Därför är mångfald och inkludering viktigt för BoKlok

Kärnan i BoKlok är att skapa hem för de många människorna. Vi vill vara en samhällsutvecklare som bidrar till att skapa ett inkluderande samhälle, där alla människors lika värde är en självklarhet.

Våra värderingar och uppförandekod beskriver vår övertygelse att vara bättre tillsammans, att agera etiskt och öppet, att ta hand om varandra - och att värna livet.

Genom att arbeta aktivt med mångfald och inkludering omsätter vi våra värderingar till handling. Varje anställd ska känna att den hör hemma i BoKlok, och att hen accepteras för vem den är - att vars och ens unikhet erkänns och ses som en tillgång. Att känna sig trygg tar fram det bästa i varje person.

Porträtt på Ajja Harju, Diversity and Inclusion leader på BoKlok

“För att skapa en inkluderande kultur behöver alla i vår verksamhet vara med på banan, och vi behöver alla vara uppmärksamma på våra fördomar. Ju mer vi utbildar oss och diskuterar sådana här frågor, desto bättre, och genom att lyfta ämnet blir vi mer medvetna om hur vi ska bete oss för att skapa en inkluderande kultur - och det kommer att hjälpa oss att nå målet att skapa den kulturen, steg för steg. Mångfald är ett faktum; inkludering är ett val. Vi är alla ansvariga för att skapa en inkluderande kultur.”

Aija Harju
Diversity & Inclusion Leader, BoKlok