Vi deltar gärna i samhällsdebatten och gillar att utmana!

Vi deltar gärna i samhällsdebatten om bostäder och hållbart samhällsbyggande. Vi gillar dessutom att utmana och visa att det går att skapa hållbara hem och livsmiljöer för de många människorna. Håll koll på vilka scener och arenor vi deltar på härnäst, eller skicka en inbjudan till eget evenemang!