FINSTILT OCH SÅNT

SÅ FÖRDELAR VI BOSTÄDER

Dags för några allvarsord. Det här med rättvisa är viktigt för oss. Därför håller vi hårt på reglerna för fördelningen av våra bostäder. Fördelningen sker genom en turordningsdragning som resulterar i en turordningslista. Den som dragits först väljer också bostad först, därefter väljer den som är nummer två på listan… och så vidare.

  • Endast personer som själva tänkt äga och bo permanent i bostaden kan delta i turordningsdragningen.
  • Du kan inte ge ditt turordningsnummer vidare till någon annan.
  • Du kan skicka någon annan till säljstarten om du inte själv har möjlighet att närvara. Hen får dock bara företräda ett hushåll.
  • Man får endast lägga en turordningsanmälan per person/familj/bostad. Om du lämnar fler (för att därigenom få större chans till ett bättre turordningsnummer) kommer vi att bortse från alla anmälningar, eller placera dig sist i kön.

OM AVTALEN

De här avtalen kommer du att få skriva på under resans gång.

Villkorat förhandsavtal

Ett förhandsavtal är ett bindande avtal, men i förhandsavtalet anges de villkor under vilka avtalet gäller. Det kan handla om att ett visst antal bostäder ska säljas, eller att bygglov ska vinna laga kraft.

Om avgifterna blir väsentligt högre än vad som an­ges i förhandsavtalet har förhandstecknaren enligt Bostads­rättslagen rätt att säga upp avtalet inom tre månader från det att för­hands­teck­naren fick reda på den högre avgiften.Detta ger en möjlighet att teckna bindande avtal redan innan Bolagsverket gett sitt tillstånd att upplåta bostäderna med bostadsrätt.

Upplåtelseavtal

Avtal om upplåtelse av bostadsrätt tecknas mellan bostadsrättsföreningen och dig. I samband med tecknandet betalar du en handpenning på 10 % av den totala insatsen. Du får tillgodogöra dig eventuella tidigare inbetalda förskott. Upplåtelseavtalet är bindande. Du blir nu formell ägare till en bostadsrätt och medlem i den förening du tecknat avtal med.

Upplåtelseavtal kan tecknas först när den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket och föreningen har fått Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostäderna med bostadsrätt. Uppgifterna i den ekonomiska planen grundar sig på köpekontraktet för marken, föreningens uppdragsavtal med BoKlok Housing AB, lånevillkor med mera.

Överlåtelseavtal

När bostäderna i ett senare skede säljs som "begagnade", det vill säga när det inte gäller den allra första upplåtelsen i en nybildad bostadsrättsförening, används ett överlåtelseavtal. Köpet görs då oftast i befintligt skick. Överlåtelseavtalet är oftast ett avtal mellan privatpersoner, men om BoKlok köpt en bostad som inte sålts vid tänkt inflyttning – och senare säljer den vidare – gäller även här ett överlåtelseavtal. Det finns klara regler för vilken information som måste finnas med.

IBLAND SÄGER STYRELSEN NEJ

Föreningens styrelse ansvarar för att skapa de allra bästa förutsättningarna för bostadsrättsföreningen och de som ska bo där i framtiden. Då gäller det att säkerställa att de som flyttar in både har förmågan och den långsiktiga viljan att göra sitt bästa för den förening de ska tillhöra.

Ibland blir därför personer som vill köpa en bostad av BoKlok inte godkända av bostadsrättsföreningen. Det är naturligtvis väldigt jobbigt att få ett sådant besked, speciellt som bostadsrättsföreningen har rätt att neka inträde i föreningen utan att behöva ange skäl och utan att ge köparen möjlighet att överklaga.

Vanliga anledningar till ett nej är:

  • Om köparen saknar lånelöfte, inte har lånelöfte för tillräckligt belopp, eller om lånelöftet är givet av ett finansieringsinstitut som inte är godkänt av Finansinspektionen som långivare för bostäder.
  • Om kreditupplysningen visar att köparen inte bedöms ha tillräckliga förutsättningar att kunna betala sitt framtida boende.
  • Om det kommer fram information som ger misstanke om att köparen inte tänkt bo i bostaden, eller menar köpa bostaden som spekulationsobjekt.
  • Om man försökt att öka sina chanser att få köpa en BoKlok bostad, till exempel genom att ha lämnat mer än en anmälan i turordningsprocessen.
  • Om man redan har köpt en BoKlok/Skanska bostad under den senaste 24-månadersperioden, eller redan ingår i en köpprocess om annan BoKlok/Skanska-lägenhet.

PRISTAKSKLAUSUL

Spekulationsköp av nyproducerade bostäder blir allt vanligare. På BoKlok bygger vi bostäder för de många människorna och vi är måna om att de som köper våra bostäder verkligen tänker bo i dem. Vi ser självfallet positivt på att våra bostäder har ett högt andrahandsvärde, men vår affärsidé bygger på att de som köper vill bo i våra bostäder.

För att motverka spekulationsköp lägger vi i vissa projekt in en så kallad pristaksklausul i bostadsrättsföreningens stadgar. Klausulen – som gäller i två år – innebär att man bara får höja priset motsvarande eventuella värdehöjande förbättringar, plus fem procent per år.  

AMORTERINGSKRAV

I korthet innebär amorteringskravet att du som har ett bolån som överstiger 70% av bostadens värde ska amortera minst 2% per år. När bolånet är mellan 50-70 % av bostadens värde ska du amortera minst 1% per år. Utöver detta ska du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1% av det totala lånebeloppet. Kontakta din bank för att se vad som gäller för just dig.

Och kom ihåg att detta inte är en kostnad, utan ett sparande till dig själv. Det är bra att amortera, speciellt när räntan är låg.


MER FINSTILT

Sätt dig bekvämt och ta fram läsglasögonen, för nu följer några aningen torra - men viktiga - sektioner.

Våra extra trygghetslösningar

Vad händer om det som inte får hända ändå händer?

BoKlok strävar efter de lägsta priserna på marknaden

Prisgarantin

Vad händer om marknaden är tuff?

Bostadsrättsförening

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrättsförening?