Seniorboende vid uteplats med växthus

SilviaBo
Ett klokare seniorboende

Vi lever allt längre och håller oss också allt friskare. Men vad händer om man skulle drabbas av en funktionsnedsättning i framtiden? Ska man då behöva flytta från sitt hem på grund av att bostaden är för dåligt anpassad?

Tillsammans med Silviahemmet och IKEA utvecklade vi boendekonceptet SilviaBo - ett hållbart, attraktivt och anpassningsbart boende där lägenheterna är förberedda för att kunna anpassas ifall de boende skulle utveckla demenssjukdom, vilket blir allt mer förekommande i takt med att befolkningen åldras. 

ÄLDRES BOENDE - EN SAMHÄLLSUTMANING

Runtom i Sverige börjar allt fler kommuner arbeta med planering av hur man ska kunna klara av boendebehovet för den äldre delen av befolkningen. Idag är ungefär var femte person i Sverige över 65 år. 2050 är det sannolikt närmare var fjärde. Vi lever längre och är friskare – men efterhand behöver vi hjälp av elektriska dörröppnare, rullatorer och hissar för att kunna ta oss till och från våra hem.

Då behöver vi ett samhälle som skapar förutsättningar för att vi alla, även när vi är äldre, kan ta oss fram i lägenheten, i huset och på gården. Idag är det ont om anpassade bostäder i de allra flesta kommuner – och det går sällan att fullt ut bostadsanpassa lägenheterna i det befintliga beståndet.

Det är dessutom väldigt dyrt. Allra dyrast är det att tillgodose behovsprövade platser på äldreboenden. I vissa kommuner rör det sig om uppåt en miljon kronor per plats. Per år.

Det känns inte heller rätt att människor som i det allra mesta klarar sig själv, ska slussas in på vård- och omsorgsboende. Så vad göra? Enklast är att redan nu planera för att bygga en väsentligt större andel av bostäderna som redan från början har den äldre befolkningen som kundgrupp, både som bostadsrätt och som hyresrätt. 

Ta kontakt med våra affärsutvecklare för att få reda på vad SilviaBo är, och hur det kan vara en del av lösningen på den kommande äldreboendekrisen.

Här kan du läsa mer om konceptet SilviaBo.