Varför ska du jobba hos oss?

Vi berättar varför!

Tre anledningar till att jobba på BoKlok!

  1. Du vill vara med och utveckla och bygga hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet för de många människorna.
  2. Du är intresserad av industriellt byggande (en- och flerfamiljsbostäder i trä, som huvudsakligen byggs i fabrik som volymelement) i rätt så snabb takt.
  3. Du vill, tillsammans med drygt 400 kollegor i Sverige, Norge, Finland och UK, ansvara för hela värdekedjan från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till byggnation, försäljning och kundrelationerna efter inflyttning.
en man och en kvinna iklädda arbetskläder och bygghjälm sitter och samtalar i BoKloks fabrik i Gullringen Smålan

BoKloks mjukare medarbetarerbjudande

När du arbetar i BoKlok får du...

... bidra till ett hållbarare samhälle genom att erbjuda bättre hem till de många människorna

... samarbeta i en öppen kultur där sunda värderingar och hängivna människor enas för ett större resultat

... utvecklas i ett företag som är i ständig tillväxt, där du får vara med och påverka

BoKlok satsar verkligen på utvecklingen av sina anställda. Jag har kunnat genomföra studier i LEAN Production medan jag arbetar och det är jag mycket glad för. Det har dessutom resulterat i ett stipendium från Agne Sandberg Foundation. Studierna har gett mig verktyg som jag använder dagligen, vilket är värdefullt för produktionen i vår husfabrik i Gullringen, och jag kommer fortlöpande gå utbildningar för att främja vår digitaliseringsresa.

Jonas Davidsson, digitaliseringsledare. Man med glasögon i svart T-shirt med varseldetaljer
Jonas Davidsson
Digitaliseringsledare, BoKlok husfabrik i Gullringen

Mer om våra medarbetarlöften

För ett hållbart samhälle

Du får bidra till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda ett bättre hem till de många människorna.

Om de många människorna skall ha ekonomisk möjlighet att bo i en nybyggd bostad som är gjord av sunda material och ligger i ett trivsamt område, krävs en organisation som har kontroll över hela värdekedjan från markinköp till garantitidens utgång. Alla medarbetare bidrar med sin kompetens och sitt engagemang under tiden.

I BoKlok arbetar vi effektivt och lägger ner resurser där de gör skillnad. På så sätt kan vi, i samarbete med kommunerna, skapa hållbara boenden med låga kostnader. Vi är samtidigt beredda att ”gå den extra milen” för att våra kunder skall bli nöjda och känna att dom gjort ett bra köp.

Vi är övertygade om att det är rätt att bygga de bostäder dagens samhälle behöver utan att tära på morgondagens resurser, och vi gör det på ett så bra sätt att vi får göra det om och om igen.

Flicka pärlar med arbetande förälder i bakgrunden.

I en hållbar arbetsmiljö

Du får samarbeta i en öppen kultur där sunda värderingar och hängivna människor enas för ett större resultat. Alla medarbetare är med och skapar kulturen genom att leva våra värderingar.

BoKloks kultur bygger på öppenhet och samarbete. Alla medarbetare är med och skapar kulturen genom dagliga överenskommelser om det ”rätta sättet” att göra saker på.

Vi ser också det som en förmån att få ta ansvar för sitt eget arbete och strävan efter att bli bättre. Inom ramen för vårt koncept har du stor frihet, och vi hoppas du vågar agera självständigt även om det ibland blir fel. Vi har däremot nolltolerans mot etiska övertramp, och strävar efter noll arbetsplatsolyckor och miljöincidenter.

I BoKlok bryr vi oss om varandra och ser till att alla känner sig inkluderade. Vi arbetar aktivt för att vara en förebild inom inkludering och mångfald, genom att tillvarata olikheter. Vår värdegrund vilar på de värderingar som Skanska och IKEA lever efter.

Jag uppskattar verkligen den internationella aspekten av att jobba hos BoKlok. Jag möter dagligen kolleger från olika marknader och bakgrunder, och får ta del av ett större sammanhang som sträcker sig över landsgränser. Vårt syfte om att erbjuda hållbara hem för de många människorna ligger mig varmt om hjärtat. Jag känner mig sedd och hörd och jag har alltid en möjlighet att göra skillnad.

porträtt av Ida Mathisen BoKlok Norge, blond kvinna i beige skjorta mot blå bakgrund
Ida Mathisen
Marknadskoordinator, BoKlok Norge

Med möjlighet till personlig utveckling och karriär

Du får utvecklas i ett företag som är i ständig tillväxt där du får vara med och påverka.

Vi har genom vårt kostnadsfokus ekonomisk möjlighet att växa i både stark och svag ekonomi. Långsiktig tillväxt, utan att acceptera kvalitetsbrister, är det naturliga tillståndet för oss.

Våra ledare tror på våra anställda, engagerar dem och bryr sig om dem så att alla känner sig viktiga. Din personliga utveckling är också viktig för oss.

Detta, och det faktum att BoKlok är en affärsenhet i Skanskakoncernen, skapar möjligheter för personlig utveckling och karriär – både hemma och internationellt. Du och din närmaste chef inventerar och följer upp ditt kompetensbehov löpande. Ditt mål, din väg och hur du kommer dit är upp till dig.

På BoKlok får jag chansen att delta i BoKlok Buddy - ett initiativ där kollegor med liknande roller i våra olika marknader möts för att främja både arbetssätt och kultur. Det är också ett sätt att bygga en inkludering och transparens. BoKlok Buddy gör att vi kan prata om våra arbetsuppgifter och arbetssituation med någon som är involverad i dina projekt och som kan ge råd utan att döma.

Porträtt av Johanna Ruul, Senior Project Manager, BoKlok Sverige. Kvinna i beige tröja och långt hår mot grön bakgrund
Johanna Ruul
Senior projektchef, BoKlok Sverige