SilviaBo – hem du varken vill eller behöver flytta ifrån

SilviaBo är vårt boendekoncept för äldre vuxna, utvecklat av Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA tillsammans.

Här har stor vikt lagts vid kloka lösningar och smart design för såväl fysiskt som psykiskt välmående – både inom- och utomhus. Det handlar om ljusa lägenheter med genomtänkta detaljer för ett bekvämt, praktiskt och tryggt boende, förberett för att enkelt kunna anpassas till eventuella behov som kan uppstå för den som lever med kognitiva svårigheter eller en funktionsnedsättning. Men det handlar även om levande gårdsmiljöer, med inspirerande och sinnliga utemiljöer. Vår vision är att det ska kännas både tryggt och lustfyllt att leva i SilviaBo – hem du varken vill eller behöver flytta ifrån.

Koncept med kunglig historia

Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av H.M. Drottningen med syfte att förbättra kunskapen om demenssjukdom i vården och hos anhöriga.

Tio år efter grundandet bjöds Ingvar Kamprad in för att få Silviahemmet presenterat över en kopp te. Under mötets gång föddes idén om ett alldeles vanligt, tryggt och trivsamt boende, men så genomtänkt och förberett för anpassning att en flytt inte ska behövas om den boende drabbas av en funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter.

Vad som började med afternoon tea på Silviahemmet, är i dag ett långtgående samarbete mellan Stiftelsen Silviahemmet, IKEA och BoKlok, med samlad kunskap om kognitiv nedsättning, inredning och hållbart byggande.

ˮJag funderade i många år över en lösning där makar inte skulle behöva skiljas åt när den ene får en demenssjukdom, utan skulle kunna fortsätta bo tillsammans som de alltid gjort. Mötet med Ingvar Kamprad blev starten. Han ville stödja idén om att skapa ett tryggt och anpassat boende.ˮ

Hennes Majestät Drottningen
Silviahemmets ordförande och idégivare till SilviaBo

Att köpa ett SilviaBo-hem

För att få köpa ett SilviaBo-hem ska minst en i hushållet ha fyllt 55 år. Då SilviaBo i grunden är ett koncept framtaget i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, vars syfte är att öka kunskapen om demenssjukdom i samhället, gäller också följande: Om det kan styrkas att en person i hushållet som avser att köpa en SilviaBo-bostad lever med förvärvade kognitiva svårigheter i vardagen, har den personen rätt att gå före i köplatslistan vid försäljningen. 

”Intresset för SilviaBo är stort både nationellt och internationellt. Boendekonceptet SilviaBo deltog vid stadsmässan H22 i Helsingborg och ingår i en stor brittisk forskningsstudie vid Stirling University i Skottland.”

Wilhelmina Hoffman
Rektor och verksamhetschef Stiftelsen Silviahemmet

Besök Silviahemmet och läs mer om verksamheten.