Vi byter kundhanteringssystem

I oktober byter vi vårt kundhanteringssytem och det kan påverka våra svarstider något. Vi hoppas på förståelse och lite extra tålamod från våra intressenter och kunder.

Under tiden som bytet pågår är det extra viktigt att som intressent vara uppmärksam på att du får en bekräftelse på din intresse- eller turordningsanmälan. Skulle du inte få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan, ska du höra av dig till kundansvarig i projektet så snart som möjligt. Då kan vi säkerställa att du finns med i vår databas, och inte missar chansen till ett hållbart boende.