Varför ska du jobba hos oss?

Vi berättar varför!

Tre anledningar till att jobba på BoKlok!

  1. Du vill vara med om att utveckla och bygga hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet.
  2. Du är intresserad av industriellt byggande (en- och flerfamiljsbostäder i trä, som huvudsakligen byggs i fabrik som volymelement) i rätt så snabb takt.
  3. Du vill, tillsammans med härliga kollegor i Sverige, Norge, Finland och UK, ansvara för hela värdekedjan från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till byggnation, försäljning och kundrelationerna efter inflyttning.

Våra medarbetarlöften

För ett hållbart samhälle

Du får bidra till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda hem byggda av trä i trygga områden.

Du får möjlighet att arbeta i en organisation som har kontroll över hela värdekedjan - från markinköp till garantitidens utgång. Alla medarbetare bidrar med sin kompetens och sitt engagemang under tiden.

I BoKlok arbetar vi effektivt och lägger ner resurser där de gör skillnad. På så sätt kan vi, i samarbete med kommunerna, skapa hållbara boenden med låga kostnader. Vi är samtidigt beredda att ”gå den extra milen” för att våra kunder skall bli nöjda och känna att dom gjort ett bra köp.

Vi är övertygade om att det är rätt att bygga de bostäder dagens samhälle behöver utan att tära på morgondagens resurser, och vi gör det på ett så bra sätt att vi får göra det om och om igen.

BoKlok satsar verkligen på utvecklingen av sina anställda. Jag har kunnat genomföra studier i LEAN Production medan jag arbetar och det är jag mycket glad för. Det har dessutom resulterat i ett stipendium från Agne Sandberg Foundation. Studierna har gett mig verktyg som jag använder dagligen, vilket är värdefullt för produktionen i vår husfabrik i Gullringen, och jag kommer fortlöpande gå utbildningar för att främja vår digitaliseringsresa.

Jonas Davidsson, digitaliseringsledare. Man med glasögon i svart T-shirt med varseldetaljer
Jonas Davidsson
Digitaliseringsledare, BoKlok husfabrik i Gullringen

I en hållbar arbetsmiljö

Du får samarbeta i en öppen kultur där sunda värderingar och hängivna människor enas för ett större resultat. Alla medarbetare är med och skapar kulturen genom att leva våra värderingar som är gemensamma med Skanskas.

BoKloks kultur bygger på öppenhet och samarbete. Alla medarbetare är med och skapar kulturen genom dagliga överenskommelser om det ”rätta sättet” att göra saker på.

Vi ser också det som en förmån att få ta ansvar för sitt eget arbete och strävan efter att bli bättre. Inom ramen för vårt koncept har du stor frihet, och vi hoppas du vågar agera självständigt även om det ibland blir fel. Vi har däremot nolltolerans mot etiska övertramp, och strävar efter noll arbetsplatsolyckor och miljöincidenter.

I BoKlok bryr vi oss om varandra och ser till att alla känner sig inkluderade. Vi arbetar aktivt för att vara en förebild inom inkludering och mångfald, genom att tillvarata olikheter. Vår värdegrund vilar på de värderingar som Skanska och IKEA lever efter.

Jag jobbar på BoKlok för att vi tar klimatfrågan på allvar och vill leverera på våra klimatmål. Det känns riktigt bra för mig personligen att vi alltid stöttar ett mer hållbart perspektiv, både gällande byggandet av nya hem och hur människor bor i dem. Det är en viktig del av vår framgång som organisation och som ledare i branschen. Och jag är stolt över att vara med på den resan som vi gör!

porträtt av Anna Berggren BoKlok, blond kvinna i mörkblå skjorta mot röd bakgrund
Anna Berggren
Projektledare Hållbarhet, BoKlok

Med möjlighet till personlig utveckling och karriär

Du får utvecklas i ett entreprenöriellt företag där du får vara med och påverka.

Vi har genom vårt kostnadsfokus ekonomisk möjlighet att växa i både stark och svag ekonomi. Långsiktig tillväxt, utan att acceptera kvalitetsbrister, är det naturliga tillståndet för oss.

Våra ledare tror på våra anställda, engagerar dem och bryr sig om dem så att alla känner sig viktiga. Din personliga utveckling är också viktig för oss.

Detta, och det faktum att BoKlok är en affärsenhet i Skanskakoncernen, skapar möjligheter för personlig utveckling och karriär – både hemma och internationellt. Du och din närmaste chef inventerar och följer upp ditt kompetensbehov löpande. Ditt mål, din väg och hur du kommer dit är upp till dig.

Lars Jonson CEO & Business Unit President på BoKlok på besök i fabriken

BoKloks mjukare medarbetarerbjudande

När du arbetar i BoKlok får du...

... bidra till ett hållbarare samhälle genom att erbjuda hem byggda av trä liksom tryggheten i ett eget boende.

... samarbeta i en öppen kultur där sunda värderingar och hängivna människor enas för ett större resultat.

... utvecklas i ett företag som är en del av Skanska Group med många karriärvägar och andra fina förmåner.