Om våra priser

Vi strävar efter att ha de lägsta priserna för nybyggnation i närområdet. Men vi kan inte alltid garantera att vi har det lägsta priset. När vi jämför pris gör vi det mot annan nybyggnation och räknar på en tvårumslägenhet mot en annan tvårumslägenhet, en trerumslägenhet mot en annan trerumslägenhet och så vidare. Alltså räknar vi inte på ett genomsnittligt kvadratmeterpris.

Ingen budgivning men prisdifferentiering

När vi gått ut med priserna i ett projekt eller i en säljetapp så ändrar vi inte, även om efterfrågan är stor. Men priserna på bostäderna sätts på olika sätt, beroende på storlek och läge i kvarteret – prisdifferentiering kallar vi det.

Kvinna ovanifrån som sitter i en soffa och läser en bok.

Om vi måste sänka priset

Vårt mål är att prissättningen på alla bostäder ska vara rätt och attraktiv från början och vi undviker så långt som möjligt att sänka priserna. Men om efterfrågan trots det uteblir och vi måste sänka priset eller ge ekonomiskt värdefulla erbjudanden för att kunna sälja fler bostäder, gäller följande:

  • Bostadsrättsföreningens och/eller övriga köpares insatser och/eller månadsavgifter får inte påverkas. Eventuella kostnader och/eller uteblivna intäkter ansvarar BoKlok för.

  • Kampanjer och erbjudanden som erbjuds i projekt eller för enskilda bostäder, gäller endast för nya kunder som inte redan har tecknat ett förhands-, upplåtelse- eller överlåtelseavtal.

  • Nya kampanjer och erbjudanden gäller inte dig som redan tagit del av ett tidigare erbjudande från BoKlok.