Bli en del av bostadsrättsföreningens styrelse

Är du nyfiken på vad styrelsen i din bostadsrättförening har för sig? Skulle du själv vilja engagera dig i frågor som rör ditt boende och din förening? Här har vi samlat all information kring vad det innebär att sitta med i en styrelse. Häng med!

människor samlade kring ett matbord

Bostadsrättsföreningens styrelse

När du köpt en bostadsrätt av BoKlok, så blir du automatiskt medlem i bostadsrättsföreningen och äger därmed en andel av den. Föreningen förvaltas i sin tur av en styrelse. I filmen förklarar vi på ett lättförståeligt sätt vad en bostadsrättförening är och vad styrelsen gör. 

Vill du sitta med i din bostadsrättsförenings styrelse? Kul! Fyll i formuläret som du hittar längre ner på denna sida så kontaktar vi dig. Ta mig till formuläret 

Som boende i en bostadsrättsförening är du med och påverkar

En av grundtankarna med en bostadsrättsförening är att alla medlemmar får vara med och bestämma kring sitt boende. Det innebär att alla har rätt att komma med förslag på ändringar och förbättringar i föreningen. Det kan handla om ändringar av innergården, förslag på vilka markiser eller balkongskydd som får användas eller inköp av en hjärtstartare. Förslagen kallas för motioner och skickas in i god tid innan föreningsstämman som hålls en gång varje år. På föreningsstämman redovisas de motioner som kommit in och därefter röstar medlemmarna tillsammans JA eller NEJ där majoriteten avgör utfallet. En röst per bostad är det som gäller, oavsett hur många från bostaden som deltar vid stämman.

Varje bostadsrättsförening sköts av en styrelse som består och väljs av föreningens medlemmar. Alla medlemmar har rätt att ställa upp i valet till styrelsen och att därefter vara med och driva föreningens verksamhet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsens ansvar att förvalta föreningens egendom och se till alla medlemmars intresse. Tillsammans arbetar styrelsen långsiktigt med fastighetsägaransvar, vilket bland annat innebär underhållsplanering och ekonomisk förvaltning. Men man arbetar även med mjuka värden såsom trivsel- och medlemsfrågor.

En bostadsrättsförening ska vara långsiktigt hållbar och det ska kännas bra för medlemmarna att bo i föreningen. För att styrelsen ska kunna uppnå detta bör man enas om fastställda syften och mål för föreningen samt för det interna styrelsearbetet.

Det kan till exempel handla om mål för miljö, trygghet och säkerhet, eller om ekonomi. Det kan också röra hur föreningen ska uppfattas av medlemmarna, banker, myndigheter, leverantörer, mäklare och andra intressenter.

Styrelsens olika roller

Om man är intresserad av att medverka i styrelsearbetet, ska man skicka en intresseanmälan till bostadsrättsföreningen. På den kommande föreningsstämman, röstar medlemmarna om vilka av de om visat intresse, som ska sitta i föreningens styrelse. Här röstas man fram antingen som ledamot eller suppleant. Därefter bestäms inom styrelsen vem som ska ha vilken roll.

svart illustration på gul bakgrund som symboliserar en hand som klubbar på ett möte

Ledamot

En person som väljs som en ordinarie styrelseperson kallas för ledamot. Hen medverkar till att fatta beslut i den löpande verksamheten samt är delaktig i den långsiktiga förvaltningen.

Suppleant

En suppleant fungerar som en ersättare för en ordinarie ledamot som inte kan medverka vid ett möte. I många föreningar kallas suppleanten till samtliga möten, men har endast rätt att medverka till beslut om någon av de ordinarie ledamöterna inte är närvarande. Om du är intresserad av styrelsearbete, men vill ha lite mindre betungande ansvar, kan den här rollen vara en bra början.

Ordförande

Styrelsens ordförande utses inom styrelsen och hen förbereder och leder styrelsemötena. Skulle ordföranden få förhinder, ska mötet ledas av vice ordförande eller annan ledamot som styrelsen väljer för ändamålet.

Ordförande ska se till att protokoll förs vid varje styrelsemöte samt följa upp och se till så att fattade beslut blir verkställda.

En viktig egenskap hos styrelsens ordförande är att hen är bra på att delegera ansvar till övriga styrelsepersoner.

Vice ordförande

Assisterar ordförande i alla ovanstående ärenden och vikarierar i ordföranderollen om ordförande har förhinder vid ett styrelsemöte.

