Varför ska du jobba hos oss?

Vi berättar varför!

Tre anledningar till att jobba på BoKlok!

  1. Du vill vara med om att utveckla och bygga hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet.
  2. Du är intresserad av industriellt byggande (en- och flerfamiljsbostäder i trä, som huvudsakligen byggs i fabrik som volymelement) i rätt så snabb takt.
  3. Du vill, tillsammans med härliga kollegor i Sverige och Storbritannien, ansvara för hela värdekedjan från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till byggnation, försäljning och kundrelationerna efter inflyttning.

Våra medarbetarlöften

För ett hållbart samhälle

Du får bidra till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda hem byggda av trä i trygga områden.

Du får möjlighet att arbeta i en organisation som har kontroll över hela värdekedjan - från markinköp till garantitidens utgång. Alla medarbetare bidrar med sin kompetens och sitt engagemang under tiden.

I BoKlok arbetar vi effektivt och lägger ner resurser där de gör skillnad. På så sätt kan vi, i samarbete med kommunerna, skapa hållbara boenden med låga kostnader. Vi är samtidigt beredda att ”gå den extra milen” för att våra kunder skall bli nöjda och känna att dom gjort ett bra köp.

Vi är övertygade om att det är rätt att bygga de bostäder dagens samhälle behöver utan att tära på morgondagens resurser, och vi gör det på ett så bra sätt att vi får göra det om och om igen.

Jag tycker att jag har världens roligaste jobb! Bostadsmarknaden och kundernas behov förändras ju över tid, vilket gör att det är både utmanande som utvecklande. Att få vara med kunderna på deras resa för att hitta ett hem som passar just dem, är dessutom väldigt kul. Förutom det är BoKlok en trygg arbetsgivare, där erfarenheter och lärdomar delas med Skanska och IKEA, och det tycker jag är en stor fördel.

Foto av kvinna i långt blont hår, glasögon och med ljusblå blus.
Emelie Ekelund
Sälj- och marknadschef, BoKlok

I en hållbar arbetsmiljö

Du får samarbeta i en öppen kultur där sunda värderingar och hängivna människor enas för ett större resultat. Alla medarbetare är med och skapar kulturen genom att leva våra värderingar som är gemensamma med Skanskas.

BoKloks kultur bygger på öppenhet och samarbete. Alla medarbetare är med och skapar kulturen genom dagliga överenskommelser om det ”rätta sättet” att göra saker på.

Vi ser också det som en förmån att få ta ansvar för sitt eget arbete och strävan efter att bli bättre. Inom ramen för vårt koncept har du stor frihet, och vi hoppas du vågar agera självständigt även om det ibland blir fel. Vi har däremot nolltolerans mot etiska övertramp, och strävar efter noll arbetsplatsolyckor och miljöincidenter.

I BoKlok bryr vi oss om varandra och ser till att alla känner sig inkluderade. Vi arbetar aktivt för att vara en förebild inom inkludering och mångfald, genom att tillvarata olikheter. Vår värdegrund vilar på de värderingar som Skanska och IKEA lever efter.

Jag valde att jobba på BoKlok av flera skäl. Från det hur vi bygger våra hem i en toppmodern industrialiserad process, till den positiva effekt våra hem har för människorna och området vi bygger i. Som arbetsgivare är BoKlok dessutom tydligt värderingsdriven och lyhörd, och jag får möjlighet att vara delaktig i och kan påverka i många olika områden. Mina arbetsuppgifter, gemenskapen mellan oss kollegor och känslan av att få medverka till att bygga hem som förgyller våra kunders liv, gör att jag trivs väldigt bra.

Porträtt av man med mörkt hår i sidobena och med beige skjorta.
Per Heinrup
Business Controller, BoKlok

Med möjlighet till personlig utveckling och karriär

Du får utvecklas i ett entreprenöriellt företag där du får vara med och påverka.

Vi har genom vårt kostnadsfokus ekonomisk möjlighet att växa i både stark och svag ekonomi. Långsiktig tillväxt, utan att acceptera kvalitetsbrister, är det naturliga tillståndet för oss.

Våra ledare tror på våra anställda, engagerar dem och bryr sig om dem så att alla känner sig viktiga. Din personliga utveckling är också viktig för oss.

Detta, och det faktum att BoKlok är en affärsenhet i Skanskakoncernen, skapar möjligheter för personlig utveckling och karriär – både hemma och internationellt. Du och din närmaste chef inventerar och följer upp ditt kompetensbehov löpande. Ditt mål, din väg och hur du kommer dit är upp till dig.

Att jobba på BoKlok betyder att jag får vara del av ett inkluderande och dynamiskt team där alla får säga sitt och där vi har roligt tillsammans. BoKlok visar tydlig uppskattning för sina anställda och uppmuntrar till både personlig som professionell utveckling och balans mellan arbete och privatliv. Det är dessutom väldigt givande att få vara med om att skapa hem byggda med innovativa metoder i välplanerade områden.

Kvinna i långt brunt hår och en vit top och beige kavaj.
Anna Harper
Head of Land & Planning, BoKlok UK
Två manliga BoKlok medarbetare i gula och orange skyddskläder tittar på en ritning som ligger på träskivor.

BoKloks mjukare medarbetarerbjudande

När du arbetar i BoKlok får du...

... bidra till ett hållbarare samhälle genom att erbjuda hem byggda av trä liksom tryggheten i ett eget boende.

... samarbeta i en öppen kultur där sunda värderingar och hängivna människor enas för ett större resultat.

... utvecklas i ett företag som är en del av Skanska Group med många karriärvägar och andra fina förmåner.