Vanliga frågor och svar

Filtrera FAQs

Visa alla
Konceptet BoKlok
Jobba på BoKlok
BoKlok på H22
Prisvärdhet
Innovativt byggande
Nöjda kunder
BoKloks historia
Bygg med BoKlok
Markköp och egen projektutveckling
Hållbart byggande
SilviaBo – BoKloks seniorboende
Fördelar med nybyggt
Hur du köper ett BoKlok hem
En demokratisk säljprocess
Att bo i bostadsrätt
Tryggt bostadsköp
Våra hem och områden
Hållbart liv hemma
Jag har upptäckt ett fel
Besiktningar och garantier
Information om din bostad
Hem byggda av trä
Klimatet och vårt klimatmål
Hållbara lösningar
Social hållbarhet

Konceptet BoKlok

 • Vilka företag står bakom BoKlok?

  BoKlok är Skanska och IKEA tillsammans. Konceptet BoKlok ägs till 50% vardera av Skanska och IKEA och de ansvarar för utvecklingen av varumärket och konceptet. BoKlok driver som eget bolag den operativa verksamheten i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien samt den egna fabriken i Gullringen. Organisatoriskt är BoKlok en affärsenhet inom Skanskakoncernen.

  Lär mer här!

 • Är BoKlok IKEA-bostäder?

  Nja, inte riktigt. Konceptet BoKlok ägs till 50% vardera av Skanska och IKEA, vilket betyder att båda de företagen står bakom oss. Även om BoKlok inte renodlat är bostäder från IKEA så arbetar vi väldigt nära IKEA. Till exempel kommer all fast inredning i hemmen vi säljer från IKEA, och vi erbjuder också den som är IKEA Family medlem förmåner när de köper en bostad av oss.

  Läs mer här!

 • Tillhör BoKlok Skanska?

  Delvis, ja. BoKlok är Skanska och IKEA tillsammans. Konceptet BoKlok ägs till 50% vardera av Skanska och IKEA och de ansvarar för utvecklingen av varumärket och konceptet. Rent organisatoriskt är BoKlok en affärsenhet inom Skanskakoncernen, även om BoKlok som eget bolag driver den operativa verksamheten i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien samt den egna fabriken i Gullringen.

  Läs mer här!

 • Vilka länder finns BoKlok i?

  BoKlok finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Jobba på BoKlok

 • Vilka möjligheter finns det att växa som anställd på BoKlok?

  På BoKlok tror vi på våra anställda, engagerar dem och bryr oss om dem så att alla känner sig viktiga. Detta, och det faktum att BoKlok är en affärsenhet i Skanskakoncernen, skapar möjligheter för personlig utveckling och karriär – både hemma och internationellt. 

  Läs mer här!

 • Hur jobbar ni med arbetskulturen på BoKlok?

  På BoKlok har vi en kultur som bygger på öppenhet och samarbete. Alla medarbetare är med och skapar kulturen genom våra värderingar och dagliga överenskommelser om det ”rätta sättet” att göra saker på. Vi bryr oss om varandra och ser till att alla känner sig inkluderade. Vi arbetar aktivt för att vara en förebild inom mångfald & inkludering genom att ta tillvara olikheter. Vi har dessutom nolltolerans mot etiska övertramp, och strävar efter noll arbetsplatsolyckor och miljöincidenter.

  Vår värdegrund kan sammanfattas i fyra grundläggande värderingar; värna om livet, agera etiskt och öppet, bli bättre – tillsammans, och vid kundens sida.

  Läs mer om våra värderingar och hur det är att jobba hos oss.

 • Hur jobbar ni med mångfald & inkludering?

  BoKlok vill vara en samhällsutvecklare som bidrar till att skapa ett inkluderande samhälle, där alla människors lika värde är en självklarhet. Genom att arbeta aktivt med mångfald och inkludering omsätter vi våra värderingar till handling. Varje anställd ska känna att den hör hemma i BoKlok, och att hen accepteras för vem den är - att vars och ens unikhet erkänns och ses som en tillgång.

  Läs mer här!

BoKlok på H22

 • Hur kommer BoKlok medverka på H22?

  BoKlok vill genom H22 vara med och skapa framtidens stad. I Mariastaden visar vi vårt första fullskaliga SilviaBo-område - vårt boendekoncept för äldre vuxna, utvecklat av Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA.

  Tillsammans med andra aktörer är vi även med och utvecklar stadsdelen Drottninghög. Här bygger vi 119 nya bostadsrätter - och stadsdelens första radhus! På så sätt skapas möjligheter till andra boendeformer i området.

  Läs mer om vad vi planerar för H22 här!

 • Vad är H22?

  H22 är en stor välfärdssatsning av Helsingborgs stad, där man vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. H22 består både av en satsning på innovation, och resan mot en smartare och mer hållbar stad, men också av H22 City Expo – en stadsmässa i Helsingborg sommaren 2022. BoKlok är partner till H22 och kommer att medverka på olika sätt.

  Läs mer om vårt deltagande på H22 här!

Prisvärdhet

 • Ni säger att ni bygger med priser som folk har råd med. Hur räknar ni ut det?

  Vi har något som vi kallar kvar-att-bo-för kalkylen, och det är den vi utgår från när vi sätter våra priser. I kalkylen utvärderar vi medelinkomst och utgifter för typiska hushåll i våra referenskundgrupper, och gör en bedömning om vad våra kunder har kvar att lägga på sin bostad, inklusive månatlig amortering, när allt annat är betalat för. Vad man har kvar att bo för, helt enkelt!

  Läs mer här!

 • Kan ni garantera att ni har lägst pris när det är flera byggare som bygger nytt på samma ort?

