KVALITET ÄR ETT TANKESÄTT

Klokt byggda hus

Bra bostäder håller över tid. Teknisk hållbarhet handlar till stor del om vår byggkvalitet – att vi aldrig slarvar och aldrig tar genvägar.

För att undvika fel och samtidigt veta precis vad vi får ut, kvalitetssäkrar vi våra arbetsprocesser så att vi bygger enligt samma metoder om och om och om igen.

Vi bygger stommarna till våra hus inomhus, för att minska risken för väderskador. Vi bygger noggrant för att visa respekt för den som ska flytta in. Och vi bygger klokt genom att välja naturliga och hållbara material. Samma sak gäller vitvarorna. Det ska vara rätt kvalitet på dem.

Vår slipade process innebär också att vi är ett av de snabbaste företagen på marknaden. Ingen annan kan leverera en inflyttningsklar kvalitetsbostad så fort som vi kan. Det innebär minimala störningar för de som bor intill och färre risker för de som bygger.


Ekologiskt är ekonomiskt

Hur vi gör våra bostäder och områden miljömässigt hållbara.

Lågt pris med mening

Hur vi bygger, utan slarv, så att alla har råd att bo bra.

BoKlok bygger för social hållbarhet

Vi bygger för gemenskap

Hur vi som byggbolag främjar demokrati och integration.