HÅLLBARA HEM I TRYGGA KVARTER

SE SJÄLV!

Ett boende handlar om så mycket mer än själva huset. Vi strävar alltid efter att bygga våra bostäder i trygga kvarter med gröna mötesplatser mellan husen där grannar kan ses och språka, och där barnen kan leka utan att deras föräldrar ska behöva oroa sig för trafik.

Här kan du se några goda exempel på hur trivsamma och trygga BoKlok-kvarter kan se ut. Eller ännu hellre: besök ett av våra områden för att se själv!

BoKlok Esplanaden i Upplands Väsby

Vid Eds gamla kyrka i Upplands Väsby har ett nytt bostadsområde vuxit fram de senaste åren. Här har kommunen stort fokus på hållbarhet, och därför sattes ribban högt även för de 60 lägenheterna i brf Esplanaden.

Vårt mest hållbara projekt hittills!
BoKlok bygger i trä och våra hus har därför redan från start halva klimatpåverkan i jämförelse med ett genomsnittligt hus. Men i Esplanaden nöjde vi oss inte där, utan jobbade systematiskt med att sänka all vår klimatpåverkan. Här tillfördes solceller i kombination med bergvärme, effektiva frånluftvärmepumpar och en ny takkonstruktion för bättre isolering. Det gör de fem husen till s k nollenergihus idag. Allt utan att tumma på det låga priset. I föreningen finns också cykelförråd och verkstad/hobbyrum samt en bil-pool för den som vill leva extra klimatsmart.

Globala mål i fokus i det här området

GM Diamanten Esplanaden

BoKlok UTSIKTEN i KARLSKRONA

Karlskrona är en stad med gamla, anrika band till det militära - en verksamhet som till största delen utgått från centrala Trossö, och som därmed spelat en avgörande roll för hur staden kunnat utvecklas.

Nytänkande gav ny detaljplan
Blå Port, som ligger just där Pantarholmen smalnar av mot Pottholmen på Trossö, har ett attraktivt läge intill vattnet. Här fanns det tidigare planer på att bygga ett trygghetsboende, men efter ett nära samarbete med BoKlok ändrades detaljplanen och projekteringen av BoKlok Utsikten kunde ta sin början. Förtätningen av Blå Port med de 55 kloka bostäderna upplevdes som ett stort lyft för hela området, och inflyttade barnfamiljer kan idag glädjas åt att ha nära till både barnomsorg, skola och service, och samtidigt enkelt kunna ta sig till centrala Trossö till fots eller med cykel.

Globala mål i fokus i det här området

GM Diamanten Utsikten

BoKlok Parkstråket i Gantofta

Gantofta var tidigare en liten sov-ort strax utanför Helsingborg. Här bodde bara ca 1500 invånare, men de senaste åren har ortens befolkning vuxit med ca 10%, inte minst tack vare de 24 bostadsrättsradhusen som BoKlok byggt. Detta har bland annat lett till att kommunen nu projekterar för ett nytt förskole- och skolområde och att ICA-butiken har utökat sina öppettider.

Gemensamma grönytor
Boklok vann markanvisningstävlingen för Gantofta tack vare en kombination av gestaltningen av bostäderna och området, det låga priset till slutkunden och upplåtelseformen, radhus i bostadsrättsform. Starkast bidragande anledningen till vinsten var dock idén om en gemensam grönyta för de boende i kvarteret – det gröna hjärtat som vi kallar det på BoKlok - i form av ett parkstråk som löper genom hela området.

Globala mål i fokus i det här området

GM Diamanten Tallskogen

BoKlok Diamanten i Västerås

Västerås stad har i många år arbetat för en mer positiv utveckling i stadsdelen Bäckby, ett klassiskt miljonprogramsområde med segregationsutmaningar och svårigheter kring sammanhållning, sysselsättning och trygghet. Ett tydligt krav vid stadens marktilldelning var därför att alla aktörer skulle bidra till ökad social hållbarhet.

Gemensam satsning med staden
I en gemensam satsning med Västerås stad och flertalet andra byggaktörer lyftes därför en gemensam social agenda fram. Staden investerade bland annat i en ny bussgata samt ett grönt aktivitetsstråk genom stadsdelens centrum. BoKloks bidrag blev att skapa två samlade kvarter med en mix av radhus och lägenheter, med fokus på gemenskap och trygghet. I det första kvarteret – Brf Diamanten, som består av 48 lägenheter och 8 radhus – skapades en stor innergård med 8/80-perspektiv, dvs. med något för alla åldrar. Här finns både grönytor, lekplats, grillplats och plats för odling i föreningens gemensamma växthus.

Globala mål i fokus i det här området

 GM Diamanten Västerås


DET GRÖNA HJÄRTAT

Vår livsmiljö är så mycket mer än bara vårt hem. Oavsett om bostaden du bor i ligger i utkanten av ett mindre samhälle eller centralt i en tätort finns det alltid något utanför hemmet att förhålla sig till. När vi på BoKlok utformar våra bostadsområden väljer vi därför att se gården, kvarteret och staden som olika lager av livet som alla ska kunna levas på platsen.

VÅRA KVALITETER

Det hjälper självklart att tänka på livets alla olika lager och de kvaliteter vi förknippar med dessa när vi sätter oss vid ritbordet och utformar våra områden. Det vi på BoKlok alltid har med oss är att:

  • LIVET I STADEN ska skapa sammanhang, mångfald och vara anpassningsbart. 
  • LIVET I KVARTERET ska vara tryggt, inkluderande och vara fyllt med användbara utemiljöer. 
  • LIVET PÅ GÅRDEN ska vara hälsosamt, lekvänligt och öppna upp för gemenskap. 

Vi på BoKlok har valt att fördjupa oss mer i sju av de globala målen för att vi ser att det är här vi kan göra mest skillnad. 

BoKlok arbetar med förtätning av bostadsområden

Vi skapar flyttkedjor på din ort

Vi vet hur man förtätar områden på ett trivsamt sätt, så folk kan bo kvar där de trivs, men flytta till något annat.

Vi bygger gärna mer!

Har du marken? Hör då gärna av dig till våra affärsutvecklare! De älskar när plingar i mobilen och mejlboxen fylls på.