TRYGGHET EXTRA ALLT

KlokAffär

När du köper bostad av BoKlok ingår det automatiskt ett antal extra trygghetslösningar.

DETTA INGÅR NÄR DU KÖPER BOSTADSRÄTT AV OSS

Garantitid

Precis innan du flyttar in görs en slutbesiktning av din bostad. Efter det börjar garantitiden på fem år för bostadsrätter och två år för äganderätter att gälla. Under denna period ansvarar vi – BoKlok Housing AB – för att åtgärda eventuella fel i bostaden.

Färdigställandegaranti

I en bostadsrätt garanteras färdigställandet i entreprenadavtalet mellan BoKlok och bostadsrättsföreningen där även fullgörandegaranti ges enligt allmänna bestämmelser för totalentreprenad (ABT06).

Färdigställandegarantin är ett skydd för dig som köpare, om vi exempelvis skulle gå i konkurs innan bygget är klart. Garantin innebär att någon annan entreprenör kan färdigställa huset. Du behöver inte oroa dig för att BoKlok Housing AB med 125-åriga Skanska som moderbolag ska gå i konkurs.

BoKloks 7-åriga bostadsrättsgaranti

När du köper en bostadsrätt blir du automatiskt medlem i bostadsrättsföreningen och därmed också delansvarig för bostadsrättsföreningens totala ekonomi. 

Om bostadsrätter står tomma, kan det slå hårt på din månadsavgift. Det är inte okej, så vi på BoKlok har skapat en alldeles egen garanti för att säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi. 

BoKlok och bostadsrättsföreningen upprättar ett avtal om en BoKlok garanti som gäller i sju år efter färdigställandet. Om någon av föreningsmedlemmarna avsäger sig bostadsrätten eller blir uppsagd som medlem för att de misskött sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen, måste bostadsrätten säljas på bostadsmarknaden. Om ingen köpare går att finna och om föreningen vill, övertar BoKlok bostadsrätten ifråga och betalar bostadens årsavgift. På det sättet begränsas risken att tomma bostäder innebär ett avbräck i föreningens löpande ekonomi.

Detta innebär att du som köpare av en bostadsrätt inte behöver oroa dig över vad som händer med de andra bostäderna i föreningen.

Osålda lägenheter

Om alla lägenheter inte är sålda vid tillträdet står BoKlok för avgiften och köper in lägenheten senast inom 6 månader.

Tillträdesuppskov upp till tre månader

Möjligheten till tillträdesuppskov gäller både vid äganderätt och bostadsrätt. Om du är orolig att du inte hinner sälja din gamla bostad innan det är dags att flytta in i din nya BoKlok bostad, kan vi i de flesta fall hjälpa dig genom att skjuta på tillträdet i upp till tre månader. Den sista inbetalningen skjuts då fram till överenskommet datum och vi betalar dina månadsavgifter under den överenskomna uppskovsperioden. Vi ställer då krav på dig att du gör allt vad du kan för att sälja din gamla bostad. Beroende på din situation kan vi anpassa kraven. 

Vi förväntar oss att du lagt ut din gamla bostad till försäljning senast tre månader innan tillträdet av BoKlok bostaden, att du lämnat den till en, på den lokala marknaden, välrenommerad mäklare, och att du är beredd att sälja den till ett marknadsmässigt pris.

Tillträdesuppskovet är en överenskommelse – med individuella villkor – mellan dig och det aktuella BoKlok projektet, och det gäller bara för dig som har en egen bostad att sälja. Har du en hyreslägenhet förväntas du säga upp ditt hyresavtal i tid. Överenskommelsen om tillträdesuppskov gör vi normalt senast två veckor före ursprungligt tillträdesdatum.

Tillträdesuppskovet under maximalt tre månader under följande villkor:

  • Att köparen/köparna av BoKlok bostaden tecknar eller har tecknat bindande avtal med BoKlok Housing AB i samband med att tillträdesuppskovet ges.
  • Att köparen/köparna äger den tidigare bostaden till 100 % och blir ägare till den nya BoKlok bostaden till 100 %.
  • Att försäljningen av den tidigare bostaden läggs ut på uppdrag hos registrerad, yrkesverksam och på orten välrenommerad fastighetsmäklare – samt att detta gäller för hela försäljningsperioden.
  • Att det satta priset och övriga villkor för köp är marknadsmässiga och att säljaren/säljarna inte väljer att tacka nej till anbud som överensstämmer med eller överstiger satt pris.
  • Att den tidigare bostaden ligger ute till försäljning under hela perioden.
  • Att försäljningen av den tidigare bostaden påbörjas minst tre månader före den överenskomna tillträdesdagen. Med påbörjad försäljning menas att en första visning eller motsvarande sker.
  • Att köparen/köparna av BoKlok bostaden under tillträdesuppskovstiden inte ges tillträde eller nyttjandemöjlighet till den nya BoKlok bostaden, ej heller nycklar till den. 
Begränsad avhoppskostnad

Ett avtal är ett avtal, men ibland inträffar det saker som gör att man inte längre har möjlighet att flytta. Det har vi full förståelse för. 

Om du köper en bostadsrätt har du möjlighet att frånträda det bindande förhandsavtalet fram tills att upplåtelsen sker, och då inte förlora något annat än det inbetalda förskottsbeloppet.

DETTA INGÅR NÄR DU KÖPER ÄGANDERÄTT AV OSS

I områden där vi säljer bostäder med äganderätt (vilket händer sällan) använder vi köpekontrakt som det inte går att hoppa av.

Då innehåller KlokAffär:
  • Färdigställandegaranti
  • Tillträdesuppskov upp till tre månader, efter individuell prövning

Det finstilta i större text

Här kan du förbereda dig på de olika avtal du kommer möta under resans gång.

BoKlok strävar efter de lägsta priserna på marknaden

Prisgarantin

Vad händer om marknaden är tuff?

Bostadsrättsförening

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrättsförening?