Vitsippan, Salem

I Salem byggs just nu Norra Vitsippan, 108 lägenheter som levereras av BoKlok på uppdrag av Skanska Hyresbostäder. En smart kombination av solfångare och bergvärme gör detta till ett spjutspetsprojekt inom förnyelsebar energi. Tillsammans med solcellspaneler blir det nämligen ett netto noll-energiprojekt.

Med moduler i trä från BoKlok, husgrunder i Skanskas gröna betong och biobränsleanvändning i maskiner på byggarbetsplatsen bidrar även produktionen av det nya området till ett lågt klimatavtryck.