  Någon sådan garanti kan vi tyvärr inte lämna, även om vi alltid strävar efter att ha de lägsta priserna för nybyggnation i närområdet. När vi jämför pris gör vi det mot annan nybyggnation och räknar på en tvårumslägenhet mot en annan tvårumslägenhet, en trerumslägenhet mot en annan trerumslägenhet och så vidare. Alltså räknar vi inte på ett genomsnittligt kvadratmeterpris.

  Läs mer om hur vi tänker här!

 • Varför kostar likadana lägenheter i samma hus olika mycket?

  Det kanske man kan tycka är underligt, men priserna på våra bostäder sätts på olika sätt, beroende på storlek och läge i kvarteret. Kanske har vi sett att markplan är mer attraktivt, eller att en viss lägenhet har sämre solläge på balkongen. Att priserna i ett kvarter skiljer sig åt kallar vi prisdifferentiering, och det kan du läsa mer om här!

 • Har ni budgivning på era nybyggda hus?

  Nej, det har vi inte. Alla våra nybyggda hem säljs till fast pris, genom en rättvis säljprocess som ger alla samma chans. Det spelar alltså ingen roll hur mycket pengar man har i plånboken, om man har vassa armbågar eller fina kontakter. Hos oss har alla samma chans. Det tycker vi känns bäst.

  Läs mer om hur vår säljprocess går till här!

Innovativt byggande

 • Hur bygger ni era hus?

  Vi bygger våra hus i trä, i en modern och effektiv fabrik i Gullringen i Småland. Där byggs de färdigt till 85%, och sedan körs de klara volymmodulerna ut till byggarbetsplatsen och sätts samman till färdiga hus. Genom rationella tillverkningsmetoder kan vi minska kostnaderna, hålla jämn och hög kvalitet och minska påverkan på miljön och klimatet.

  Läs mer om exakt hur det går till här!

 • Var finns er fabrik?

  Våra hem i Sverige byggs i vår fabrik i Gullringen, utanför Vimmerby. Utöver vår fabrik samarbetar vi också med långsiktiga partners på våra olika marknader.

 • Varför bygger ni era hus i fabrik?

  Genom att bygga i fabrik kan vi vara riktigt effektiva, minska onödiga kostnader och skydda våra hus från väder och vind. Vi färdigställer våra hem till 85 % i fabrik och endast 15 % ute på byggarbetsplatsen. Vi kallar det modernt och innovativt byggande, även om vi nu gjort det i över 25 år.

Nöjda kunder

 • Jag läste någonstans att ni har Sveriges nöjdaste kunder. Hur vet ni det?

  BoKlok mäts årligen tillsammans med andra bostadsutvecklare och bostadsbolag i en oberoende branschmätning där kundnöjdheten kartläggs och resulterar i ett nöjd-kund-index (NKI). Uppskattningsvis ingår lite drygt 85 procent av alla nyproducerade bostadsrätter i Sverige i undersökningen. För tredje gången på fem år fick BoKlok 2020 utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostadskunder, och det är vi riktigt stolta över.

  BoKlok kom på förstaplats med ett NKI (nöjd kund-index) på 79, vilket kan jämföras med branschsnittet på 76. NKI beskriver hur nöjda bostadsköparna är med BoKlok och baseras på bostäder som färdigställts för inflyttning under 2020. I mätningen som sker i samband med inflyttning utvärderas bland annat personlig service, bostadens kvalitet, prisvärdhet samt pålitlighet i form av att hålla löften.

  Läs mer här!

BoKloks historia

 • Vem grundade BoKlok?

  BoKlok grundades i mitten på 1990-talet när Skanska och IKEA träffades på en bomässa i Karlskrona och började prata om varför det byggdes så få bostäder för vanligt folk.

  Skanskas dåvarande VD, Melker Schörling, och grundaren till IKEA, Ingvar Kamprad, beslutade sig för att tillsammans utveckla ett koncept med bra bostäder för människor med vanliga inkomster – och så var BoKlok fött!

  Läs mer här!

 • Hur kom man på idén till BoKlok?

  BoKlok grundades i mitten på 1990-talet när Skanska och IKEA träffades på en bomässa i Karlskrona och började prata om varför det byggdes så få bostäder för vanligt folk.

  Skanskas dåvarande VD, Melker Schörling, och grundaren till IKEA, Ingvar Kamprad, beslutade sig för att tillsammans utveckla ett koncept med bra bostäder för människor med vanliga inkomster. Genom att utgå från kunden, vem man byggde för, vad de ville ha, och hur mycket pengar de kunde lägga på boendet, kom man fram till den målgrupp som hade svårast att komma in på bostadsmarknaden – en ensamstående sjuksköterska med ett barn. Och där och då bestämdes det att det var den målgrupp BoKlok skulle rikta sig till, och möjliggöra för de som ar svårast att komma in, att få en möjlighet på bostadsmarknaden.

  Läs mer här!

Bygg med BoKlok

 • Om man är en privat förvaltare som vill bygga hyresrätter, kan man anlita er då?

  BoKlok bygger hyresrätter åt både privata aktörer och till allmännyttan, och vi bygger vanliga bostäder såväl som seniorbostäder. Vi bygger helt enkelt gärna hyresrätter - antingen som leverantör på totalentreprenad, men allra helst som långsiktig samarbetspartner. Som samarbetspartner planerar vi framtida projekt tillsammans och hjälps åt att realisera projekten som blir hem för våra gemensamma kunder.

 • Hur fungerar det att bygga med er?

  Med oss är det enkelt att bygga. Du vet vad du får, när det är klart, och vad det kostar. Eftersom vi har utvecklat en egen byggplattform så är alla grundläggande handlingar klara från början, oavsett vilken exteriör design du väljer för husen. Självklart går nämligen våra hus att variera på många sätt: kulörer, fasadmaterial, fönster och tak. Att bygga med oss går dessutom fort, eftersom vi bygger våra lägenheter i fabrik och fraktar dem till platsen i färdiga volymelement. Dessutom är vi öppna, ärliga och transparenta – och vill samarbeta med bra partners.

