BoKlok strävar efter de lägsta priserna på marknaden

Ibland behöver vi justera priset

Vår prisgaranti

 1. Vi har låga priser. Vi strävar efter att ha de lägsta priserna för nybyggnation i närområdet. Men vi kan inte alltid garantera att vi har det lägsta priset. När vi jämför priser med andra nybyggnationer räknar vi en tvårumslägenhet mot en annan tvårumslägenhet, en trerumslägenhet mot en annan trerumslägenhet och så vidare. Alltså räknar vi inte på ett genomsnittligt kvadratmeterpris.
 2. I pågående bostadsprojekt eller när vi har publicerat prislistan höjer vi inte priserna även om efterfrågan är stor.
 3. Priserna på bostäderna sätts på olika sätt, beroende på storlek och läge i kvarteret – prisdifferentiering kallar vi det.
 4. Så långt det går undviker vi dock att sänka priset. Vårt mål är att alltid sätta rätt pris för att alla bostäder ska vara attraktiva på bostadsmarknaden redan från början.
 5. Men om efterfrågan trots allt uteblir och vi måste sänka priset eller ge ekonomiskt värdefulla erbjudanden gäller följande:
   • Bostadsrättsföreningens och/eller övriga köpares insatser och/eller månadsavgifter får inte påverkas. Eventuella kostnader och/eller uteblivna intäkter ansvarar BoKlok för.
   • Prissänkningar eller erbjudande till dig som köpare avser oftast fria månadsavgifter där BoKlok betalar avgiften till bostadsrättsföreningen.
   • Befintliga köpare ska informeras innan nya erbjudanden marknadsförs.
   • Köpare som inte har tecknat ett upplåtelseavtal har rätt att byta till annan, prissänkt bostad och kan nyttja erbjudandet utan andra kostnader än för egna eventuella tillval i tidigare bostad.

    Befintliga köpare som under de senaste tre månaderna tecknat ett bindande avtal får under fyra förutsättningar ta del av samma erbjudande som riktas mot nya kunder. Nämligen:
   • att erbjudandet generellt gäller samma storlek av bostad

   • att erbjudandet generellt gäller bostäder på samma våningsplan

   • att erbjudandet inte gäller endast ett mindre urval av bostäder i projektet

   • att det inte gått längre än tre månader sedan förhandsavtal tecknades

 6. Undantag från punkterna ovan är accepterat när BoKlok har köpt bostäder som inte sålts, och säljer dessa vidare enligt andrahandsförsäljningsprocessen (överlåtelseavtal), eller om du redan tagit del av ett tidigare erbjudande från oss på BoKlok i detta projekt.

Denna garanti gäller från 2018-09-01


Det finstilta i större text

Här kan du förbereda dig på de olika avtal du kommer möta under resans gång.

Våra extra trygghetslösningar

Vad händer om det som inte får hända ändå händer?

Bostadsrättsförening

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrättsförening?