Sverige har en väldigt klyftig bostadsmarknad

Nej, det är nog få som håller med. Men bostadsmarknaden är tyvärr klyftig på ett annat sätt. Vi har nämligen en enorm bostadsklyfta i Sverige. Dyra bostäder står tomma, samtidigt som det är stor brist på bostäder till lägre priser. Faktum är att 74% av svenskarna inte har råd att köpa ett nybyggt hem.

Snabbspår för låga bostadskostnader
Nog om problem. Sverige behöver nya lösningar. Här är ett förslag från oss. Bygg- och planprocesser tar tid. Men vi behöver billiga bostäder nu. Därför vill vi att kommunerna prioriterar lågt pris i planprocessen. Så att bostäder med låg boendekostnad kommer i gång snabbare.

Det är ett av våra förslag för en bättre bostadsmarknad. Vill du läsa alla våra idéer? Det kan du göra i vår rapport ”Dags för en bostadsmarknad för alla!” 

Dags för en bostadsmarknad för alla

Bostadsklyftan är en felmatchning mellan behov och utbud. Det är stor bostadsbrist i stora delar av landet, samtidigt som det är ett stort bostadsöverskott. Dyra bostäder står tomma medans bristen på bostäder till ett lägre pris ökar. Hur kunde det bli så här?

En studie som WSP gjorde 2018, på uppdrag av oss, visar att närmare 74 % av befolkningen inte har råd med en nybyggd lägenhet. Det är något vi måste ändra på! 

Fler bostäder till lägre pris!

För att minska bostadsklyftan menar vi att kommunernas behöver styra mot att det byggs bostäder till lägre pris. Genom att sätta rätt mål kan vi skapa en förändring.

Det finns helt klart en stor möjlighet för kommunerna att agera som prispressare genom målstyrning. Vi tror att kombinationen av industriellt byggande och en sund affärsmodell, som sätter tak på vad bostaden får kosta, är avgörande för att fler bostäder ska kunna byggas till lägre pris. Håller du med? 

Prioritera byggprojekt med bostäder till ett lägre pris!

För att minska bostadsklyftan föreslår vi att kommunerna prioriterar byggprojekt med låg boendekostnad, så att de snabbt kommer igång. För att saker och ting ska hända när det som mest behövs måste helt enkelt prioriteringar göras. Hur långt ska det behöva gå vi gör något åt situationen? 

Prioriteringar görs inom en mängd olika områden i samhället som t.ex. inom sjukvården, försvaret och skolan. Så borde även ske i planprocessen när det gäller bostadsbyggandet ute i kommunerna. Då skulle man skapa de bästa förutsättningarna till måluppfyllelse för kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Är inte det rimligt?

Våga ställ krav vid markanvisning!

För att minska bostadsklyftan föreslår vi att kommunerna låter bostadsbyggarna tävla om vem som kan bygga till lägst boendekostnad. Kommunerna borde använda boendekostnad som ett avgörande kriterium i markanvisningsförfarandet. Det här har gjorts i ett antal finska kommuner, men även svenska som Gotland och Örebro, med bra resultat. I en kommun i Finland har man i genomsnitt lyckats sänka priserna med 30%. 

Såklart ska även andra kriterier som byggkvalitet och arkitektur vägas in. Det är viktigt att inte bara fokusera på kostnaden, men det skulle helt klart öppna upp möjligheter för fler bostäder till ett lägre pris. Vi tror att man måste våga för att vinna. I detta fall skulle vinsten vara en bostadsmarknad bättre anpassad för alla. Låter inte det vettigt?

Vill du förändra bostadsmarknaden med oss? 

ETT BORÅD FÖR DIALOG OCH SAMVERKAN BEHÖVS!

Hur kan vi skapa en bostadsmarknad för alla? Flera rapporter har publicerats under de senaste åren som beskriver det svåra läget. Men vi på BoKlok vill istället fokusera på lösningar, som vi presenterar i vår rapport ”Dags för en bostadsmarknad för alla”.

Det är hög tid att diskutera lösningar i ett forum för dialog och idéutbyte. Vi har därför skapat BoRådet. Det innebär konkret att vi bjuder in kommunala beslutsfattare och andra intressenter till lokala rådslag för att diskutera lösningar för att fler ska få råd att bo. Det tror vi hjälper till att skapa en bostadsmarknad för alla. Vad tror du?


Lågt pris? Blir inte det dumsnålt?

Inte hos oss. Det är därför vi heter BoKlok.

Frostiga äpplen och löv på träbänk

Har du frågor?

Våra affärsutvecklare älskar att lyssna.