 • Varför ska man välja BoKlok som samarbetspartner?

  Vi har 25 års erfarenhet av projektutveckling. Vi är öppna, ärliga och transparenta – och vi vill samarbeta med bra partners. Vårt mål är inte bara att hitta mark som vi kan bygga på, utan vi vill hitta mark för att skapa områden där våra kunder kan leva och trivas i en hållbar och trygg miljö. Dessutom bygger vi våra hem i fabrik genom en effektiv, industrialiserad process viket betyder att alla grundläggande handlingar är klara från början. Därför behöver det inte ta lång tid från det att detaljplanen är godkänd tills det finns bygglov för hela kvarteret.

 • Bygger ni hyresrätter åt allmännyttan och andra fastighetsbolag?

  Det gör vi! Det är inte alla som vill eller kan investera i ett ägt boende. Av erfarenhet vet vi att områden med blandade upplåtelseformer är en av nycklarna till ett mer hållbart samhälle. Därför bygger vi gärna åt förvaltare som vill bygga hyresrätter och bidra till att förbättra bostadsmarknaden för alla, både när det gäller vanliga bostäder och seniorbostäder.

 • Är BoKlok upphandlat via SKR-avtalet?

  BoKlok är ett av de företag som upphandlats enligt SKR:s ramavtal för bostäder. Genom ramavtalet skapas förutsättningar att bygga hyresrätter på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Ramavtalet gör att vi tillsammans med kommuner och kommunala bolag kan skapa hem med god kvalitet i hållbara livsmiljöer för människor med vanliga inkomster.

 • Kan man se de områden ni byggt någonstans?

  Så klart! Vi har samlat våra favoritområden både när det gäller hyresrätter och bostadsrätter här på hemsidan. 

Markköp och egen projektutveckling

 • Hur stora tomter är ni på jakt efter?

  Det vi är intresserade av är tomter som har plats för minst ca 20 hem, men vi är nyfikna på det mesta! Vi håller alltid ögon och öron öppna för att köpa mark där vi skulle kunna bygga fler hem. Det viktigaste för oss är att tomten ligger bra till, kan passa för ett av våra projekt och där det finns detaljplan, eller där detaljplan ligger nära i tid.

 • Var i Sverige bygger ni?

  Vi har nya projekt på gång i hela Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Om vi bygger i storstad eller småort spelar ingen större roll för oss. Det viktigaste är att det finns potential för ett prisvärt och trivsamt boende. Vi arbetar i fyra marknadsområden: Syd, Väst, Stockholm/Mälardalen och Norr. I varje marknadsområde har vi affärsutvecklare som gärna pratar mer med dig som är nyfiken på vårt koncept.

 • Måste marken ni köper vara detaljplanelagd?

  Nej, inte nödvändigtvis. Är marken detaljplanelagd, eller om det är en detaljplan på gång, så är det såklart mer intressant för oss, men vi är nyfikna på det mesta! Det viktigaste för oss är att tomten ligger bra till och kan passa för ett av våra projekt.

 • Vad är det ni bygger mest av?

  Vår verksamhet består till största delen av utveckling och byggande av bostadsrätter i egen regi. Vi bygger allt från mindre områden, med ca tjugo hem, till större områden med över hundra nya hem. Det kan vara båda lägenhetshus och rad-, par eller kedjehus.

  Som bostadsutvecklare ansvarar vi för hela kedjan – från markköp, arbete med detaljplaneprocessen till färdiga hus och områden som människor trivs i. Vi bildar bostadsrättsföreningen och ser till att medlemmarna, de boende, vet hur den ska drivas när vi lämnar över den.

 • Hur lång tid tar det för er att färdigställa ett nytt bostadsområde?

  Det beror såklart på hur marken ser ut, hur många hem det är som ska byggas och hel del andra faktorer. Men eftersom vi tagit fram vår egen byggplattform är alla grundläggande handlingar klara från början. Dessutom bygger vi våra hem i fabrik och fraktar dem till byggplatsen i färdiga volymelement som sedan monteras till hus. Det gör att vi kan få klart nya bostäder, snabbt. Det brukar ta ungefär ett år från det att vi satt spaden i marken tills våra kunder kan flytta in – men rekordet är åtta månader!

 • Hur fungerar det när ni bygger bostadsrätter?

  När vi utvecklar egna projekt bygger vi våra bostäder som bostadsrätter som vi säljer direkt till slutkunden. När våra kunder köper en bostad från oss är bostadsrättsföreningen redan bildad. Vi hanterar all administration kring bostadsrättsföreningen redan innan byggprojektet sätter igång, och när det sedan är dags för kunderna att flytta in, lämnas bostadsrättsföreningen över till en ny styrelse bestående av de boende. Självklart följer vi med hela vägen som stöd.

 • Varför bygger ni både hyresrätter och bostadsrätter?

  Det gör vi eftersom vi tycker att det är viktigt att det finns båda delar. Bostadsrätten är en boendeform som möjliggör för människor att äga sitt boende medan hyresrätten är en viktig boendeform för den som inte kan eller vill äga sitt boende. Blandade upplåtelseformer i bostadsbeståndet är en av många nycklar till ett mer hållbart samhälle, och vi vill vara med och skapa ett varierat bostadsutbud anpassat för olika behov och i olika skeden i livet. Vi tycker helt enkelt att det är viktigt att det finns en bostadsmarknad för alla.

 • Hur ser husen ni bygger ut?

  Vi bygger ju efter samma ritning om och om igen, när det kommer till insidan av våra hus. Men det betyder inte att utsidan ser likadan ut. Tvärtom finns det många möjligheter!

  Vårt flerfamiljshus är väldigt flexibelt. Det kan byggas två till fyra våningar högt och anpassas efter tomt och omgivning. Det kan innehålla ettor, tvåor, treor och fyror, med fransk balkong, balkong eller altan. Våra enfamiljshus kan byggas som radhus, parhus eller kedjehus, med eller utan balkong, men alltid med egen altan.

