SilviaBo
Ett klokare seniorboende

Vi lever allt längre och håller oss också allt friskare. Men vad händer om man skulle drabbas av en funktionsnedsättning i framtiden? Ska man då behöva flytta från sitt hem på grund av att bostaden är för dåligt anpassad?

Tillsammans med Silviahemmet och IKEA utvecklade vi boendekonceptet SilviaBo. Ett klokare seniorboende med attraktiva bostäder för den som är 55 år eller äldre - för ett fortsatt tryggt och fungerande liv så länge det är möjligt, till en rimlig kostnad.


ETT 55-PLUSBOENDE MED EFTERTANKE

SilviaBo är ett vanligt boende, inget vårdboende. Det är vad som ofta kallas ett 55-plusboende. Attraktiva omgivningar och lägenheter som är genomtänkta i detalj och tillgänglighetsanpassat redan från början - att en person som i framtiden, eller redan idag, lider av funktionsnedsättning, ska kunna bo där bekvämt och det till en rimlig peng.

Boendekonceptet är ett samarbete där vi kombinerar Silviahemmets kunskap om funktionell och demensvänlig miljö, tillsammans med BoKlok som har både Skanska och IKEA i ryggen, där Skanska med sina snart 130 år på nacken är Sveriges största bygg- och projektutvecklingsbolag, och IKEA med samma position när det gäller inredning, smarta lösningar och trivsamma hem.

FÖR ETT FORTSATT TRYGGT OCH FUNGERANDE LIV

  • Erik och Britta är i 75-årsåldern. De lever ett bra liv i sitt radhus när Erik märker att Britta börjat bli förvirrad och glömsk. De har levt ihop i snart 50 år. Kommunens biståndshandläggare föreslår att Britta flyttar till ett särskilt boende, ”det blir enklare för alla parter”. Erik blir förtvivlad. Vakna upp varje dag utan Britta? Det innebär dessutom en dubblad boendekostnad för Erik.
  • Hos Agneta och Rolf har barnen flyttat hemifrån och pensioneringen är nästa steg. Huset känns alldeles för stort. Renoveringar, trädgårdsskötsel, städning. Det börjar kännas i knäna. Och det är inte särskilt kul alls, längre. Men att flytta är en stor sak. Och tänk vad som händer om 10-15 år - då ska man kanske flytta igen till ett vårdboende. Nästa bostad måste bli bostaden man aldrig flyttar ifrån igen. Visst finns det några riktigt fina och lyxiga seniorboenden - men det kostar en förmögenhet. Att sälja det närapå obelånade huset för att få loss pengar som knappt räcker till en trerumslägenhet. Det känns inte bra. Finns det verkligen inget bättre alternativ?
  • Greta, 84, änka sedan några år bor kvar i lägenheten på tredje våningen där hon och maken bott i mer än 25 år. Men nu börjar åldern göra sig påmind och hon behöver daglig hjälp av hemtjänsten. Rullatorn hjälper. Men att komma in och ur lägenheten är en utmaning. Och hur ska hon ta sig upp och ner för trappan? Om det ändå bara fanns en hiss. Hon har visserligen sina tre barn men dottern bor i Kalifornien, och sönerna har karriärer och familjer i Stockholm. De stöttar med telefonsamtal och hejar på henne att skaffa ett tryggare boende. Men vad? Vilka alternativ finns?

ÄLDRES BOENDE - EN SVÅR SAMHÄLLSUTMANING

Runtom i Sverige börjar alltfler kommuner arbeta med planering av hur man ska kunna klara av boendebehovet för den äldre delen av befolkningen. Idag är ungefär var femte person i Sverige över 65 år. 2050 är det sannolikt närmare var fjärde.

Idag är det ont om anpassade bostäder i de allra flesta kommuner. Det går sällan att fullt ut bostadsanpassa befintliga bostäder. Det är dessutom väldigt dyrt. Allra dyrast är det att tillgodose behovsprövade platser på äldreboenden. I vissa kommuner rör det sig om en halv miljon kronor per plats. I andra ytterligare några hundra tusen kronor. Per år.

Det känns inte heller rätt att människor som i det allra mesta klarar sig själv, ska slussas in på vårdboende.

