Våra åtgärder med anledning av Coronaviruset

På BoKlok gör vi vårt yttersta för att hindra spridning av Coronaviruset och för att säkerställa att våra kunder, medarbetare och partners känner sig trygga. Men vi håller igång, vi har många fina hem till försäljning och finns såklart här för dig som redan är kund, eller som vill veta mer om BoKlok!

Om du är intresserad av en bostad finns alla våra Kundansvariga och Säljare tillgängliga per email och telefon och kan genomföra privata eller digitala visningar. Våra kundkvällar, säljstarter och avtalskvällar omvandlar vi till digitala events – samtidigt som vi bibehåller vår BoKlok-process. Säljstarter kommer att ske via en livesändning där vi sänder vår turordningsdragning, precis som vanligt, d.v.s. lika transparent och rättvist för alla som det alltid går till.

Under 2020 har vi tvingats ändra i vår vanliga verksamhet, något som påverkat speciellt vår Eftermarknadsorganisation extra hårt. Som exempel har vi inte kunnat åtgärda fel i din bostad eller i din förening, och behövt ställa in samtliga 6-månaderssyner och 2-årssyner. Detta har berott på att vi saknat rätt förutsättningar för att skydda både dig och vår personal från eventuell smittspridning. Men nu har vi tagit fram en plan för att kunna återgå till en nära nog "vanlig" verksamhet, med vissa restriktioner.

Under 2021 kommer vi åter att utföra syner, besiktningar och besök för att åtgärda eventuella fel i din bostad. Vid dessa tillfällen är andningsskydd för alla närvarande ett absolut krav, men vi vill dessutom i så lång utsträckning som möjligt hålla nere antalet närvarande vid våra besök. Det kan betyda att vi ber den boende att inte vara hemma, eller att bostadsrättföreningen ombeds att bara skicka en representant till besiktning. Både extra god handhygien samt att hålla avstånd kommer att iakttas noggrant vid alla personliga kontakter, oavsett inom- eller utomhus. På BoKlok månar vi om dig och din trygghet. Vi gör vårt yttersta för att anpassa vårt sätt att arbeta så att du ska kunna fortsätta din kundresa lika tryggt som tidigare!

Vi följer aktuella rekommendationer från WHO och Folkhälsomyndigheten för att försöka hjälpa till att minska spridningen av viruset. Vi har instruerat våra anställda och partners om stanna hemma ifall de har sjukdomssymptom - även milda sådana. Vi har sedan den 2 mars 2020 förbud mot tjänsteresor till utlandet samt stränga regler för inrikes affärsresor, för alla våra medarbetare. De av våra anställda som kan arbeta hemifrån, gör det. Vi påminner självklart om att det är viktigt att tvätta händerna, använda handsprit och att hålla avstånd. För att alla ska känna sig trygga undviker vi handskakningar just nu och försöker hålla ett lite större avstånd än vanligt till varandra.

Ta hand om er, varma hälsningar från alla medarbetare på BoKlok.