  Våra hus går att variera på många sätt med hjälp av olika kulörer, fasadmaterial, fönster och tak. Det gör att de kan anpassas efter den omgivande miljön och vi kan enkelt skapa variation mellan de olika områden vi bygger.

Hållbart byggande

 • Hur tänker BoKlok kring hållbarhet?

  Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet, i allt från materialval till hur vi arbetar på byggarbetsplatsen. Vårt mål är att bli klimatneutrala 2030, och det kommer vi att uppnå genom att tänka hållbart i hela värdekedjan och i alla våra processer. Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger hållbara områden. För oss är det viktigt att skapa något långsiktigt för de som ska bo.

 • Vilket material använder ni?

  På BoKlok bygger vi alla våra bostäder i trä. Det är det material som har lägst koldioxidavtryck av alla byggmaterial, vilket gör att våra hus har betydligt lägre klimatpåverkan än genomsnittet för ett nybyggt hus. Vi är övertygade om att trä är en viktig del av omställningen till ett hållbart byggande.

  Läs mer om fördelarna med att bygga i trä!

SilviaBo – BoKloks seniorboende

 • Vad är SilviaBo?

  SilviaBo är vårt boendekoncept för seniorbostäder, utvecklat tillsammans med Silviahemmet och IKEA. Det är helt enkelt ett hållbart och attraktivt boende där lägenheterna är förberedda för att kunna anpassas ifall de boende skulle utveckla demenssjukdom, vilket blir allt mer förekommande i takt med att befolkningen i Sverige åldras.

 • Bygger ni seniorbostäder?

  Det gör vi! Vi har tagit fram ett boendekoncept för seniorbostäder tillsammans med Silviahemmet och IKEA. Det kallar vi SilviaBo! Det är ett hållbart och attraktivt boende där lägenheterna är förberedda för att kunna anpassas ifall de boende skulle utveckla demenssjukdom, vilket blir allt mer förekommande i takt med att befolkningen i Sverige åldras.

  Läs mer om SilviaBo!

 • Varför heter ert seniorboende SilviaBo?

  Vårt seniorboende är framtaget tillsammasn med Stiftelsen Silviahemmet och IKEA. Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M Drottning Silvia 1996, med syftet att förbättra kunskapen om demenssjukdom i vården och hos anhöriga. 2015 möttes Ingvar Kamprad (grundare av IKEA och BoKlok) och Drottning Silvia och idén föddes om ett alldeles vanligt, trivsamt boende, men så genomtänkt och förberett för anpassning att en flytt inte ska behövas om den boende drabbas av en funktionsnedsättning eller demenssjukdom i framtiden. Så var SilviaBo fött.

Fördelar med nybyggt

 • Vad är fördelen med att köpa en nybyggd bostad jämfört med en äldre?

  Listan kan göras lång, med allt från att de är energimässigt effektiva till att de har snygg design och hög kvalitet. Men det allra främsta skulle vi säga är att nybyggt är energieffektivt, underhållsfritt samt hållbart byggt och planerat. Det blir enkelt för den som bor där att leva hållbart, och man slipper dessutom snickra på sitt hem under lediga stunder – om man inte tycker att det är roligt förstås!

Hur du köper ett BoKlok hem

 • Hur köper man en bostad av er?

  Det första du behöver göra är att hitta ett projekt du är intresserad av och lämna en intresseanmälan. Då kommer du att få mer information och sedan en inbjudan när det är dags för säljstart av bostäderna. På säljstarten fördelas bostäderna genom en offentlig turordningsdragning, vilket betyder att slumpen avgör i vilken ordning du får välja bostad. Det tycker vi är mest rättvist. Efter säljstarten får du ett mejl med ditt turordningsnummer och information om när vi kontaktar just dig, så att du kan välja bostad.

  När du har gjort ditt val får du ett förhandsavtal att skriva under. Det är bindande, och för att skriva på det kan du behöva ett giltigt lånelöfte. När det sedan närmar sig inflyttning är det dags att teckna upplåtelseavtal som gör att du blir medlem i bostadsrättsföreningen. Och sedan är det bara att vänta på inflyttning!

  Läs mer om hur det går till att köpa bostad av oss!

 • Vad innebär turordningsdragning och varför har ni det?

  Vi vill att alla ska ha samma chans att få köpa en bostad från oss. Därför håller vi hårt på reglerna för fördelningen av våra bostäder. Fördelningen sker genom en turordningsdragning under säljstarten för projektet, och resulterar i en turordningslista. Den som dragits först väljer också bostad först, därefter väljer den som är nummer två på listan… och så vidare.

  Alla som anmält intresse till ett projekt ges möjlighet att närvara vid turordningsdragningen. Man behöver alltså varken ha vassa armbågar eller bra kontakter, utan alla får samma möjlighet att köpa bostad, i en given ordning.

 • Tänk om någon lämnar in flera olika anmälningar till turordningsdragningen och får ökade chanser?

  Endast en turordningsanmälan per person/familj/bostad får lämnas. Om en person lämnar fler kommer vi att bortse från alla anmälningar, eller placera personen sist i kön.

 • Kan jag lämna en turordningsanmälan för någon annan?

  Nej, det går inte. Endast personer som själva tänkt äga och bo permanent i bostaden kan delta i turordningsdragningen. Du kan inte heller ge ditt turordningsnummer vidare till någon annan.

 • Kan man få hjälp med bankkontakt om man köper bostad via er?

  Självklart! Om du är osäker på vilken bank du vill anlita, hjälper vi dig gärna. Vi samarbetar med olika banker på olika orter runtom i landet.

 • Jag äger redan en bostad och skulle vilja ha hjälp att sälja den i samband med att jag köper nytt. Kan ni hjälpa till med det?

  Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att sälja den, men vi kan förmedla kontakt till en mäklare. Vi samarbetar med olika mäklare på olika orter runtom i landet.

 • Får man extra förmåner som IKEA Family medlem?

  Det stämmer! Som IKEA Family medlem får du ett presentkort värt 3.000 kronor på IKEA och  1,5 timmes personlig heminredningshjälp från IKEA.

 • Hur mycket måste jag amortera om jag köper en bostad av er?

  Hur mycket du behöver amortera kan skilja sig åt mellan olika banker, så det är svårt för oss att svara på, på rak arm. Du kan läsa mer om de grundläggande kraven för amortering [här], men för att vara säker på vad som gäller för just dig, kontakta din bank.

En demokratisk säljprocess

 • Hur fungerar säljstarten?

  Vi vill att alla ska ha samma chans att få köpa en bostad från oss. Därför ser våra säljstarter lite annorlunda ut, men är ännu viktigare att inte missa! På säljstarten fördelas bostäderna genom en offentlig turordningsdragning, vilket betyder att slumpen avgör i vilken ordning du får välja bostad. Det tycker vi är mest rättvist.

  För att delta på säljstarten, och på så sätt ha chans att köpa en bostad, behöver du skicka in en turordningsanmälan. Den kommer att skickas ut till alla som anmält sitt intresse för projektet, ungefär ett par veckor innan säljstarten. Turordningsdragningen sker sen under säljstarten som går att följa på webben.

  Efter säljstarten får du ett mejl med ditt turordningsnummer och information om när vi kontaktar just dig, för val av bostad.

 • Vad händer om jag inte blir godkänd av bostadsrättsföreningen?

  Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att skapa de bästa förutsättningarna för föreningen. Då gäller det att säkerställa att de som flyttar in både har förmågan och den långsiktiga viljan att göra sitt bästa för föreningen. Ibland blir personer som vill köpa en bostad av BoKlok inte godkända av bostadsrättsföreningen, utan blir nekade inträde i föreningen. Det betyder tyvärr att man inte får möjlighet att köpa och flytta in i en bostad. Beslutet kan inte heller överklagas.

 • Jag har inte blivit godkänd av bostadsrättsföreningen, varför?

  Det är såklart väldigt tråkigt om man inte skulle bli godkänd av föreningen. Bostadsrättsföreningen har ingen skyldighet att meddela anledningen, och beslutet kan inte heller överklagas. Det kan finnas flera olika anledningar till att inte bli godkänd. Några av de kan du läsa om här.

   

 • Hur förhindrar ni att någon köper bostad i spekulationssyfte till ett lägre pris, och sedan säljer till ett högre pris direkt?

  Spekulationsköp av nyproducerade bostäder blir allt vanligare. På BoKlok är vi måna om att de som köper våra bostäder verkligen tänker bo i dem. För att motverka spekulationsköp lägger vi därför i vissa projekt in en så kallad pristaksklausul i bostadsrättsföreningens stadgar. Pristaksklausulen gäller i två år från tecknat upplåtelseavtal på bostadsrätten, och innebär att vid en försäljning får priset som bostaden säljs för, inklusive eventuella värdehöjande förbättringar, höjas med max 5 procent per år. På så sätt minimerar vi risken för spekulationsköp.

Att bo i bostadsrätt

 • Hur fungerar det att bo i bostadsrätt?

  Bostadsrätt är en boendeform för dig som vill ha mer inflytande än du har i en hyresrätt, men mindre ansvar än du har om du äger ditt boende själv. Du som äger en bostadsrätt äger rätten att använda den av bostadsrättsföreningen upplåtna bostadsrätten, medan bostadsrättsföreningen äger huset och dess bostadsrätter.

  Läs mer om det fungerar att bo i en bostadsrätt!

 • Vad gör styrelsen i en bostadsrättsförening?

  Det är styrelsen som styr bostadsrättsföreningen. Styrelsen väljs varje år av bostadsrättsföreningens medlemmar under en föreningsstämma. Så det är ni som bor i föreningen som bestämmer vem som ska sitta i styrelsen. Deras arbete går ut på att se till att planera underhåll, gemensamma aktiviteter, sköta ekonomin och mycket mera. Helt enkelt säkerställa att ni som bor i föreningen har det så bra som möjligt.

  Läs mer om vad det innebär att bo i en bostadsrätt! 

 • Hur fungerar det med bostadsrättsföreningen när ni bygger?

  När du köper en BoKlok bostad har BoKlok redan bildat bostadsrättsföreningen. Vi hjälper och förbereder också bostadsrättsföreningarna på flera olika sätt. Bland annat sitter vi med i byggande styrelsen och hjälper till med en hel del praktiska saker innan det är dags för boende styrelsen att ta över.

 • Får jag hyra ut min bostadsrätt i andrahand?

  Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du få det beviljat av bostadsrättsföreningens styrelse. Det finns också vissa skäl för en bostadsrättshavare att få hyra ut sin bostad i andra hand. Prata med din styrelse för att se vad som gäller för just er.

 • Vad betalar jag till bostadsrättsföreningen?

  När du som första innehavare av en bostadsrätt (d.v.s. du som köper en helt nybyggd bostadsrätt) betalar en insats för bostadsrätten, går de pengarna till föreningen. Varje månad betalar du också en månadsavgift till föreningen, som går till underhåll, administrativt arbete och liknande. Utöver det behöver du betala en årsavgift för varje år du bor i din bostadsrätt, överlåtelseavgift när du säljer den och en pantsättningsavgift om du skulle välja att pantsätta din bostadsrätt.

  Läs mer om vad du betalar till bostadsrättsföreningen!

 • Vad finns det för garantier när man köper en bostad från er?

  Vi lämnar färdigställandegaranti och har en garantitid på fem år. Dessutom lämnar vi en 7-årsgaranti för bostadsrättsföreningen. Du kan läsa mer om våra olika garantier och hur de fungerar här.

