Silviabo – ett klokare seniorboende

Vi lever allt längre och håller oss också allt friskare. Men vad händer om man skulle drabbas av en funktionsnedsättning i framtiden? Innebär det att man behöver flytta från sitt hem?

Tillsammans med Silviahemmet, som har som syfte att förbättra kunskapen om demenssjukdom i vården och hos anhöriga, och IKEA, har vi utvecklat boendekonceptet SilviaBo – ett hållbart, attraktivt och anpassningsbart boende förberett för att tryggt åldras i, med smarta lösningar som underlättar vardagen.

Äldres boende – en samhällsutmaning

Runtom i Sverige börjar allt fler kommuner arbeta med planering av hur man ska kunna klara av boendebehoven för den åldrande befolkningen. Idag är ungefär var femte person i Sverige över 65 år. 2050 är det sannolikt närmare var fjärde. Vi lever längre och är friskare – men efterhand ställs nya krav på våra hem.

Då behöver vi ett samhälle som skapar förutsättningar för att vi alla, även när vi blir äldre, kan ta oss fram i lägenheten, i huset och på gården. Idag är det ont om anpassade bostäder i de allra flesta kommuner – och det går sällan att fullt ut bostadsanpassa lägenheterna i det befintliga beståndet.

Så vad göra? Enklast och mest kostnadseffektivt är att redan nu planera för att bygga en väsentligt större andel av bostäderna som redan från början har den äldre befolkningen som kundgrupp, både som bostadsrätt och som hyresrätt.

Låter det intressant? Hör av dig! Våra affärsutvecklare berättar gärna mer om vad SilviaBo är, och hur det kan vara en del av lösningen på utmaningen med bostäder för äldre.

Illustrationer av kommande SilviaBo i Helsingborg.