DET FÅR PLATS FLER I MILJONPROGRAMMET

OFTA VILL MAN STANNA KVAR

Det bor väldigt många människor i det svenska miljonprogrammet, och de blir fler hela tiden. Vi har lyssnat på många och förstått att de flesta trivs väldigt bra. Faktiskt så bra att de gärna skulle investera i ett eget boende om chansen bara fanns.

Här ser vi en fantastisk möjlighet. Eftersom vi bygger hållbara hem till lågt pris, passar våra lägenheter och radhus som hand i handsken i dessa områden. Vi har redan byggt på ett antal ställen i Sverige, och vi står redo att bygga många fler.

SKAPA FLYTTKEDJOR

Genom att bygga bostadsrätter i miljonprogrammet kan man skapa ett mer varierat bostadsutbud. De boende kan flytta inom sitt bostadsområde och samtidigt behålla vänner och familj nära. Då skapas även de flyttkedjor som diskuteras så flitigt – och boendesegregationen minskar.

ÖKA TRYGGHETEN PÅ KÖPET

I de flesta stadsdelar finns outnyttjade ytor där det finns utrymme för förtätning. På flera håll har det gjort att de boende upplever större trygghet. Med genomtänkt planering kan nya bostäder bidra till en ökad trygghet även för fler, med nya bättre stråk som binder samman och förenar olika delar av stadsdelen. Fler invånare skapar också bättre underlag för lokal handel och service.


DROTTNINGHÖG, HELSINGBORG

På Drottninghög i Helsingborg är BoKlok med i projekt DrottningH som förtätar, förnyar och utvecklar stadsdelen. Här ska BoKlok bygga tre projekt, BoKlok Aroma, Melba och Astrakan. 

"Vi hoppas kunna bidra genom att bygga bostadsrätter som gör det möjligt för människor att äga sitt eget hem, skapar flyttkedjor och möjliggör för boende att stanna kvar i ett omtyckt område, nära vänner och familj. En blandning av boende- och upplåtelseformer kan bidra till ett tryggare och mer attraktivt område för både de som bor på Drottninghög idag och de som flyttar hit."

Jessica Hallberg, projektchef
BoKlok


BOKLOK VÅRVINDEN, BISKOPSGÅRDEN

I december 2013 flyttade 36 familjer in i BoKlok Vårvinden i norra Biskopsgården. På platsen låg tidigare ett skogsparti som de boende ansåg otryggt. Flertalet boende flyttade inom Biskopsgården, från hyresrätter till bostadsrätterna i BoKlok Vårvinden. I kvarteret finns sju hus i två våningar med stora grönytor runt omkring. Kommunen efterfrågade ett småskaligt område med bostadsrätter som komplement till hyresrätterna i den högre bebyggelsen från 1970-talet.

BoKlok Vårvinden, Biskopsgården i Göteborg

”Vi trivs så bra här, det kunde inte bli bättre!”

Lasse och Arja Sandberg


BOKLOK ÄNGSBACKEN, VISÄTTRA

Första etappen i Visättra, BoKlok Ängsbacken, byggstartade sommaren 2014. I oktober 2015 var det inflyttning i de 94 lägenheterna. BoKlok var först med att bygga bostadsrätter i Visättra på många år. Flertalet av kunderna kommer lokalt från Visättra och Flemingsberg och uppskattar att kunna bo kvar nära familj och vänner.

BoKlok Ängsbacken, Visättra i Huddinge

”Tack vare att det är miljonprogram finns det otroligt mycket service runtomkring.” 

Birgitta Kimber


BOKLOK LÄNNBOHÖJDEN, FISKSÄTRA

BoKlok Lännbohöjden är det första området med bostadsrätter i Fisksätra. Tidigare låg här en nedlagd och riven skola. Tomten ansågs osäker och invånarna i Fisksätra var mycket positiva till nya bostäder på platsen. När vi frågade kunderna varför de valt att flytta svarade många att de ville flytta till en ny bostad och samtidigt kunna bo kvar i området. Bygget av de 84 lägenheterna startade sommaren 2015 och de boende flyttade in vintern 2016/2017.

BOKLOK TOMTBERGET, NORSBORG

På en tidigare skoltomt, mellan höghusen i Norsborg och lägre bebyggelse, ligger kvarteret BoKlok Tomtberget. BoKlok hade sett att det fanns en stor efterfrågan på nya bostäder i området, så i juli 2014 fylldes 50 lägenheter och 16 radhus med nya entusiastiska familjer. Lägenheterna sålde slut på mindre än två veckor. De flesta som flyttade in kom från Norsborg eller andra delar av Botkyrka kommun och ville bo kvar i området i en nybyggd bostad.


HÅLLBARA HEM I TRYGGA KVARTER

Här kan du se några goda exempel på hur trivsamma och trygga BoKlok-kvarter kan se ut. 

HAR DU FRÅGOR?

Våra affärsutvecklare älskar att lyssna.