 • Vad händer om jag inte hinner sälja min nuvarande bostad innan jag får tillträde till min nya bostad från BoKlok?

  Om du är orolig att du inte ska hinna sälja din gamla bostad innan det är dags att flytta in i ditt nya BoKlok hem, kan vi i de flesta fall hjälpa dig genom att skjuta på tillträdet i upp till tre månader. Vi förväntar oss dock att du lagt ut din gamla bostad till försäljning senast tre månader innan tillträdet av BoKlok bostaden, att du lämnat den till en, på den lokala marknaden, välrenommerad mäklare, och att du är beredd att sälja den till ett marknadsmässigt pris.

 • Vad händer om jag behöver hoppa av trots att jag tecknat ett förhandsavtal?

  ???? Stäm av text med sälj!

Tryggt bostadsköp

Våra hem och områden

 • Var planerar ni att bygga i framtiden?

  På vår Sök-bostad sida kan du se vilka projekt vi har på gång just nu, och lämna intresseanmälan. Vi har dock ännu fler på gång på lång sikt. De kan du läsa mer om här.  

 • Vad bygger ni för slags hus?

  Vi bygger både flerfamiljshus (lägenheter) och enfamiljshus (par- rad eller kedjehus).

  Vårt flerfamiljshus kan innehålla en kombination av ettor, tvåor, treor och fyror. I alla lägenheter utom ettorna får man även balkong eller altan.

  Vårt enfamiljshus är perfekt för många olika skeden i livet och är 117 välplanerade och välplacerade kvadratmeter. Alltid med altan, och ofta med balkong.

 • Hur stort är ert enfamiljshus?

  Våra enfamiljshus är 117 kvm i två plan, med en våning för de gemensamma ytorna och en våning för alla sovrum. Allt man kan behöva! Plus en täppa. Plus en framsida.

 • Har alla lägenheter ni bygger balkong?

  Nästan! Vårt flerfamiljshus kan innehålla en kombination av ettor, tvåor, treor och fyror och i alla lägenheter utom ettorna får du balkong eller altan att njuta av. Våra ettor kommer dock ofta med fransk balkong.

 • Vilka olika slags enfamiljshus finns det?

  Våra enfamiljshus bygger vi antingen som parhus, radhus eller kedjehus, beroende på hur tomten ser ut och vad vi tror är mest attraktivt på just den platsen.

 • Ingår det tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin om man köper ett hem från er?

  Det kan variera från projekt till projekt, så ta kontakt med vår kundansvariga säljare för just det projektet du är intresserad av för att få veta vad som gäller just där.

 • Stämmer det att era lägenheter är ritade av Thomas Sandell?

  Ja! I samband med att vårt nya flerfamiljshus skulle tas fram var det viktigt för oss att samarbeta med en arkitektbyrå som tar fasta på samma värden som vi, d.v.s. tryggt, trivsamt och tilltalande. Därför har vi valt att samarbeta med arkitektbyrån sandellsandberg, med Thomas Sandell i spetsen.

 • Hur bygger ni era hus?

  Vi bygger våra hus i trä, i en modern och effektiv fabrik i Gullringen i Småland. Där byggs de färdigt till 85%, och sedan körs de klara volymmodulerna ut till byggarbetsplatsen och sätts samman till färdiga hus. Genom rationella tillverkningsmetoder kan vi minska kostnaderna, hålla jämn och hög kvalitet och minska påverkan på miljön och klimatet.

  Läs mer om exakt hur det går till här!

 • Hur tänker BoKlok kring hållbarhet?

  Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet, i allt från materialval till hur vi arbetar på byggarbetsplatsen. Vårt mål är att bli klimatneutrala 2030, och det kommer vi att uppnå genom att tänka hållbart i hela värdekedjan och i alla våra processer. Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger hållbara områden. För oss är det viktigt att skapa något långsiktigt för de som ska bo.

 • Varför bygger ni i trä?

  På BoKlok bygger vi alla våra bostäder i trä. Det är det material som har lägst koldioxidavtryck av alla byggmaterial, vilket gör att våra hus har betydligt lägre klimatpåverkan än genomsnittet för ett nybyggt hus. Vi är övertygade om att trä är en viktig del av omställningen till ett hållbart byggande.

  Läs mer om fördelarna med att bygga i trä!

 • Vad är SilviaBo?

  SilviaBo är vårt boendekoncept för seniorbostäder, utvecklat tillsammans med Silviahemmet och IKEA. Det är helt enkelt ett hållbart och attraktivt boende där lägenheterna är förberedda för att kunna anpassas ifall de boende skulle utveckla demenssjukdom, vilket blir allt mer förekommande i takt med att befolkningen i Sverige åldras.

 • Varför heter ert seniorboende SilviaBo?

  Vårt seniorboende är framtaget tillsammasn med Stiftelsen Silviahemmet och IKEA. Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M Drottning Silvia 1996, med syftet att förbättra kunskapen om demenssjukdom i vården och hos anhöriga. 2015 möttes Ingvar Kamprad (grundare av IKEA och BoKlok) och Drottning Silvia och idén föddes om ett alldeles vanligt, trivsamt boende, men så genomtänkt och förberett för anpassning att en flytt inte ska behövas om den boende drabbas av en funktionsnedsättning eller demenssjukdom i framtiden. Så var SilviaBo fött.

Hållbart liv hemma

 • Jag vill gärna leva mer hållbart när det kommer till min bostad, men jag vet inte riktigt hur?

  Det kan vi hjälpa dig med! Vi har samlat våra bästa tips för hur man kan vara mer hållbar hemma. Det är praktiska saker i allt från hur man kan minska sin energianvändning till hemmaodling och samåkning. Läs mer kring hur gröna bäckar små kan bli en stor å!

