Ett boråd för dialog och samverkan behövs!

Hur kan vi skapa en bostadsmarknad för alla? Flera rapporter har publicerats under de senaste åren som beskriver det svåra läget. Men vi på BoKlok vill istället fokusera på lösningar, som vi presenterar i vår rapport ”Dags för en bostadsmarknad för alla”.

Det är hög tid att diskutera lösningar i ett forum för dialog och idéutbyte. Vi har därför skapat BoRådet. Det innebär konkret att vi bjuder in kommunala beslutsfattare och andra intressenter till lokala rådslag för att diskutera lösningar för att fler ska få råd att bo. Det tror vi hjälper till att skapa en bostadsmarknad för alla. Vad tror du?

Dags för en bostadsmarknad för alla

Bostadsklyftan är en felmatchning mellan behov och utbud. Det är stor bostadsbrist i stora delar av landet, samtidigt som det är ett stort bostadsöverskott. Dyra bostäder står tomma medans bristen på bostäder till ett lägre pris ökar. Hur kunde det bli så här?

En studie som WSP gjorde 2018, på uppdrag av oss, visar att närmare 74 % av befolkningen inte har råd med en nybyggd lägenhet. Det är något vi måste ändra på! 


Ses vi på Almedalsveckan?

Hälsa på oss i hamnen och i år även i Skanskas trädgård på Rostockergränd 4!

Lågt pris? Blir inte det dumsnålt?

Inte hos oss. Det är därför vi heter BoKlok.

Sommaräng

Vi bygger gärna mer! Har du marken?

BoKlok finns i hela Sverige och vi har kunder som gärna vill bo klokt.