Behövs det fler hyresrätter i din kommun?

Vi hjälper gärna till att bygga dem! 

Hyresrätten är en upplåtelseform med stor efterfrågan i de flesta av landets kommuner. För det är ju inte alla som vill eller kan investera i ett ägt boende. Av erfarenhet vet vi dessutom att områden med blandade upplåtelseformer är en av nycklarna till ett mer hållbart samhälle. Därför är vi på BoKlok gärna med och bygger fler hyresrätter i landets kommuner.

Se exempel på BoKlok hyresrätter 

Välkommen att bekanta dig med några av de områden med hyresrätter som vi har byggt på uppdrag av allmännyttan. Har du några frågor kring uthyrning, kontakta förvaltaren direkt.

illustration på hyresrätterna i Skärblacka, Norrköpings kommun

Skärblacka

Tillsammans med hyresbostäder i Norrköping AB har BoKlok uppfört 30 Kloka lägenheter i Skärblacka ca 2,5 mil väster om Norrköping.

Bostäderna består av ettor, tvåor och treor fördelat på tre huskroppar. Kvarteret ansluter väl till befintliga bostäder och utgångpunkten har varit att ta tillvara de gemensamma ytor som finns och bidra till ökad samvaro i området.

Nybro

I Nybro har Boklok byggt 40 lägenheter åt Nybro Bostads AB. Kvarteret Vulkanen angränsar till en befintligt villakvarter och smälter väl in i området tack vare sin småskalighet.

På området låg tidigare en nerlagd industri som har ersatts med fyra huskropparna som är uppförda runt en trevlig innegård med plats för både lek och umgänge.

illustration av hyresrättsprojektet i Nybro

Bunkeflostrand

Strax söder om Malmö, i Bunkeflostrand, har BoKlok uppfört 212 lägenheter åt allmännyttan i Malmö; MKB Fastighet. Projektet avropades från SKR-avtalet, där BoKlok är ett av de upphandlade företagen. Här finns ettor, tvåor, treor och fyror, fördelade på totalt 11 hus och alla är byggda i trä.

Projektet påbörjades våren 2018, och lämnades över till MKB sommaren 2020, sex månader före utsatt leveransdatum.

Bostäderna är välplanerade och moderna, de flesta med balkong eller uteplats. Området är trivsamt med närhet till skolor, service och havet. Kvarteret har trevliga innergårdar med gott om plats för lek och umgänge, tack vare bland annat två lekplatser, sittgrupper och möjlighet till att odla egna grönsaker.