Silviabo - ett klokare seniorboende

Vi lever allt längre och håller oss också allt friskare. Men vad händer om man skulle drabbas av en funktionsnedsättning i framtiden? Innebär det att man behöver flytta från sitt hem?

Tillsammans med Silviahemmet och IKEA utvecklade vi boendekonceptet SilviaBo - ett hållbart och attraktivt boende där lägenheterna är förberedda för att kunna anpassas ifall de boende skulle utveckla demenssjukdom, vilket blir allt mer förekommande i takt med att befolkningen åldras.

Äldres boende - en samhällsutmaning

Runtom i Sverige börjar allt fler kommuner arbeta med planering av hur man ska kunna klara av boendebehoven för den åldrande befolkningen. Idag är ungefär var femte person i Sverige över 65 år. 2050 är det sannolikt närmare var fjärde. Vi lever längre och är friskare – men efterhand ställs nya krav på våra hem.

Då behöver vi ett samhälle som skapar förutsättningar för att vi alla, även när vi blir äldre, kan ta oss fram i lägenheten, i huset och på gården. Idag är det ont om anpassade bostäder i de allra flesta kommuner – och det går sällan att fullt ut bostadsanpassa lägenheterna i det befintliga beståndet.

Så vad göra? Enklast och mest kostnadseffektivt är att redan nu planera för att bygga en väsentligt större andel av bostäderna som redan från början har den äldre befolkningen som kundgrupp, både som bostadsrätt och som hyresrätt.

Låter det intressant? Hör av dig! Våra affärsutvecklare berättar gärna mer om vad SilviaBo är, och hur det kan vara en del av lösningen på utmaningen med bostäder för äldre.

Illustration på hur ett SilviaBo område kan se ut med växthus i förgrunden och lägenheterna i bakgrunden
Illustration av ett SilviaBo område
Porträtt på Britt Monti som arbetar som projektledare på Ikea of Sweden och ligger bakom Ikeas Möbler för äldre
Britt Monti, kreativ ledare på IKEA of Sweden
IKEA OMTÄNKSAM. Ett sortimentet som är framtaget tillsammans med ergonomer, sjukgymnaster och forskare inom vården – allt för en enklare och bekvämare vardag.
IKEA OMTÄNKSAM. Ett sortimentet som är framtaget för en enklare och bekvämare vardag