Våra hus växer i skogen

I de djupa svenska skogarna finns en del av lösningen på klimatutmaningen. Här växer hållbara hem, träd för träd. Och skog finns det gott om i Sverige. Nästan 70 % av Sveriges yta är täckt av skog. Det räcker till många hållbara hem.

Trä är en förnybar och naturlig resurs

Trä är ett av få förnybara byggnadsmaterial. När träden växer i skogen binds koldioxid genom fotosyntesen i träden. Genom att bygga hus i trä lagras koldioxiden under husets hela livslängd. Vi är övertygade om att trä är en viktig del av omställningen till ett hållbart byggande.

Att bygga med trä har flera fördelar, inte bara för miljön och klimatet. Trä är ett starkt och samtidigt lätt och flexibelt material som lämpar sig väldigt bra för industriellt byggande i fabrik. Den låga vikten gör att utsläppen från transporterna blir lägre än transporter av förtillverkade delar av tyngre material. Träets låga vikt gör även att vi kan använda mindre betong i våra husgrunder, vilket ytterligare minskar vår klimatpåverkan.

Jenny Adholm, hållbarhetschef BoKlok. Kvinna med brunt hår, beige jacka, svart topp i en skog.
Jenny Adholm
Hållbarhetschef, BoKlok

Vanliga frågor om trä

Vad händer med skogen, tar den inte slut?

Nästan 70 % av Sveriges yta täcks av skog. Det är en yta som motsvarar hela Storbritanniens yta. På mindre än hundra år har Sveriges skogstillgångar fördubblats. Skogen växer med mer än 120 miljoner kubikmeter varje år, men bara 75 % av tillväxten avverkas. För varje träd som avverkas i Sverige planteras tre nya. Eftersom avverkningen är mindre än tillväxten fortsätter skogsvolymen att öka.

Hur är det med trä och brand?

Alla byggmaterial, oavsett typ, omfattas av samma stränga brandsäkerhetskrav. Det betyder att våra hus, byggda med trästomme, lever upp till exakt samma brandsäkerhetskrav som byggnader av andra material. Kraven gäller till exempel hur länge stommen ska stå emot brand, samt hur länge avskiljande väggar och bärande bjälkar ska uppfylla sin funktion.
I våra hus används träreglar, isolering och skivmaterial i olika kombinationer för att uppfylla de olika funktionskrav som finns i ett hus när det gäller brandsäkerhet.

Träets naturliga egenskaper gör att det kan behålla sin funktion även om delar brinner och förkolnar. Det gör att du som köper en bostad från BoKlok kan känna dig trygg med att du får ett hem som uppfyller samma brandsäkerhetskrav som bostäder byggda med andra byggsystem och stommaterial.

Hur påverkas trä av fukt?

En viktig faktor inom allt byggande är att bygga torrt. Vi bygger våra bostäder inomhus i fabrik. Där kan vi hålla en hög och jämn kvalitet med hjälp av effektiva och väl inarbetade processer. Genom att bygga inomhus skyddar vi husen från väder och vind. När husen är klara transporteras de som moduler till arbetsplatsen, där de monteras till ett färdigt bostadshus. Det väderskyddande emballaget tas av precis innan modulerna lyfts på plats vilket minskar risken för fukt. Om det är dåligt väder väntar vi med att montera.

Hur påverkar trä ljudnivån hemma?

Tack vare dubbla avskiljande byggnadsdelar och ljuddämpande lösningar kan vi minimera ljudöverföringen mellan lägenheterna. Varje lägenhet är en separat enhet, med två isolerade lägenhetsskiljande väggar och luftspalt emellan.