HAR DU UPPTÄCKT ETT FEL?

SÅ GÖR DU FELANMÄLAN

Om du upptäcker ett fel i din bostad eller i föreningens gemensamma utrymmen ska du göra en felanmälan, för att det ska kunna rättas till. En felanmälan görs på olika sätt beroende på hur långt efter tillträdet felet uppstår samt om det räknas som akut eller inte akut.

FÖRSTA TIDEN EFTER TILLTRÄDE...

Den första tiden efter ordinarie tillträde i projektet så ska du anmäla eventuella fel till BoKlok, med undantag för akuta fel eller fel på vitvaror, bredband och TV som finns beskrivet längre ner. Den här rutinen gäller fram tills att överlämningen till bostadsrättsföreningens boende styrelse har skett och de har kommit igång med sitt arbete, normalt 6 månader efter projektet färdigställts.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

 • Gör felanmälan här. Men läs först igenom informationen på denna sida, så du vet att din anmälan kommer rätt.
 • Registrera felet i OurLiving-appen. Klicka på knappen felanmälan - fyll i formuläret och bifoga bilder.
 • Ring BoKlok Kundtjänst på 020–26 55 65. Öppet vardagar kl. 8.30-17.00

Om du gör en felanmälan inom 6 månader från ordinarie tillträde, kommer Projektledare Efterservice på BoKlok att kontakta dig. Fel och anmärkningar som inte är brådskande tas upp vid kommande 6-månaderssyn, då ni tillsammans går igenom sådant som inte har fungerat som det ska.

... OCH NÄR FÖRENINGEN KOMMIT IGÅNG

När överlämning till bostadsrättsföreningens boende styrelse skett, och de kommit igång med sitt arbete, ska fel som inte är akuta anmälas till boendestyrelsen - med undantag för vitvaror, bredband och TV som finns beskrivet längre ner. Du kommer få information från din styrelse när denna rutin börjar gälla, men cirka 6 månader efter ordinarie tillträde i projektet.

Anmälan kan fortfarande göras i OurLiving-appen, genom att klicka på knappen felanmälan - fyll i formuläret och bifoga bilder. Ärendet skickas då som mail till boendestyrelsen, för eventuell vidare hantering till BoKlok.

Innan du gör en felanmälan så fråga gärna teknikansvarig eller annan person i föreningen, om det redan finns en känd lösning på ditt problem – det kan spara dig tid. Frågor om till exempel månadsavgifter, störande grannar eller gårdsskötsel löses också mellan dig och bostadsrättsföreningen.

Fel och anmärkningar som inte är brådskande tas upp vid kommande garantibesiktning efter 2 eller 5 år. Garantitiden börjar gälla från slutbesiktningen, som sker strax innan ordinarie tillträde.

AKUTA FEL

Vid akuta fel inom 5-årsgarantin ska felanmälan ske till BoKlok Kundtjänst på 020-26 55 65. Om felet uppstår när Kundtjänst har stängt kontaktar du föreningens styrelse eller det journummer som finns i kundpärmen ”Ditt BoKlok Hem” eller i OurLiving-appen. Akuta fel åtgärdas alltid så snart som möjligt.

Exempel på akuta fel är:

 • när du inte kan bruka din bostad alls, till exempel att ytterdörren inte kan öppnas eller stängas.
 • när felet innebär en hälsorisk eller risk för säkerhet för dig som boende eller andra, till exempel trasiga elkablar, lösa trappsteg eller skyddsräcken med mera.
 • när felet kan medföra ekonomiska konsekvenser om det inte åtgärdas omgående, till exempel takskador eller vattenläckage.

Tänk på att jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke-akut karaktär debiteras fastighetsägaren eller bostadsrättsinnehavaren.

Vid felanmälan till akutjour är det viktigt att du i efterhand tar kontakt med BoKlok Kundtjänst för att upplysa om att felet har uppstått och att det är avklarat. Då kan vi säkerställa att det finns ett register med historik över alla anmälda fel.

