Almedalen 2022

När så många beslutsfattare samlas på en och samma plats ser vi självklart till att vara där. Vi vill ju påverka så att det byggs fler hållbara bostäder för människor med vanliga inkomster. Därför är vi på plats i Visby 3-7 juli.

Under Almedalsveckan i Visby är vi på plats för att prata bostadspolitik och du hittar oss i Skanskas lummiga trädgård på Rostockergränd. Vi träffar gärna kommuner och andra aktörer som vill diskutera möjligheter och hinder på bostadsmarknaden och hur vi tillsammans kan skapa hem för fler.

Vi planerar ett seminarium under veckan, och medverkar också i andras seminarier. Läs mer här nedan och planera in det i din kalender!

Bostäder för människor med vanliga inkomster – visst är det möjligt!

När? Tisdag 5 juli kl 10.00-11.00
Var? Skanskas trädgård, Rostockergränd 4

Bostadspriserna har under lång tid ökat och människor med vanliga inkomster får allt svårare att hitta en bostad till rimlig boendekostnad. Vilka konsekvenser får detta för samhället och människor med vanliga inkomster? Hur kan vi vända trenden och lyckas skapa en bostadsförsörjning som tillgodoser olika behov, betalningsvilja och betalningsförmåga?

Bostäder är en avgörande del i ett välfärdssamhälle. I takt med att bostadspriserna ökar får människor med vanliga inkomster allt svårare att hitta en bostad. Det gäller inte minst de som arbetar inom samhällsbärande yrken, tillexempel i vård, omsorg, polis och räddningstjänst. När personer med samhällsnödvändiga yrken inte kan bo inom rimligt pendlingsavstånd från där de arbetar kan det få stora konsekvenser för samhället.

I panelen

Karolina Skog Särskild utredare för utredningen om en social hållbar bostadsförsörjning
Anna Nellberg Dennis Andre vice ordförande, Polisförbundet
Axel Josefson (M) Kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad
Ebba Östlin (S) Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
Fredrik Hansson (S) Kommunstyrelsens vice ordförande, Umeå kommun
Jonas Spangenberg VD, BoKlok

Caroline Szyber Moderator

Medverkan externa seminarier

Byggpriserna för bostäder fortsätter att skena, vad kan vi göra här och nu för att sänka kostnaden?

När? Måndag 4 juli kl 13:00-14:00
Var? Skeppargatan 24
Arrangör: Coreco AB

Vi har små möjligheter att påverka inflation, råvarupriser och flaskhalsar i de globala försörjningsystemen. Men vi behöver inte stå handfallna. Genom att arbeta aktivt med försörjningskedjan kan bostadsutvecklare hitta innovativa vägar, till exempel med det som i industrin kallas make or buy.

I seminariet samlas ett antal byggaktörer såsom beställare och producenter för att prata om olika strategier för att hantera de kostnadsökningar och kapacitetsbrister vi ser, och länge har sett i bygg- och fastighetssektorn. Hur tänker och agerar en bostadsutvecklare som bygger själv i relation till en utvecklare som köper färdiga projekt, av industriella aktörer? Vad finns det för styrkor respektive utmaningar i de olika strategierna i relation till aktuellt världsläge?

Medverkande

Johanna Malkan Nyberg Innkjøpsdirektør, Veidekke ASA
Mikael Anjou VD, Sizes
Mikael Sjölund VD, Coreco
Torbjörn Glad Intraprenör, JM
Niclas Bagler Landschef Sverige, BoKlok

Kontakta oss gärna!

Har du frågor om BoKlok eller våra seminarier? Eller vill du bara veta mer om hur vi tänker kring Almedalsveckan? Tveka inte att höra av dig! Vi gillar ring i mobilen och pling i mejlkorgen.

Magdalena Melin Stadler
Projektledare för BoKlok i Almedalen
010-449 27 49
magdalena.stadler@boklok.se