SilviaBo
Ett klokare seniorboende

Vi lever allt längre och håller oss friskare. Men vad händer om man skulle drabbas av en funktionsnedsättning i framtiden? Ska man då behöva flytta på grund av att bostaden är för dåligt anpassad? Exempel på detta kan vara avsaknad av hiss, förvirrande färg- och materialval, dålig belysning och höga trösklar. När man inte längre klarar enklare saker som att hitta strömbrytaren, hantera duschen eller att stänga spisplattan, så blir en redan svår situation nästan omöjlig i en bostad som är dåligt anpassad för ens behov.

Så vi tillsammans med Silviahemmet och IKEA utvecklade boendekonceptet SilviaBo. Ett klokare seniorboende med attraktiva bostäder som enkelt anpassas, och med en utomhusmiljö som är byggd för gemenskap och socialt umgänge. Och det till en rimlig peng.


Tanken bakom SilviaBo

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på Alla hjärtans dag 1996. Stiftelsen arbetar med att utveckla en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Och utbildar hela vårdavdelningar och anhöriga i demenskunskap.

2015 skänkte Ingvar Kamprad (pappa till IKEA och BoKlok!) en summa pengar till Silviahemmets verksamhet.

Drottningen ville använda pengarna till något ytterligare, och hade en tanke om att få skapa ett alldeles vanligt och trivsamt boende, att vem som helst skulle vilja bo där. Ett boende som är så genomtänkt och anpassat, att en flytt inte ska behövas om den som bor där skulle drabbas av en funktionsnedsättning. Dessutom ska det vara ett boende anpassat för en vanlig plånbok.

När vi planerade för SilviaBo utgick vi från ett par där den ene redan nu lever med demenssjukdom och behöver ta sig fram med hjälp av rullator eller rullstol. Det ska ett SilviaBo hem klara av, samtidigt som det ska vara attraktivt, trivsamt och funktionellt för en fullt frisk 55-åring.


Inuti är lägenheterna välplanerade och lätta att anpassa

Låt dig inte luras att tro att SilviaBo är ett demensboende. Det är heller inget vårdboende. Bara snygga och smarta lägenheter som är lätta att anpassa för framtiden, om det behövs.

Våra bostäder är kvadratsmarta. Det betyder att de inte innehåller en enda skrytkvadratmeter – bara vettiga funktioner som behövs.

Ett SilviaBo hem är lite annorlunda än ett vanligt BoKlok hem. Bland annat så är trösklarna extra låga för enklare framkomlighet. Extra breda dörröppningar som gör det enkelt för de som behöver störst svängrum att ta sig igenom. Dörr mellan sovrum och badrum när nöden sätter in nattetid, både praktiskt och bekvämt! Köket från IKEA (såklart!) är ergonomiskt med ugn i arbetshöjd och enkla vitvaror att använda.

Längre ner på sidan kan du läsa vad mer som skiljer ett SilviaBo hem från ett vanligt BoKlok hem.

Två rum och kök, 55 kvm

Bostaden är avsedd för en person

Tre rum och kök, 72 kvm

Bostad avsedd för två personer

SilviaBo är flerfamiljshus i trygga kvarter

SilviaBo är flerfamiljshus och byggs helst i två eller tre våningar och anpassas efter tomt och omgivning. Vi strävar efter ett småskaligt och tryggt boende där det ska vara enkelt att känna igen grannen. 

Läget är A och O för ett SilviaBo område. Det ska finnas buss eller annan kollektivtrafik. Dessutom ska det vara nära till mataffären, apoteket och vårdcentralen, eller i alla fall vara enkelt att ta sig dit med hjälp av kollektivtrafiken.

Lägenhetstyperna är tvåor och treor - alla med balkong, för vi tycker att alla ska kunna vädra morgonluft i morgonrock oavsett hur stort eller litet du bor.

SilviaBo är ett område för gemenskap, därför ordnar vi med olika typer av mötesplatser: klubbhus, växthus, odlingslotter, utomhusgym, boulebana... Dessutom vill vi möjliggöra för andra typer av aktiviteter som gårdsfester och annat kul – så vi försöker planera för en lite större gräsplätt för det.