 VITVAROR, BREDBAND & TV

Fel på vitvaror ska anmälas direkt till vitvaruleverantören, enligt kontaktlistan i pärmen ”Mitt BoKlok Hem” eller OurLiving-appen. Tänk på att ha vitvaruförteckningen med serienummer nära till hands. Vid strejkande bredband, telefon eller TV ska du också kontakta leverantören.

Vid felanmälan till annan leverantör är det viktigt att du i efterhand tar kontakt med BoKlok Kundtjänst för att upplysa om att felet har uppstått och att det är avklarat. Då kan vi säkerställa att det finns ett register med historik över alla anmälda fel.

VAD HÄNDER EFTER FELANMÄLAN?

Vid felanmälan till BoKlok Kundtjänst registreras ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Därefter skickas ärendet vidare till vår Projektledare Efterservice (PLES). PLES kontaktar sedan dig och vid kommande syn eller besiktning görs en bedömning om det är BoKloks ansvar att åtgärda eller inte.

Om BoKlok bär ansvaret förklarar PLES hur åtgärd kommer att gå till. Ibland behöver vi utreda lite mer för att förstå vad problemet beror på och hur vi bäst åtgärdar det - sedan planerar vi åtgärden. När åtgärden är genomförd meddelar PLES dig att felet är åtgärdat och markerar ärendet som klart, i vårt ärendehanteringssystem.

IBLAND SÄGER VI NEJ

Vad som upplevs som fel kan vara olika, för olika personer. Därför är det viktigt att anmälan innehåller en detaljerad beskrivning och bilder, för att vi ska kunna göra en bra bedömning och ta beslut om hur felet bäst åtgärdas. 

Vi följer såklart branschreglerna och oftast gör vi lite till. Men i vissa situationer säger vi nej, nämligen:

 • När felet beror på felaktiga förväntningar. Till exempel att golven ändrar färg med tiden, eller har mer kvistar än vad du har förväntat dig. 
 • När felet är kopplat till sådant som inte ingått i BoKlok Housings entreprenad från början.
 • När det finns andra leverantörer som har driftansvar, som för bredband, TV eller dylikt.
 • När du, eller någon annan har varit vårdslös med eller överbelastat den del av bostaden som nu inte fungerar, eller om felet uppstått på grund av att du inte underhållit ditt hem enligt de instruktioner vi överlämnat vid tillträdet.
 • När besiktningsmannen i ett besiktningsutlåtande bedömt att det inte är vårt ansvar att åtgärda felet.
 • Om det påstådda felet inte syns eller på annat sätt kan förnimmas av en erfaren PLES från BoKlok.
 • Om garantitiden på 5 år har passerat och du inte kan visa underlag som styrker vårt ansvar.
 • När ansvarstiden på 10 år har passerat.

FELANMÄLAN

Innan du gör en felanmälan är det bra om du har läst igenom eventuell bruksanvisning och kikat på sidan Så tar du hand om din bostad. Där har vi samlat filmer och information som ger svar på vanliga frågor och problem. Då mycket är enkelt att lösa själv kan det spara dig tid. 

Om du inte hittar en lösning kan du anmäla fel här nedan, som uppstår de första 6 månaderna efter tillträde, fram tills bostadsrättsföreningen är överlämnad till boendestyrelsen - med undantag för akuta fel eller fel på vitvaror, bredband och TV, som står beskrivet ovanför.

Som kontaktperson från styrelsen kan du anmäla fel åt boende medlemmar även efter 6 månader.


MER SOM ÄR BRA ATT VETA

Känslan av nytt och fräscht kan hålla i sig länge

Så tar du hand om din nya bostad på rätt sätt.

Är allt som det ska?

Våra nybyggda bostäder genomgår alltid ett antal besiktningar.

Din digitala bopärm

Så fungerar det och så kommer du igång.