Jag har upptäckt ett fel

 • Jag har upptäckt ett fel, hur gör jag en felanmälan?

  Om du upptäcker ett fel i din bostad eller i bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen ska du göra en felanmälan, så det kan rättas till. En felanmälan görs på olika sätt beroende på hur långt efter inflyttning felet uppstår, samt om det räknas som akut eller inte akut.

  Här kan du läsa mer om hur du gör en felanmälan på rätt sätt.

 • Jag har gjort en felanmälan men inte fått hjälp. Varför?

  Vad som upplevs som fel kan vara olika, för olika personer. För att vi ska kunna göra en bra bedömning och ta beslut om, och i sådant fall hur felet bäst ska åtgärdas är det viktigt att felanmälan innehåller en så detaljerad beskrivning som möjligt och tydliga bilder.

  Vi följer såklart branschreglerna när vi gör bedömningar av inkomna felanmälningar, och i vissa situationer kan din felanmälan bli nekad.

  Läs mer om exakt vad som gäller kring felanmälningar som vi inte godkänner.

 • Hur anmäler jag fel på min TV, mitt bredband eller min telefoni?

  Vid problem med bredband, telefon eller TV ska du kontakta leverantören direkt enligt kontaktlistan som finns i din kundpärm ”Mitt BoKlok Hem” eller OurLiving-appen.

  Läsa mer om hur du gör en felanmälan på rätt sätt.

Besiktningar och garantier

 • Vilka besiktningar görs när man köper en bostad från BoKlok?

  En BoKlok bostad genomgår ett antal besiktningar, innan någon flyttar in och några gånger till. Slutbesiktning, sexmånaderssyn och garantibesiktning efter 2 och 5 år efter ordinarie tillträde är några exempel. Vissa ska du som köpare delta på, och vissa inte. På sidan Besiktningar finns en mer detaljerad beskrivning av de besiktningar du kan komma att stöta på – både när och vad syftet med dem är.

 • Hur lång garanti ger ni på era nybyggda bostäder?

  En bostadsrättsförening från BoKlok har fem års garantitid, från godkänd entreprenad. När garantitiden löpt ut har bostadsrättsföreningen ytterligare fem års ansvarstid. På sidan Besiktningar kan du läsa mer om vad skillnaden på garantitid och ansvarstid är.

 • Finns det några fall där garantin inte gäller?

  Garantin gäller ej skador som orsakats av felaktig skötsel, bristande underhåll, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel. På Felanmälan kan du se vanliga fel som inte täcks av garantin. Om BoKlok som entreprenör och bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen inte är överens i ett garantiärende får en besiktningsman bedöma ärendet.

 • Vad har jag för ansvar som bostadsrättsinnehavare, när det gäller fel, garantier och liknande?

  Kort sagt kan man säga att ditt ansvar är att anmäla eventuella fel utan dröjsmål, att möjliggöra för oss att genomföra besiktningar och åtgärda fel. Helt enkelt att berätta för oss när något är fel, och att sedan hjälpa oss att så snabbt som möjligt kunna hjälpa dig. 

  Här kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare. 

 • Vem är det som utför besiktningen av min nya bostad?

  Alla BoKlok bostäder, fastigheter och utemiljöer besiktigas av certifierade och oberoende besiktningsmän. Besiktningsmannen är en opartisk granskare som undersöker att arbeten är fackmässigt genomförda. Besiktningsmannen förlitar sig på ett omfattande regelverk av lagar och branschregler som definierar vad som är att betrakta som fel, vad som ligger inom toleransens gräns och vem som är ansvarig för eventuell åtgärd.

 • Jag har fått mitt besiktningsutlåtande men jag förstår inte vad som menas med det.

  Kika in på sidan Besiktningar för en förklaring till vad de olika anmärkningarna i ett besiktningsutlåtande innebär.

Information om din bostad

 • Vad är OurLiving?

  OurLiving är din digitala bopärm, i appformat, som du som köper en BoKlok bostad får tillgång till i samband med att du flyttar in. Här kan du bland annat hitta ritningar, bruksanvisningar och rekommendationer. Du kan också ta reda på längden på en vägg eller läsa om vad du behöver för att sköta underhållet av ytterdörren. Perfekt när du står i heminredningsbutiken eller på byggvaruhuset! Dessutom kan du lägga till din egen information samt skapa påminnelser om underhåll, så att du inte glömmer bort något som är viktigt.

  Här kan du hittar mer information om den digitala bopärmen OurLiving.

 • Hur fungerar OurLiving appen?

  OurLiving appen kan laddas ner till smartphone eller läsplatta med operativsystem iOS (App Store) eller Android (Google Play). Om du inte har tillgång till smartphone eller läsplatta kan du logga in via en webbläsare på ourliving.se/logga-in. I samband med att du flyttar in får du som bostadsrättshavare ett mail med inbjudan till din bostad och bostadsrättsförening i OurLiving.

  Här kan du hittar mer information om den digitala bopärmen OurLiving och hur du kommer igång.

 • Jag får inte OurLiving appen till att fungera. Vad ska jag göra?

  Det finns några vanliga fel och åtgärder för att få appen att fungera. Läs mer och få hjälp på denna sidan Bopärm.

Hem byggda av trä

 • Varför bygger ni i trä?

  På BoKlok bygger vi alla våra bostäder i trä. Det är det material som har lägst koldioxidavtryck av alla byggmaterial, vilket gör att våra hus har betydligt lägre klimatpåverkan än genomsnittet för ett nybyggt hus. Vi är övertygade om att trä är en viktig del av omställningen till ett hållbart byggande.

  Läs mer om fördelarna med att bygga i trä!

 • Varför är trä bättre än andra byggmaterial?

