Våra hus växer i skogen

I de djupa svenska skogarna finns en del av lösningen på klimatutmaningen. Här växer framtida hem, träd för träd. Och skog finns det gott om i Sverige. Nästan 70 % av Sveriges yta är täckt av skog. Det räcker till många hållbara hem av trä.

Trä är en förnybar, naturlig resurs som binder koldioxid

Trä är ett av få förnybara byggnadsmaterial. När träden växer i skogen binds koldioxid genom fotosyntes i träden. Genom att bygga hus i trä lagras därmed koldioxiden under husets hela livslängd. Dessutom, vid sågning och hyvling av träd till brädor kan spillmaterial som bark och spån användas som exempelvis biobränsle eller till andra produkter.

Vi är övertygade om att trä är en viktig del av omställningen till ett hållbart byggande.

Att bygga med trä har flera fördelar, inte bara för miljön och klimatet. Trä är ett starkt och samtidigt lätt och flexibelt material som lämpar sig väldigt bra för industriellt byggande i fabrik. Den låga vikten gör att utsläppen från transporterna blir lägre än transporter av förtillverkade delar av tyngre material. Träets låga vikt gör även att vi kan använda mindre betong i våra husgrunder, vilket ytterligare minskar vår klimatpåverkan.

Jenny Adholm, hållbarhetschef BoKlok. Kvinna med brunt hår, beige jacka, svart topp i en skog.
Jenny Adholm
Hållbarhetschef, BoKlok
Timmer staplade på varandra.

Vad händer med skogen, tar den inte slut?

Nästan 70 % av Sveriges yta täcks av skog. Det är en yta som motsvarar hela Storbritanniens yta. Sveriges skogstillgångar har fördubblats på mindre än hundra år och skogen växer med mer än 120 miljoner kubikmeter varje år. Av det avverkas bara 75 % av tillväxten, enligt Svenskt trä – en del av Skogsindustrierna. För varje träd som avverkas i Sverige planteras minst två nya träd men ofta fler, enligt Skogsindustrierna. Eftersom avverkningen är mindre än tillväxten fortsätter skogsvolymen att öka.

Hur är det med trä och brand?

Alla byggmaterial, oavsett typ, omfattas av samma stränga brandsäkerhetskrav. Det betyder att våra hus, byggda med trästomme, lever upp till exakt samma brandsäkerhetskrav som byggnader av andra material. Kraven gäller till exempel hur länge stommen ska stå emot brand, samt hur länge avskiljande väggar och bärande bjälkar ska uppfylla sin funktion.

I våra hus används träreglar, isolering och skivmaterial i olika kombinationer för att uppfylla de olika funktionskrav som finns i ett hus när det gäller brandsäkerhet.

Träets naturliga egenskaper gör att det kan behålla sin funktion även om delar brinner och förkolnar. Det gör att du som köper en bostad från BoKlok kan känna dig trygg med att du får ett hem som uppfyller samma brandsäkerhetskrav som bostäder byggda med andra byggsystem och stommaterial.

BoKlok anställd fabriksarbetare i Gullringen.

Hur påverkar trä ljudnivån hemma?

Tack vare dubbla avskiljande byggnadsdelar och ljuddämpande lösningar kan vi minimera ljudöverföringen mellan lägenheterna. Varje lägenhet är en separat enhet, med två isolerade lägenhetsskiljande väggar och luftspalt emellan.

Hur påverkas trä av fukt?

En viktig faktor inom allt byggande är att bygga torrt. Vi bygger våra bostäder inomhus i fabrik. Där kan vi hålla en hög och jämn kvalitet med hjälp av effektiva och väl inarbetade processer. Genom att bygga inomhus skyddar vi husen från väder och vind. När husen är klara transporteras de som moduler till arbetsplatsen, där de monteras till ett färdigt bostadshus. Det väderskyddande emballaget tas av precis innan modulerna lyfts på plats vilket minskar risken för fukt. Om det är dåligt väder väntar vi med att montera.