TRYGGHET EXTRA ALLT

KlokAffär

När du köper bostad av BoKlok ingår det automatiskt ett antal extra trygghetslösningar på köpet.

DETTA INGÅR NÄR DU KÖPER BOSTADSRÄTT AV OSS

Byggfelsförsäkring

Precis innan du flyttar in görs en slutbesiktning av din bostad. Efter det börjar garantitiden på fem år för bostadsrätter och två år för äganderätter, då vi – BoKlok Housing AB – har ansvar för att åtgärda eventuella fel.

Fram till juli 2014 sa lagen att vi måste ha tecknat byggfelsförsäkring. Vid äganderätt måste vi även teckna färdigställandegaranti. I en bostadsrätt garanteras färdigställandet i entreprenadavtalet mellan BoKlok och bostadsrättsföreningen.

Färdigställandegarantin är ett skydd för dig som köpare, om vi exempelvis skulle gå i konkurs innan bygget är klart. Garantin innebär att någon annan entreprenör kan färdigställa huset utan tillkommande kostnader för dig. Lagen finns för att många företag i byggindustrin är små och konjunkturkänsliga. Du behöver inte oroa dig för att BoKlok Housing AB med 125-åriga Skanska som moderbolag ska gå i konkurs.

BoKloks 7-åriga bostadsrättsgaranti

När du köper en bostadsrätt blir du automatiskt medlem i bostadsrättsföreningen och därmed också delansvarig för bostadsrättsföreningens totala ekonomi. 

Om inte alla lägenheter säljs, eller om lägenheter står tomma, kan det slå hårt på din månadsavgift. Det är inte okej, så vi på BoKlok har skapat en alldeles egen garanti för att säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi. 

BoKloks 7-åriga bostadsrättsgaranti innehåller två delar. Dels köper vi alla kvarvarande, osålda lägenheter i bostadsrättsföreningen inom sex månader efter upplåtelsen, och betalar full insats för dem. Dels är vi beredda att ta över eventuella lägenheter som blivit sålda, men där köparen av någon anledning lämnar lägenheten och slutar betala avgift för den. I de fallen betalar vi månadsavgiften.

Detta innebär att du som köpare av en bostadsrättslägenhet inte behöver oroa dig över vad som händer med de andra lägenheterna i föreningen.

Tillträdesuppskov upp till tre månader

Möjligheten till tillträdesuppskov gäller både vid äganderätt och bostadsrätt. Om du är orolig att du inte hinner sälja din gamla bostad innan det är dags att flytta in i din nya BoKlok bostad, kan vi i de flesta fall hjälpa dig genom att skjuta på tillträdet i upp till tre månader. Den sista inbetalningen skjuts då fram till överenskommet datum och vi betalar dina månadsavgifter under den överenskomna uppskovsperioden. Vi ställer då krav på dig att du gör allt vad du kan för att sälja din gamla bostad. Beroende på din situation kan vi anpassa kraven. 

Vi förväntar oss att du lagt ut din gamla bostad till försäljning senast tre månader innan tillträdet av BoKlok bostaden, att du lämnat den till en, på den lokala marknaden, välrenommerad mäklare, och att du är beredd att sälja den till ett marknadsmässigt pris.

Tillträdesuppskovet är en överenskommelse – med individuella villkor – mellan dig och det aktuella BoKlok projektet, och det gäller bara för dig som har en egen bostad att sälja. Har du en hyreslägenhet förväntas du säga upp ditt hyresavtal i tid. Överenskommelsen om tillträdesuppskov gör vi normalt senast två veckor före ursprungligt tillträdesdatum.

Tillträdesuppskovet under maximalt tre månader under följande villkor:

  • Att köparen/köparna av BoKlok bostaden tecknar eller har tecknat bindande avtal med BoKlok Housing AB i samband med att tillträdesuppskovet ges.
  • Att köparen/ köparna äger den tidigare bostaden till 100 % och blir ägare till den nya BoKlok bostaden till 100 %.
  • Att försäljningen av den tidigare bostaden läggs ut på uppdrag hos registrerad, yrkesverksam och på orten välrenommerad fastighetsmäklare – samt att detta gäller för hela försäljningsperioden.
  • Att det satta priset och övriga villkor för köp är marknadsmässiga och att säljaren/säljarna inte väljer att tacka nej till anbud som överensstämmer med eller överstiger satt pris.
  • Att den tidigare bostaden ligger ute till försäljning under hela perioden.
  • Att försäljningen av den tidigare bostaden påbörjas minst tre månader före den överenskomna tillträdesdagen. Med påbörjad försäljning menas att en första visning eller motsvarande sker.
  • Att köparen/ köparna av BoKlok bostaden under tillträdesuppskovstiden inte ges tillträde eller nyttjandemöjlighet till den nya BoKlok bostaden, ej heller nyckar till den. 
Begränsad avhoppskostnad

Ett avtal är ett avtal, men ibland inträffar det saker som gör att man inte längre har möjlighet att flytta. Det har vi full förståelse för. 

Om du köper en bostadsrätt kan du till och med hoppa av ett bindande förhandsavtal med inget annat att förlora än det inbetalda förskottsbeloppet.

I områden där vi säljer bostäder med äganderätt (vilket händer sällan) använder vi köpekontrakt som det inte går att hoppa av.

Då innehåller KlokAffär:

  • Färdigställandegaranti
  • Tillträdesuppskov upp till tre månader, efter individuell prövning

Det finstilta i större text

Här kan du förbereda dig på de olika avtal du kommer möta under resans gång.

BoKlok strävar efter de lägsta priserna på marknaden

Prisgarantin

Vad händer om marknaden är tuff?

Bostadsrättsförening

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrättsförening?