BoKlok bygger miljömässigt

För människor och planeten

Vårt hållbarhetsarbete handlar ytterst om att så många som möjligt ska kunna bo och leva hållbart. Vi vill utmana genom att visa att det går att kombinera hållbarhet och god kvalitet med ett pris som många har råd med. Tillsammans med våra medarbetare, ägare (Skanska och IKEA), samarbetspartners och kunder kan vi skapa en positiv utveckling för klimatet, miljön och samhället i stort.

Vi ska bli klimatneutrala

Vi har bestämt oss. Vi ska bli klimatneutrala. 2030 ska hela vår värdekedja vara klimatneutral, hela vägen från träden i skogen och vidare under kundernas liv i våra hem. Resan till att bli klimatneutrala är långt ifrån enkel och vi lär stöta på många utmaningar längs vägen. Men eftersom vi bygger i trä är förutsättningarna väldigt goda.

Visste du förresten att våra hus redan nu har hälften så stor påverkan på klimatet som ett genomsnittligt hus? Så är det faktiskt. Nu jobbar vi för fullt med att ställa om hela BoKlok så vi blir helt klimatneutrala.

FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Många av de globala hållbarhetsutmaningarna och uppmaningarna till åtgärder beskrivs i FN:s mål för hållbar utveckling. Målen lanserades 2015 och utgör en inspirerande ram för kollektiva åtgärder. De guidar oss när vi utvecklar verksamheten, sätter ambitioner och samarbetar med våra partners.

Alla mål hänger ihop och vi använder dem som vår kompass för en mer hållbar förändring av vårt arbete.

SJU FOKUSOMRÅDEN

Vår analys visar att vi på olika sätt bidrar till alla mål för hållbar utveckling. Självklart är varenda ett av de 17 globala målen viktiga! Vi på BoKlok har valt att fördjupa oss mer i sju av dem för att vi ser att det är här vi kan göra mest skillnad. 

Med dessa globala mål, genom dialog för att hitta hållbara lösningar, vill vi skapa lokalt mervärde.

GRÖNA BÄCKAR SMÅ

Ju fler vi är desto bättre. Det finns alltid något man kan bidra med utan att det känns för svårt.