Sekreterare

Sekreteraren är en nyckelperson som håller i pennan och skriver en del av föreningens historia i sina protokoll.

Rollen kretsar mycket kring styrelsens administration och protokollskrivning. Sekreteraren ansvarar för att alla protokoll justeras av mötets ordförande och ytterligare en ledamot. Hen ska också bevaka att ärenden och beslut följs upp enligt vad som står i protokollen. Med andra ord är sekreteraren en person som har full koll på verksamheten.

Olika ansvarsområden

Utöver de olika rollerna i styrelsen finns ytterligare ett antal ansvarsområden. Exempel på sådana är teknik, nycklar, avtal, skötsel, OurLiving, brandskydd, GDPR m.m

man och kvinna samtalar i soffa

Olika slags möten

Stämma

Stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, där medlemmar har möjlighet att utöva den bestämmanderätt som följer av medlemskapet.

Vid den allra första stämman väljer föreningen sin styrelse, som sedan långsiktigt och hållbart ska förvalta föreningens egendom. Vid stämman är det fokus på formella beslut och val. Styrelsen finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor, men agerar i övrigt som medlemmar. Det är först i det efterföljande konstituerande mötet som styrelsepersonerna agerar som styrelse.

När den formella delen av stämman har klarats av, och stämmoordförande avslutat mötet, är det vanligt att man har en öppen frågestund. Därefter går den valda styrelsen till konstituering.

Konstituerande möte

Så fort som möjligt efter föreningsstämman ska styrelsen hålla ett konstituerande styrelsemöte. Då läggs grunden till en ansvarsfördelning fram till nästa årsstämma.

Ordinarie styrelsemöten

Styrelsen bestämmer själv under det konstituerande mötet hur många möten man ska ha mellan två årsstämmor. Normalt brukar man hålla cirka 11 styrelsemöten under ett år, med start i juni. Vanligt är att hoppa över juli månad för att fortsätta med månadsvisa möten från augusti. Även om det till en början kan kännas som att man har få saker att avhandla, så är det bra att komma i gång med rutiner för att vara beredd då verksamheten och antalet frågor ökar.

Att tänka på när du blivit invald i styrelsen

Alla i styrelsen ska sträva efter att bygga upp en inkluderande kultur med gott om svängrum och högt i tak. Samtidigt ska det finnas ett tydligt fokus på de mål som sätts upp samt att efterfölja lagar och regler.

vit illustration på grön bakgrund med pusselbitar som symboliserar inkludering

Styrelsen bör ha en god framförhållning och se till att beslut fattas på goda grunder. Balansen mellan att driva processen, och att driva på den lagom hårt, är viktig att hitta.

Hur blir man medlem i styrelsen?

Under tiden som bostäderna byggs tillsätter BoKlok en byggande styrelse som består av BoKloks bostadsrättsekonomer och utomstående representanter. De skapar bostadsrättsföreningens grund och antar stadgar och trivselregler.

Innan det är dags för tillträde så hör den byggande styrelsen av sig till alla medlemmar och ber intresserade att anmäla sig till att vara med i den boende styrelsen. Alltså den styrelse som tar över efter den byggande styrelsen, när bostäderna är tillträdda.

Har du köpt en bostad av BoKlok och önskar vara med i bostadsrättsstyrelsen?

Grattis, vad roligt! Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig.

Jag bekräftar att jag har tagit del av nedan och är väl införstådd med dess innebörd.

Uppgifterna som du lämnar behandlas av BoKlok Housing AB (”BoKlok” eller ”vi”) som personuppgiftsansvarig. Det betyder att BoKlok ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna används av BoKlok för att vi ska kunna registrera dig i vårt kundregister för det projekt som du har anmält intresse för. Vi använder även uppgifterna för att skicka dig information och marknadsföring om, eller med anknytning till, projektet, till kundundersökningar och även andra projekt som vi tror kan vara intressanta för dig baserat på uppgifterna du har lämnat oss ovan. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, mail, sms eller post. Har du accepterat andra än nödvändiga cookies så delar vi med oss av vissa av dina personuppgifter med utvalda leverantörer i syfte att erhålla bättre genomslag och effektivitet i vår marknadsföring samt i annan interaktion med dig.

Vill du inte längre ta emot information och marknadsföring från oss, vänligen kontakta oss på kontakt@boklok.se eller 020-265565. För mer information om BoKloks personuppgiftsbehandling och för tillvaratagande av dina rättigheter besök: boklok.se/användarvillkor-personuppgifter.