Almedalen 2023

När så många beslutsfattare samlas på en och samma plats ser vi självklart till att vara där. Vi vill ju påverka så att det byggs fler hållbara bostäder i trygga kvarter. Därför är vi på plats i Visby 27-30 juni.  

Under Almedalsveckan i Visby är vi på plats för att prata bostadspolitik och du hittar oss i Skanskas lummiga trädgård på Rostockergränd. Vi träffar gärna kommuner och andra aktörer som vill diskutera möjligheter och hinder på bostadsmarknaden och hur vi tillsammans kan skapa hem för fler. 

 

Vi planerar ett seminarium tillsammans med Skanska under veckan, och medverkar också gärna i andras seminarier. Här nedanför hittar du vårt program som kommer att fyllas på efter hand.

30 juni

Var finns nycklarna till ett tryggt samhälle?

08.45-09.30, Skanskas trädgård, Rostockergränd 4

Våldsutvecklingen i Sverige ökar och många gånger sker våldet i helt vanliga bostadsområden. Samtidigt är möjligheter till samvaro i våra bostadskvarter avgörande för vårt välmående och mötesplatser ett sätt att bygga in trygghet mellan husen.

Kan man planera, utveckla och bygga för att säkra tryggheten och därmed minska våld och motsättningar? Hur säkerställer vi att trygghet finns med som perspektiv och kriterium när vi planerar för och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar?

Träffa oss i Almedalen

Foto på Lars Jonson, Busines Unit President BoKlok

Lars Jonson, VD BoKlok

Lars Jonson, VD för BoKlok sedan 1 januari 2023. Lars kommer från en serie tunga befattningar inom Skanskakoncernen, inte minst som vice VD för Skanska Sveriges bostadsutvecklingsgrenar. Lars är i Visby 27-30 juni och vill gärna prata med dig som också är intresserad av att bygga hållbara hem snabbt och med industriella metoder.

010-448 16 71
lars.jonson@boklok.se

Marie Passburg, Landschef BoKlok Sverige

Marie Passburg, landschef för BoKlok Sverige sedan 1 mars 2023. Marie ansvarar för den svenska BoKlok-verksamheten och kommer närmast från en roll som regionchef för Skanska Bostadsutveckling. Marie är i Visby 27-30 juni och vill gärna prata med dig som också är intresserad av trähusbyggande, industriella byggmetoder, låg energiförbrukning i livet hemma och andra bidrag för ett minskat klimatavtryck.

010-449 90 87
marie.passburg@boklok.se

Foto på Marie Passburg, Landschef BoKlok Sverige
Anna Berggren Projektledare hållbarhet BoKlok Sverige

Anna Berggren, Projektledare hållbarhet BoKlok Sverige

Anna Berggren ansvarar för gröna hållbarhetsfrågor i BoKlok Sverige. Hon har en civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling, och har tidigare arbetat med elektrifiering inom transportsektorn och klimatfrågor på Skanska bostadsutveckling. Anna är i Visby 27-30 juni och deltar gärna i samtal om hållbart byggande och klimatomställningen. 

010-449 34 63
anna.a.berggren@boklok.se

Thomas Lehrecke, Regionchef, BoKlok Sverige

Thomas Lehrecke ansvarar för projektverksamheten i södra Sverige. Thomas är i Visby 27-30 juni och vill gärna träffa kommunrepresentanter och andra som verkar för bostadsbyggande i hela vårt land.

010-448 80 54
thomas.lehrecke@boklok.se

Thomas Lehrecke Regionchef Syd BoKlok Sverige
Sara Ax Nordstrand, Regionchef StockholmMälardalen, BoKlok Sverige

Sara Ax Nordstrand, Regionchef BoKlok Sverige

Sara Ax Nordstrand ansvarar för projektverksamheten i Stockholm/Mälardalen. Sara är i Visby 27-30 juni och vill gärna träffa kommunrepresentanter och andra som vill möjliggöra för ett ökat bostadsbyggande i hela vårt land.

010-449 10 30
sara.axnordstrand@boklok.se

Kontakta oss gärna!

Har du frågor om BoKlok eller vårt program? Eller vill du komma i kontakt för att boka in samtal eller möten? Tveka inte att höra av dig! Vi gillar ring i mobilen och pling i mejlkorgen. 

Alexandra Lundqvist Kommunikationsansvarig BoKlok

Alexandra Lundqvist Kommunikationsansvarig BoKlok