BoKlok bygger behovsprövade seniorboenden

Behovsprövat trygghetsboende

Vad kostar det egentligen?

Det är inte självklart vad olika samhällsinsatser kostar för våra äldre. Genomsnittssiffror är alltid luriga. Ingen kommun är helt lik den andra. Siffrorna man kan få tag på är inte nya, utan har normalt några år på nacken. Ändå visar genomsnitten någon slags version av en sanning. Det slår en hur mycket pengar det faktiskt handlar om.

I en artikel från 2016 konstaterade Lennarth Johansson, docent och forskningsledare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, följande:

  • Ungefär 20 procent av kommunernas skatteintäkter går till äldreomsorgen.
  • Kostnaderna för äldreboenden utgör ungefär två tredjedelar av den totala kostnaden för kommunens äldreomsorg.
  • Kommunernas ansvar för äldreomsorgen har sin bas i att de finansierar drygt 90 procent av äldreomsorgens kostnader.

Stora kostnader. Och kanske allra mest intressant när man hämtar fakta från Socialstyrelsen 2015; Kommunens genomsnittskostnader för en kvarboende person med hemtjänst och annat stöd är ungefär 260 000 kronor per år. Att jämföra med ungefär 810 000 kronor per person och år i ett äldreboende. Mer än en halv miljon kronor i skillnad.

Det enda som är självklart är att det måste få kosta. Våra äldre ska ha ett drägligt liv. Inget snack om den saken. Men ibland kan det faktiskt vara så att det kan kosta mindre att ge äldre ett ännu drägligare ålderdom. Det ligger allas vårt eget intresse att alltid värdera om det finns förutsättningar för den äldre att bo i ett äldreanpassat, ”vanligt” hem. Bland grannar med samma förutsättningar. Kvarboendeprincipen, men i ett alldeles nytt hem där alla kvalitéer finns – eller lätt kan kompletteras.  500.000 kr finns kvar per person och år, i snitt, att använda. Och ändå är vi inte uppe i kostnaderna som en vård- och omsorgsplats kostar. 

Därför är idén om behovsprövade Trygghetsboenden så stark.

Flerfamiljshus i grönområde med balkonger

Vad gör BoKlok?

Vi på Boklok förser kommunerna med SilviaBo bostäder som har förhöjd tillgänglighet och alla andra kvalitéer som behövs för ett bra Trygghetsboende. Kommunen förser sina äldre med bostäder, efter betalningsförmåga (kan det bli mer rättvist) och dagliga aktiviteter – kombinerat med traditionell hemtjänst, färdtjänst och hemsjukvård efter behov. Bättre till lägre kostnader. Vem kan klaga på det?

Men det är klart. När det inte finns annat än dygnet-runt vård och omsorg som krävs, så är det dags för just vård- och omsorgsboendet. För den äldre personens skull. Oavsett kostnaderna.


Drottning Siliva klipper band

Ett klokare boende

För ett fortsatt tryggt och fungerande liv.

Sommaräng

Bygg seniorbostäder med oss

Så går det till.