ISO certifikat

BoKlok arbetar för ständig förbättring av verksamheten och BoKlok är ISO-certifierat enligt ISO 14001:2015 samt ISO 45001:2018. Certifikaten är utfärdade av certifieringsföretaget DNV.

ISO 14001 innebär att vi uppfyller kraven i standarden för miljöledningssystem och att vi aktivt arbetar för att minska påverkan på vår gemensamma miljö och ekosystem.

ISO 14001 Environment SE (pdf)

ISO 14001 Environment EN (pdf)

ISO 45001 betyder att vi har ett ledningssystem för området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, där vi hanterar våra arbetsmiljörisker och arbetar för förbättringar på ett systematiserat sätt.

ISO 45001 Health & Safety SE (pdf)

ISO 45001 Health & Safety EN (pdf)