. Ett hem ska vara en bra och trygg plats för att kunna leva livet och det även på ålderns höst. Vi lever allt längre, och håller oss friskare. Men om du eller din partner skulle drabbas av en funktionsnedsättning så ska hemmet fortfarande vara den trygga och bra platsen där ni kan fortsätta leva livet så länge det är möjligt. Ett hem där du inte behöver oroa dig för om bostadsanpassning är möjlig att genomföra i framtiden. Ett hem som inte kostar så mycket att bara de allra mest  välbeställda kan bo där.

Kan SilviaBo® vara ett Trygghetsboende?

För tio år sedan definierades begreppet Trygghetsboende av Statliga Äldreboendedelegationen. Delegationen konstaterade att behovet av bostäder anpassade till den åldrande människan kommer att bli mycket stort framöver. Trygghetsboendet är inte behovsprövat, utan finns på den öppna bostadsmarknaden. Men det finns specifika krav som gäller. Framförallt är det fem saker:

 1. Bostäderna och området ska möta behoven hos äldre personer som känner sig otrygga och oroliga i sina nuvarande bostäder.
 2. 65 årsgräns gäller för de boende.
 3. Man ska ha tillgång till en gemensamhetslokal.
 4. Det ska finnas personal som ger stöd till trygghet och aktiviteter.
 5. Det ska finnas möjlighet att äta gemensamma måltider.

Är då SilviaBo® ett Trygghetsboende? Nära, men inte i sin vanligaste form. Vi har normalt inte personal som aktivitetsstöd, och inte heller gemensamma måltider. Men, såklart, när det finns fastighetsägare eller kommunala bostadsbolag som vill införskaffa ett helt SilviaBo® projekt, eller om vi själva vill gå ett steg längre, så kan vi även arrangera hem som Trygghetsboende. Det kommer att synas och markeras tydligt i så fall.

Så kom SilviaBo® till

Så kom SilviaBo® till 2015 bestämde Drottning Silvia att hennes stiftelse Silviahemmet skulle ta nästa steg. Ingvar Kamprad, grundare till IKEA (och BoKlok) hade då precis träffat Drottningen och skänkt en summa pengar till stiftelsen.

Tidigare har stiftelsen utbildat undersköterskor, sjuksystrar, läkare, till och med hela vårdavdelningar i demenskunskap. Ja, inte bara professionella, utan också  anhöriga i tusental.

Det var nu som Drottningen fick idén om att skapa ett alldeles vanligt och trivsamt boende där vem som helst skulle vilja bo, men som är så genomtänkt och anpassat att en flytt inte ska behövas om den boende eller partnern drabbas av en kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning i framtiden. Dessutom ska det vara ett hem anpassat för en vanlig plånbok. Så var SilviaBo® fött – utvecklat av BoKlok – Silviahemmet och IKEA tillsammans.

När vi planerade för boendekonceptet SilviaBo® utgick vi från ett äldre par där den ene redan nu lever med demenssjukdom och behöver ta sig fram med hjälp av rullator eller rullstol. Det ska ett SilviaBo® hem klara av, samtidigt som det ska vara attraktivt, trivsamt och funktionellt för en fullt frisk 55-åring.

Varje dag räknas

Demenssjukdomen innebär att det blir allt svårare för den sjuke och dennes anhöriga att klara det dagliga livet. Det handlar om behov av vård och omsorg, möjlighet till sociala aktiviteter och tillgång till olika hjälpmedel. Väldigt få bor idag i en bostad som är anpassad för fysiska funktionsnedsättningar. Även den lindrigt demenssjuke har svårt att fungera i det befintliga bostadsbeståndet som vanligtvis är dåligt utrustat när det gäller äldres behov. Exempel på detta kan vara avsaknad av hiss, förvirrande färg och materialval, dålig belysning och höga trösklar. När man inte längre klarar enklare saker som att hitta strömbrytaren, hantera duschen eller att stänga spisplattan, så blir en redan svår situation nästan omöjlig i en bostad som är dåligt anpassad för ens behov.

I den värsta tänkbara situationen tvingas par isär på grund av så banala skäl som att hemmet inte är anpassat. Att bo kvar hemma i den gamla villan, eller i lägenheten tre trappor upp, blir en omöjlighet. Två personer som älskar varandra och som levt tillsammans hela livet tvingas flytta isär - den ene bor kvar där hemma, den andre på ett särskilt boende.

