Vårt trygghetspaket KlokAffär

Vi vill att du ska känna dig trygg och säker när du köper en ny bostad av oss – från start till slut. Därför ingår alltid vårt trygghetspaket KlokAffär när du köper en bostad i något av våra bostadsprojekt.

Kvinna ser ut över landskap i solnedgången

Detta ingår när du köper bostadsrätt av oss

Garantitid

Precis innan du flyttar in görs en slutbesiktning av din bostad. Efter det börjar garantitiden på fem år för bostadsrätter och två år för äganderätter att gälla. Under denna period ansvarar vi – BoKlok – för att åtgärda eventuella garantifel i bostaden. Här kan du läsa mer om besiktningar och garantitid.

BoKloks 7-åriga garanti

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i bostadsrättsföreningen och därmed också delansvarig för bostadsrättsföreningens totala ekonomi. Om bostadsrätter står tomma påverkar det inte bara bostadsrättsföreningens ekonomi, det slå också hårt på din månadsavgift.

Det tycker inte vi är okej, så därför har vi skapat en alldeles egen garanti för att säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi. Vi kallar den för BoKloks 7 åriga garanti, och den innebär att BoKlok och bostadsrättsföreningen upprättar ett avtal om en garanti som gäller i sju år efter färdigställandet av bostadsprojektet. Om någon av medlemmarna avsäger sig bostadsrätten eller blir uppsagd som medlem för att de misskött sina ekonomiska skyldigheter mot bostadsrättsföreningen, måste bostadsrätten säljas. Om man inte hittar någon köpare och om bostadsrättsföreningen vill, tar BoKlok över bostadsrätten och betalar därmed dess årsavgift. På detta sätt begränsas risken för avbräck i bostadsrättsföreningens löpande ekonomi till följd av bostäder som står tomma.

Osålda bostäder

BoKlok vill också säkerställa en bra start för bostadsrättsföreningen. Så om alla bostäder inte är sålda vid projektets ordinarie tillträde står BoKlok för avgiften och köper in bostäderna senast inom 6 månader.

Detta innebär kort och gott att du som köper en bostadsrätt av BoKlok inte behöver oroa dig för vad som händer med de andra bostäderna i din bostadsrättsförening under de första sju åren. Du kan känna dig trygg med att din månadsavgift inte kommer att påverkas av att det inte finns grannar i alla bostäder – även fast fler grannar såklart är trevligt.

Tillträdesuppskov upp till tre månader

Möjligheten till tillträdesuppskov gäller både vid äganderätt och bostadsrätt. Om du är orolig att du inte ska hinna sälja din gamla bostad innan det är dags att flytta in i ditt nya BoKlok hem, kan vi i de flesta fall hjälpa dig genom att skjuta på tillträdet i upp till tre månader. Den sista inbetalningen skjuts då fram till överenskommet datum och vi betalar dina månadsavgifter under den överenskomna uppskovsperioden. Vi ställer då krav på dig att du gör allt vad du kan för att sälja din gamla bostad. Beroende på din situation kan vi anpassa kraven.

Vi förväntar oss att du lagt ut din gamla bostad till försäljning senast tre månader innan tillträdet av BoKlok bostaden, att du lämnat den till en, på den lokala marknaden, välrenommerad mäklare, och att du är beredd att sälja den till ett marknadsmässigt pris.

Tillträdesuppskovet är en överenskommelse – med individuella villkor – mellan dig och det aktuella BoKlok projektet, och det gäller bara för dig som har en egen bostad att sälja. Har du en hyreslägenhet förväntas du säga upp ditt hyresavtal i tid. Överenskommelsen om tillträdesuppskov gör vi normalt senast två veckor före ursprungligt tillträdesdatum.

Tillträdesuppskovet under maximalt tre månader gäller endast under följande villkor

  • Att köparen/köparna av BoKlok bostaden tecknar eller har tecknat bindande upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen i samband med att tillträdesuppskovet ges.
  • Att köparen/köparna äger den tidigare bostaden till 100 % och blir ägare till den nya BoKlok bostaden till 100 %.
  • Att försäljningen av den tidigare bostaden läggs ut på uppdrag hos registrerad, yrkesverksam och på orten välrenommerad fastighetsmäklare samt att detta gäller för hela försäljningsperioden.
  • Att det satta priset på den gamla bostaden och övriga villkor för köp är marknadsmässiga och att säljaren/säljarna inte väljer att tacka nej till anbud som överensstämmer med eller överstiger satt pris.
  • Att den tidigare bostaden ligger ute till försäljning under hela perioden.
    Att försäljningen av den tidigare bostaden påbörjas minst tre månader före den meddelade tillträdesdagen. Med påbörjad försäljning menas att en första visning eller motsvarande skett.
  • Att köparen/köparna av BoKlok bostaden under tillträdesuppskovstiden inte ges tillträde eller nyttjandemöjlighet till den nya BoKlok bostaden, ej heller nycklar till den.

Begränsad avhoppskostnad

Ett avtal är ett avtal, men ibland inträffar något som gör att det är omöjligt att flytta. Det har vi full förståelse för och har därför infört ett erbjudande om begränsad avhoppskostnad. Det innebär att du som har köpt en bostadsrätt av BoKlok, och därmed tecknat ett bindande förhandsavtal kan ges möjlighet att träda ur detta, och då bara förlora förskottet. För att kunna utnyttja detta erbjudande om begränsad avhoppskostnad måste du skriftligen meddela din bostadsrättsförening innan upplåtelse sker och senast en månad från det att du fick reda på din definitiva tillträdesdag.

familj bestående av mamma och pappa och barn skrattar och busar

Detta ingår när du köper äganderätt av oss

Det är sällan vi bygger och säljer bostäder med äganderätt – men det händer. Då använder vi köpekontrakt som det inte går att hoppa av. Vårt trygghetspaket KlokAffär innehåller då:

  • Färdigställandegaranti
  • Tillträdesuppskov upp till tre månader, efter individuell prövning