VILKA KVALITETER ÄR DET DÅ SOM SKILJER SILVIABO FRÅN EN VANLIG BOKLOK BOSTAD?

Ett SilviaBo område är byggt för de boendes trygghet och gemenskap. Det påminner väldigt mycket om hur ett BoKlok område ser ut, men med ”extra allt”. Området ska upplevas småskaligt, därför byggs husen i två eller tre våningar, om inte detaljplanen kräver något annat. Husen är snarlika, och lägenheterna har mer eller mindre samma planlösning. Men det finns en hel massa skillnader som gör SilviaBo mer tillgängligt, ja till och med lite lyxigare i brist på bättre begrepp.

Gården är oftast en bra bit större och innehåller - förutom breda och låglutande gångar med sittplatser – bärbuskar, gemensamt klubbhus och växthus, grillplats under pergolan och en massa annat trevligt.

Husens entréer och gångar har planerats för den som rör sig med rullator eller rullstol. Och lägenheterna har förhöjd tillgänglighet. Allt detta utan att det syns eller känns som ett område för samhällets äldre. Tvärtom är det gjort så att det fortfarande är snygga miljöer och samma trivsamhet som vilket nybyggt bostadsprojekt som helst. Totalt handlar det om cirka 80 stora och små åtgärder som gör att SilviaBo inte är detsamma som en vanlig nybyggd BoKlok bostad – utan ett genomtänkt hem för den som både vill att det ska vara snyggt och praktisk, men som också vill att hemmet ska vara säkrat för ett liv som äldre i det.

HISTORIEN OM SILVIABO

Det började med afternoon tea på Silviahemmet en novemberdag 2015. Ordförande i Silviahemmet, H.M. Drottningen, hade bjudit in grundaren till IKEA, Ingvar Kamprad, och ett mindre sällskap för att presentera Silviahemmet. Kamprad blev imponerad över verksamheten och inte minst att drottningen från start valt att satsa på undersköterskor och skapat förutsättning för dem att erhålla spetskompetens i demensvård och omsorg. Ingvar Kamprad ville därför stödja drottningens engagemang i det fortsatta arbetet. Drottningen föreslog då att dessa medel skulle kunna bidra till att förverkliga Silviahemmets nästa vision. På Silviahemmets 20-årsjubileum den 17 maj 2016 presenterade drottningen Silviahemmets nästa steg i utvecklingen – SilviaBo.


Illustrationen visar hur ett SilviaBo område kan se ut. Visst blir det ett härligt bostadsområde med trevligt samspel mellan byggnader och livfulla kvaliteter på gården!

Illustration på hur ett SilviaBo område kan se ut med mötesplatser som gemensamt klubbhus (med både kök och toalett), växthus, grillplats och odlingslotter (i olika höjder). Pergolan binder samman området och skyddar dessutom mot solens strålar. Låga sittmurar och bänkar att vila benen på. Och som alltid med BoKlok - äppelträd. Ett område planerat för umgänge och sociala aktiviteter.

Illustrationen visar hur balkongsidan i lägenhetshusen kan se ut. Balkong med räcke på markplan ger en trygghetskänsla och förhindrar fallrisk. När möjlighet finns kan en grästäppa tillkomma. I bakgrunden syns det gemensamma klubbhuset och växthuset.

Självklart med solcellslösning på taken för en bättre ekonomi och framtid!

Illustration på entrésidan av huset med loftgång (med ramp för förhöjd tillgänglighet) och ingång till trapphus med hiss. Lägenhetsdörrarna har en tydlig färgsättning för att markera entrén till själva bostaden. Utanför varje lägenhet finns en egen fastmonterad bänk (perfekt om man vill nyttja loftfången som solplats) och parkeringsyta för rullstol eller rullator med möjlighet att låsa fast den.

Två rum och kök, 55 kvm

Bostaden är avsedd för en person

Tre rum och kök, 72 kvm

Bostad avsedd för två personer

Vill du vara med och bygga för en klokare framtid?

 

Har du en ledig tomt som skulle kunna rymma ett SilviaBo bostadsområde, eller vill du bara veta mer om boendekonceptet? Kontakta någon av våra affärsutvecklare så berättar de mer.