SilviaBo® - ett boende för ett fortsatt tryggt och fungerande liv, så länge det är möjligt.

80 viktiga punkter
80 viktiga punkter

80 punkter som skiljer SilviaBo® åt från en vanlig BoKlok bostad

Läget

SilviaBo®  byggs alltid på en plats där det finns tillgång till kollektiva transporter och mataffär på gångavstånd. Inte i externt parkläge, utan gärna någonstans ganska centralt i stadsdelen.

 • Vi söker lägen när apotek och vårdcentral, eller i alla fall på en plats där det enkelt går att ta sig dit m.h.a kollektiva transportmedel.

Området

Vi har inspirerats av ”Sinnenas Trädgård” på Sabbatsbergsområdet i Stockholm, en terapeutisk trädgård skapad av arbetsterapeuten Yvonne Westerberg. Vi har fått hjälp av Britta Törnvall. Landskapsarkitekt som var med i arbetsgruppen som hjälpte Britta Törnvall. Yvonne har arbetat med vårdbostäder, sjukhus, förskolor. Både offentliga och privata utemiljöer.

 • Tilltagen gårdsmiljö med ätbara bär och buskar. Äppleträd.
 • Klubbhuset; en gemensamhetslokal där boende kan träffas för en fika, för handarbeten eller kanske för att spela spel. Med matlagningsmöjligheter och toalett. Ju större område, desto större klubbhus med plats för fler.
 • Växthus med indraget vatten. För sociala aktiviteter (eller bara för att komma närmare naturen när det är för kallt ute). Placerat på central plats i området.
 • En tvårumslägenhet erbjuds alltid att hyra för kommunen eller privat aktör som lokalkontor för hemtjänst. Vi bygger då om ventilationen för att klara arbetsplatsförhållanden.
 • På innergården, intill klubbhuset och växthuset finns en pergola, och där bredvid finns gemensam parkyta med bänkar och grill. Vanligtvis finns det plats för en boulebana också.
 • Gemensamma ytor är hårdgjorda på ett sätt så att det inte finns hinder i t.ex. regn att ta sig fram med rullstol eller rullator. Bänkar är ergonomiskt utformade.
 • Gården är fri från mörka, otrygga platser. Gångar och gårdsytor för gemensamhetsbruk är extra upplysta efter äldre människors synbehov. En konceptuell belysningsplan finns.
 • En speciell grönyta skapas för picknick, där Julgran och midsommarstång kan placeras - som boende kan samlas kring.
 • Ljuset på/vid gångarna visar tydligt vägen till entréer.
 • Gångarna har inga kraftiga stigningar eller trappsteg. Vi försöker helt undvika stigningar på mer än 1/20. Olika typer av ytor är tydligt markerade med kantsten och låg växtlighet. Mörka ytor undviks.
 • Parkeringen placeras separat, så att människor och bilar inte blandas. Vi försöker få till färre parkeringar än vad kommunen vanligtvis kräver, för att få en mer harmonisk plats. Det finns emellertid alltid extra parkeringsplatser för rörelsehindrade.
 • Gångar har bredd och utformning som gör det möjligt för färdtjänst att köra hela vägen fram till ytterdörr.
 • Yta finns för odlingslotter (pallkrage) till de boende, gemensamma och individuella vid önskemål. Pallkragar placeras i olika höjder.
 • Komplementbyggnader har beväxta, gröna sedumtak där detaljplanen tillåter för ett grönare synintryck från balkong/loftgång.

Husen

Våra hus är två, tre och ibland fyra våningar höga. Aldrig högre. På taket på lägenhetshusen finns solcellsanläggningar, med syfte att skapa ett mer ekologiskt boende – och för att hålla kostnaden för fastighetselen i schack.

Det ska aldrig kännas som att man bor i ett anonymt höghus. Tvärtom, faktiskt. Våra hus är byggda i trästomme och så ofta vi kan varierar vi fasaden för att skapa känslan av liv o rörelse. Vi bygger loftgångshus, där varje hushåll har en egen dörr mot det fria, och en liten egen yta utanför det egna köksfönstret. Två typer av förråd finns för lägenhetshavarna. Antingen förråd på våningsplanet, eller i egna förrådshus på gården.

