Om vĂ¥ra priser

Vi strävar efter att ha de lägsta priserna för nybyggnation i närområdet. Men vi kan inte alltid garantera att vi har det lägsta priset. När vi jämför pris gör vi det mot annan nybyggnation och räknar på en tvårumslägenhet mot en annan tvårumslägenhet, en trerumslägenhet mot en annan trerumslägenhet och så vidare. Alltså räknar vi inte på ett genomsnittligt kvadratmeterpris.

Ingen budgivning men prisdifferentiering

När vi gått ut med priserna i ett projekt eller i en säljetapp så ändrar vi inte, även om efterfrågan är stor. Men priserna på bostäderna sätts på olika sätt, beroende på storlek och läge i kvarteret – prisdifferentiering kallar vi det.

Kvinna ovanifrån som sitter i en soffa och läser en bok.

Om vi måste sänka priset

Så långt det går undviker vi att sänka priset när prislistan väl är bestämd. Vårt mål är att alltid sätta rätt pris för att alla bostäder ska vara attraktiva på bostadsmarknaden redan från början.

Men om efterfrågan trots allt uteblir och vi måste sänka priset eller ge ekonomiskt värdefulla erbjudanden gäller följande:

  • Bostadsrättsföreningens och/eller övriga köpares insatser och/eller månadsavgifter får inte påverkas. Eventuella kostnader och/eller uteblivna intäkter ansvarar BoKlok för.

  • Befintliga köpare som under den senaste månaden tecknat ett förhandsavtal får ta del av samma erbjudande som riktas mot nya kunder.

Undantag från punkterna ovan är accepterat när BoKlok har köpt bostäder som inte sålts, och säljer dessa vidare enligt andrahandsförsäljningsprocessen (överlåtelseavtal), eller om du redan tagit del av ett tidigare erbjudande från oss på BoKlok i detta projekt. Detta kundlöfte gäller från 2022-11-03.