Centralt, Söderhamn hyresrätt

Centralt, Söderhamn

På centralt läge i Söderhamn har vi tillsammans med Faxeholmen byggt kvarteret Dallas. Tvåor, treor och fyror - totalt 40 hyreslägenheter i tvåvåningshus med olika karaktär.

Sedumtak på ett av husen och komplementbyggnaderna för ett grönare och skönare intryck. Mitt i området finns en lekplats där barnen kan leka och vuxna umgås.