 • Entrén till trapphuset är anpassad för att man lätt ska kunna komma in även med rullator eller rullstol (tröskelhöjd och dörrbredd). Entrédörr märks ut med tydlig skylt/dekal.
 • Yta för rullator/rullstolsparkering i trapphus innanför/vid entrén (i väderskyddat läge), med möjlighet att låsa fast.
 • Husentrén har automatiska dörröppnare. Entrédörren ska vara lätt att hantera även för den som inte är stark.
 • I varje huskropp finns hiss och trapphus, med låga trösklar för att man lätt ska kunna komma in även med rullator eller rullstol. I trapphuset placeras varje hushålls brevlåda.
 • Hiss/entrémodul har belysning som sätts igång med rörelsesensor och som är igång en lång stund efter rörelse registreras.
 • Hissmodulens entré har automatisk dörröppnare. Anpassat för rullator, rullstol.
 • Tydliga skyltar/markeringar hissknapp, hissdörr, samt bättre belysning.
 • Hiss märks ut med tydlig skylt/dekal. Knapp för hissanrop ska vara tydligt markerad.
 • Hissens ram och dörr har en avvikande färg.
 • Fällsits i hissen för avlastning.      
 • Trapporna i trappuppgången är tydligt markerade i kant så att varje steg syns. Första och sista trappsteg markeras extra tydligt.
 • Ytan utanför lägenhetsentrén är bred, samt väderskyddad. Precis bredvid den egna dörren finns en uppfällbar bänk.
 • Varje lägenhet har ett eget kallförråd, antingen på våningsplanet eller i separat förrådsbyggnad. Förrådet är tillgängligt för äldre, utan trappsteg, höga trösklar och liknande.
 • Samtliga förrådsytor, balkonger, entréer samt andra gemensamma ytor är extra upplysta enligt en genomtänkt belysningsplan - efter äldre människors synbehov.
 • Varje huskropp har en speciell platta med SilviaBo-logon, samt husnummer/adress.

Lägenheterna

Större delen av tiden vi är hemmavid tillbringar vi inne i vår egen lägenhet. Därför är lägenheterna byggda enligt beprövad BoKlok-modell – öppna, ljusa där varje kvadratmeter har en funktion. Enkla att möblera, och med en god grundstandard. Inga skrytkvadratmeter. Varje lägenhet har trådlöst internet. Men det finns ytterligare att antal kvalitéer.

 • Lägenheten är speciellt utformade i helhet enligt boverkets förhöjda tillgänglighetskrav. Arkitekt med specialistkompetens har utfärdat tillgänglighetsutlåtande.

Lägenhetsentrén, utanför

 • Entrén till hemmet är extra tydligt markerad m h a färgsättningen. Entrén har tydlig ljussättning och utanför är det upplyst både dag- och nattetid, alternativt finns rörelsevakt. Belysningen gör att det är ljust vid handtag och nyckelhål.
 • Olika hus i samma område har entrédörr i olika färger. Utanför entrédörren finns en ergonomiskt utformad sittbänk i samma färg som entrédörren.
 • Bredvid dörren finns en monterad bygel, där t.ex. rullator kan låsas fast.
 • Dörramen är förberedd för att kunna ersätta den befintliga dörren med en säkerhetsdörr.
 • Tröskeln är extra låg och anpassad för att man enkelt ska kunna ta sig in med rullator eller rullstol.
 • Entrédörren har greppvänliga handtag som tydligt avviker från entrédörrens färg.
 • Vid varje dörr finns en tidningshållare med plats för namn och en skyltram där varje lägenhetshavare sätter sitt foto, sin bild eller sin symbol.
 • Ytterdörren är en säkerhetsdörr.
 • Ytterdörren har titthål.
 • Ytterdörren till varje lägenhet är tydligt färgmarkerad i en färg som tydligt avviker mot fasadfärgen.
 • Ytterdörren har extra greppvänligt handtag och ett låsa som är lätt att hantera.
 • Övriga dörrar vid loftgång som är schakt/servicedörrar väljs/målas i avvikande färg från lägenhetsdörrar – vanligtvis i samma färgton som fasaden.
 • Förrådsdörrar (när förråd finns i anslutning till loftgång istället för utanför husen) markeras tydligt med skylt/dekal och nummersättning.