  Trä är helt enkelt det material som har lägst koldioxidavtryck av alla byggmaterial. Dessutom är det en förnybar och naturlig resurs, och i Sverige har vi gott om skog. För vår del betyder det att våra hus har betydligt lägre klimatpåverkan än genomsnittet för ett nybyggt hus. Vi är övertygade om att trä är en viktig del av omställningen till ett hållbart byggande.

 • Är inte hus byggda i trä mer brandfarliga?

  Alla byggmaterial, oavsett typ, omfattas av samma stränga brandsäkerhetskrav. Det betyder att våra hus, byggda med trästomme, lever upp till exakt samma brandsäkerhetskrav som byggnader av andra material. Träets naturliga egenskaper gör att det kan behålla sin funktion även om delar brinner och förkolnar. Det gör att du som köper en bostad från BoKlok kan känna dig trygg med att du får ett hem som uppfyller samma brandsäkerhetskrav som bostäder byggda med andra byggsystem och stommaterial.

Klimatet och vårt klimatmål

 • Hur stor miljöpåverkan har ett hus från er?

  Det beror ju såklart på hur stort huset är och en rad andra faktorer, men som en generell regel vågar vi påstå att våra hus har hälften så stor påverkan på klimatet som genomsnittet för ett nybyggt hus i samma storlek. Och just nu jobbar vi dessutom hårt för att få ned klimatavtrycket ytterligare och ställa om hela BoKlok så vi blir helt klimatneutrala till 2030.

 • Varför ska ni bli klimatneutrala?

  Byggandet står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, och för ca 40 % av världens samlade klimatpåverkan. För att vända utvecklingen behöver byggbranschen ställa om till ett mer hållbart byggande. På BoKlok har vi arbetat med hållbara lösningar under många år och nu känner vi att det är dags att ta nästa steg. Därför har vi bestämt att vi redan 2030 ska ha en helt klimatneutral värdekedja, hela vägen från träden i skogen och vidare under kundernas liv i våra hem. Vi vill helt enkelt vara med och påverka utvecklingen till en mer miljövänlig bransch och göra en insats för planeten.

 • Hur arbetar ni med FN:s globala mål?

  FN:s globala mål för hållbarhet sätter en inspirerande ram för oss, och vi arbetar aktivt med dem. De guidar oss när vi utvecklar vår verksamhet, sätter ambitioner och samarbetar med våra partners. Alla mål hänger ihop och vi använder dem som vår kompass för en mer hållbar förändring av vårt arbete. Vår analys visar att vi på olika sätt bidrar till alla mål för hållbar utveckling, men vi har valt att fördjupa oss mer i sju av dem för att vi ser att det är här vi kan göra mest skillnad.

  Läs mer om hur vi arbetar med våra sju fokusområden.

Hållbara lösningar

 • Vad är BoKlok Grönhult?

  Som en del i vårt arbete med att testa hållbara lösningar bygger vi BoKlok Grönhult i Malmö. Det är på ytan ett BoKlok-projekt som andra, med hem för vanligt folk, men det blir ett spännande pilotprojekt där en rad nya hållbara lösningar ska testas och utvärderas i praktiken. Man skulle kunna kalla det för BoKloks eget fullskaliga testlabb inom hållbart boende. Här kommer vi att testa olika system för solceller, vindkraft och batterier. En sträng vintervecka eller en längre sommarperiod ska huset kunna vara helt självförsörjande på fastighetsel. Under den varma delen av året täcks även behovet av hushållsel till stor del. Ambitionen är också att minska vattenförbrukningen radikalt, mellan 60-80 %, genom att använda smart teknik och utan att påverka livsstilen för de boende.

  Läs mer om BoKlok Grönhult!

 • Har ni verkligen solceller i alla era nybyggda hus?

  Ja, det stämmer! Sedan 2018 har vi haft solceller på taken i alla nya lägenhetsområden vi byggt, och nu installerar vi också solceller i alla nybyggda områden med enfamiljshus. Det betyder att våra nya hem och kunder kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen. Och det är bara början. Vi arbetar för att våra kunder ska kunna bli helt självförsörjande på el på sikt.

  Hur mycket energi sparar ni in på att sätta solceller på husen?

  När vi satte solceller på våra lägenhetsprojekt räknade vi ut att det blev en utsläppsminskning motsvarande 133 ton koldioxid per år. Det motsvarar utsläppen från 112 000 körda mil om året, eller nästan 28 varv runt jorden. Det tycker vi är imponerande, om vi får säga det själva.

  Lär mer om hur vi arbetar med solceller!

Social hållbarhet

 • Hur arbetar ni med social hållbarhet?

  Social hållbarhet för oss handlar om vårt avtryck i samhället. Vi vill skapa hem för människor med vanliga inkomster och genom våra projekt och bostadsområden bidra till en socialt hållbar utveckling. Det gör vi bland annat genom vår demokratiska säljprocess där alla får samma möjlighet, genom stöd och utbildning till våra kunder och genom sociala investeringar i projekt såsom praktikplatser, olika former av samarbete med en lokal förening eller närliggande skola eller trygghetsvandring med boende i området. I flera projekt har vi i dialog med kommunen och andra intressenter tagit fram en gemensam social agenda och handlingsplan för att prioritera rätt insatser för ökad social hållbarhet.

  Läs mer om hur vi tänker kring social hållbarhet!

 • Hur tänker ni kring utomhusmiljöerna runtomkring de hus ni bygger?

  Hur vi utformar områden och kvarter spelar stor roll för livet som ska levas på platsen. Vårt mål är att skapa trygga bostadskvarter med mångfald och möjligheter till samvaro. I utformningen av våra områden använder vi oss av något vi kallar ”Gröna Hjärtat”. Det handlar om hur vi förhåller oss till livet på gården, i kvarteret och i staden.

  Vi har tre ledord för våra utemiljöer: grönt, tryggt och socialt. Vi vill skapa användbara gröna utemiljöer, med fokus på trygghet genom tydlig inramning och med plats för social gemenskap.