Solceller för en solklar framtid

På BoKlok arbetar vi ständigt med att hitta nya klimatsmarta lösningar. Visste du till exempel att vi sätter solceller i alla våra nya områden? Just det, alla. Vartenda ett. Utan undantag. Tillsammans med vår partner IKEA Group är vi övertygade om att solenergi är framtiden och vi tror på idén att göra grön energi tillgänglig för de många människorna.

Japp, solceller i alla nya områden

Solcellerna ger ett energitillskott som kan användas till fastighets- och hushållsel. Eventuellt överskott skickar vi ut på elnätet så att fler kan få grönare el. Vi är övertygade om att solenergi är framtiden, och det är vi inte ensamma om. Våra solenergilösningar har vi utvecklat tillsammans med IKEA som redan säljer solenergilösningar för hem i flera europeiska länder. Tillsammans tror vi på idén att göra grön energi tillgänglig för de många människorna.

Vårt långsiktiga mål är att våra hus, och våra hem, ska bli självförsörjande på el. När det sker vet vi inte, men vi jobbar för fullt för att det ska blir verklighet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna bo och leva hållbart. Och det ska inte behöva kosta skjortan.

Att vi utrustar samtliga våra nya lägenhetsprojekt med solenergilösningar innebär en utsläppsminskning motsvarande i genomsnitt 133 ton koldioxid årligen. Det motsvarar utsläppen från 112 000 körda mil om året, eller nästan 28 varv runt jorden. Det betyder att många nya hem från BoKlok, och många av våra kunder kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Man i mörkbrunt hår, glasögon, jeansskjorta och vinröd tröja.
Stefan Ferrari
Klimat- och energispecialist BoKlok

Solceller redan på byggarbetsplatsen

I kvarteret BoKlok Pilkvisten i Landskrona tog vi ytterligare ett steg i den gröna utvecklingen. Så fort husen och solcellerna var på plats kopplades vår byggarbetsplats upp till solenergisystemet.

En solig dag kan solcellerna komma upp i 30 kW per timme vilket innebär att de kan driva en hel arbetsplats med byggbodar, verktyg och maskiner och samtidigt sälja överskott tillbaka till elnätet.

Det här var vårt första projekt där arbetsplatsen drevs av solenergi, men det lär inte bli det sista. Nu tittar vi på hur vi kan implementera det här på andra arbetsplatser och projekt i framtiden. På så vis kan goda lösningar upprepas – precis som BoKloks sätt att bygga.