Lägenheten, generellt

 • Samtliga dörrtrösklar är extra låga.
 • Öppningsbara fönster försedda med säkerhetsspärr.
 • Golven i lägenheten är av omslipningsbar parkett, förutom i badrum (klinker).
 • En platta bakom strömbrytarna lyser i mörkret och är extra lätta att hitta.
 • Extra inbyggd badrumsdörr finns mellan sovrum och badrum.
 • Alla dörrar liksom skåpsdörrar och -luckor har extra greppvänliga handtag.
 • Extra uttag för belysning, anpassat efter äldre människors synbehov.
 • Innetemperaturen är satt till 22 grader som standard.
 • Förberett för ytor där avlastande handtag/ledstång ska sättas vid framtida behov.
 • Garderober står på hjul för att lättare kunna flyttas om.
 • Fällsits i hallen för avlastning.

Köket

 • Extra eluttag vid arbetsyta har tidsinställning.
 • Ugn o vitvaror har vred i största möjliga utsträckning och är extra enkla att använda.
 • Spishäll är av induktionstyp.
 • En extra avlastningsyta är inbyggd vid kyl/frys och ugn.
 • Inbyggnadsugn finns placerad i arbetshöjd i 2 rum o kök samt i 3 rum o kök. Jämte denna finns en inbyggd mikrovågsugn.
 • I skåpet bredvid inbyggnadsugnen finns eluttag i arbetshöjd, förberett för mikrovågsugn.
 • Ugn och spis stänger av sig själv om de varit igång länge. Ugnsglas blir inte så varmt (alternativt är skyddat) så att man kan bränna sig på det.
 • Blandaren har ett enhandsgrepp med förlängda handtag, och spärr mot skållning.
 • Diskmaskin med belysning och med kontrollpanel som är placerad högst upp på luckan är installerad.
 • Skåpsluckor är av modellen IKEA Sävedal, med extra greppvänliga handtag.
 • Skåp ovan arbetsyta i kök är av vitrintyp, med glas för genomseende.
 • Det finns belysning i köksskåp och luckor. Gäller detta alla, eller bara vissa? Kollas.
 • Ljust, glansfritt kakel ovanför arbetsyta.
 • Förberett för ytor där avlastande handtag/ledstång ska sättas vid framtida behov – se pilotprojekt.

Badrum

 • Tröskel till badrum är låg och av typ som rullator/rullstol kan ta sig över.
 • Extra takbelysning.
 • Brunn både vid vask och vid duschyta.
 • Vattenburen komfortvärme i golvet.
 • Halkfri klinker som golv.
 • Ljust, glansfritt kakel.
 • Handfatet har tydlig avställningsyta.
 • Toalettstolen är förhöjd och är förberedd för installation av stödhandtag vid ev. senare behov.
 • Duschvägg av glas är monterat.
 • Blandare och duschutrustning är extra greppvänliga.
 • Kombimaskin – tvättmaskin samt torktumlare i ett, ingår.
 • Det finns förberett för yta i duschen där avlastande handtag/ledstång ska sättas vid framtida behov.
 • Extra belysning på/vid väggskåp ovanför handfat.
 • Takbelysningen sprider ljuset i hela badrummet.
 • Extra dörr finns mellan sovrum och badrum.
Stäng
Prev
Next

Ladda ner SilviaBo® broschyr här

SilviaBo®

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla. Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge och Finland och ansvarar för hela värdekedjan från produktutveckling ända fram till inflyttning.

Stiftelsen Silviahemmet startade sin verksamhet på alla hjärtans dag 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia. Från start har målet varit att främja högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Silviasystrar, Silviasjuksköterskor och Silvialäkare utbildas och blir allt fler. Parallellt ges certifieringsutbildningar av hela vård- och omsorgsenheter, både i Sverige och internationellt. Breddutbildningar till vård- och omsorgsgivare inom olika yrken förmedlas liksom till anhöriga.

Silviahemmet har därtill under 2016 utvecklat bostadskonceptet SilviaBo®. Silviahemmet strävar efter att aktivt fortsätta delta i utveckling av god vård, god omsorg och gott boende för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.