Illustrationen visar hur ett SilviaBo område kan se ut. Visst blir det ett härligt bostadsområde med trevligt samspel mellan byggnader och livfulla kvaliteter på gården!

Vad skiljer SilviaBo från en vanlig BoKlok bostad?

SilviaBo är som sagt ett hem planerat för framtiden. Trots att vi hela tiden pressar kostnader så tummar vi aldrig på kvaliteten för det. Lägenheten har bland annat fint parkettgolv, fönsterbrädor av sten, halkfritt klinker i badrummet med golvvärme, enkla vitvaror att använda och inspirationsmaterial när kunden flyttar in.

Eftersom området är byggt för gemenskap så finns det alltid klubbhus, växthus och massor av möjligheter till att kunna leva ett aktivt liv utan att behöva röra sig särskilt långt från bostaden.

Att kunna ta sig till och från bostaden ska inte utgöra ett hinder. Därför är alla ytor i området hårdgjorda och plana, där alla typer av hjul enkelt kan rulla fram.

Gångarna är breddade för att förenkla framkomligheten för taxi eller färdtjänst att kunna köra hela vägen fram till ytterdörr. I övrigt separeras bilar från människor och parkeringsplatsen placeras därför i ytterkanten av området. Tryggast och lugnast så!

Illustration på hur ett SilviaBo område kan se ut med mötesplatser som gemensamt klubbhus (med både kök och toalett), växthus, grillplats, odlingslotter (i olika höjder) och boulebana. Pergola som binder samman området och dessutom skyddar mot solens strålar. Låga sittmurar och bänkar att vila benen på. Och som alltid med BoKlok - äppelträd. Ett område planerat för umgänge och sociala aktiviteter.

Illustrationen visar hur balkongsidan i lägenhetshusen kan se ut. Balkong med räcke på markplan ger en trygghetskänsla och förhindrar fallrisk. När möjlighet finns kan en grästäppa tillkomma. I bakgrunden syns det gemensamma klubbhuset och växthuset.

Självklart med solcellslösning på taken för en bättre ekonomi och framtid!

Illustration på entrésidan av huset med loftgång (med ramp för förhöjd tillgänglighet) och ingång till trapphus med hiss. Lägenhetsdörrarna har en tydlig färgsättning för att markera entrén till själva bostaden. Utanför varje lägenhet finns en egen fastmonterad bänk (perfekt om man vill nyttja loftfången som solplats) och parkeringsyta för rullstol eller rullator med möjlighet att låsa fast den.

Demenssjukdom

Demenssjukdomen innebär att det blir allt svårare för den sjuke och dennes anhöriga att klara det dagliga livet. Det handlar om behov av vård och omsorg, möjlighet till sociala aktiviteter och tillgång till olika hjälpmedel. Väldigt få bor idag i en bostad som är anpassad för fysiska funktionsnedsättningar. Även den lindrigt demenssjuke har svårt att fungera i det befintliga bostadsbeståndet som vanligtvis är dåligt utrustat när det gäller äldres behov. Exempel på detta kan vara avsaknad av hiss, förvirrande färg och materialval, dålig belysning och höga trösklar. När man inte längre klarar enklare saker som att hitta strömbrytaren, hantera duschen eller att stänga spisplattan, så blir en redan svår situation nästan omöjlig i en bostad som är dåligt anpassad för ens behov.

I den värsta tänkbara situationen tvingas par isär på grund av så banala skäl som att hemmet inte är anpassat. Att bo kvar hemma i den gamla villan, eller i lägenheten tre trappor upp, blir en omöjlighet. Två personer som älskar varandra och som levt tillsammans hela livet tvingas flytta isär - den ene bor kvar där hemma, den andre på ett särskilt boende.

SilviaBo - ett boende för ett fortsatt tryggt och fungerande liv, så länge det är möjligt.

Vill du vara med och bygga för en klokare framtid?

Våra affärsutvecklare är ständigt på jakt efter lämplig mark för kommande SilviaBo projekt.

Vill du hjälpa din kommun att uppnå sina bostadsmål, kontakta oss redan idag! Din mark kommer att komma till god nytta.