PRATAR VI KRÅNGLIGT?

ORDLISTA

Ja, ibland är språket besvärligt när det handlar om avtal och sånt. Med det är viktigt att förstå, så här kommer en liten ordlista.

AMORTERINGSKRAV

Enligt reglerna för bostadslån måste den som tecknar ett nytt lån amortera ner – det vill säga, återbetala – lånet till hälften av bostadens värde. Hur mycket du behöver amortera av på lånet bestäms av din bank.

BESIKTNING

Innan vi lämnar över din nya bostad i dina händer, kommer en oberoende besiktningsman att säkerställa att allt fungerar precis som det ska.

BOKLOK GARANTI

BoKlok och bostadsrättsföreningen upprättar också ett avtal om en så kallad BoKlok garanti. Den gäller i sju år efter färdigställandet. Om någon av föreningsmedlemmarna avsäger sig bostadsrätten eller blir uppsagd som medlem för att de misskött sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen, måste bostadsrätten säljas på bostadsmarknaden. Om ingen köpare går att finna och om föreningen vill, övertar BoKlok bostadsrätten ifråga och betalar bostadens årsavgift. På det sättet begränsar vi risken att tomma bostäder innebär ett avbräck i föreningens löpande ekonomi.

Under den tid garantin gäller har BoKlok oftast en rapportör i bostadsrättsföreningen, vars uppgift är att ta del av föreningens verksamhet och ekonomi.

Bostadsrätt och bostadsrättshavare

Bostadsrätt är en boendeform som innebär att du inte äger bostaden, utan du äger en del av bostadsrättsföreningen, och blir medlem i den förening som äger huset och marken som det står på. Men du har rätt att använda bostaden under obegränsad tid, och kan överlåta den (det man förenklat brukar kalla ”sälja” bostaden) förutsatt att du sköter dina förpliktelser gentemot föreningen. Den som bor i en bostadsrätt kallas för bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare har du lite mer ansvar än om du skulle bo i en hyresrätt. I en bostadsrätt ansvarar du bostadens interiör och skick som golv, väggar och tak.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ansvarar för förvaltningen av fastigheten och ekonomin. Det är de boende, eller föreningens medlemmar, som väljer styrelsen. Du som boende i bostadsrätt kan vara med och påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningens fastighet och ekonomi genom att engagera dig i styrelsen. Och vill du inte det kan du engagera dig genom att komma med idéer och lämna in förslag, så kallade motioner.

BOSTADSRÄTTSGARANTI

Om inte alla bostäder säljs och om de står tomma kan det slå hårt mot din månadsavgift. Det är inte okej, tycker vi, så på BoKlok har vi skapat en alldeles egen garanti för att säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi. Vår 7-åriga bostadsrättsgaranti innehåller två delar. Dels köper vi alla kvarvarande osålda bostäder i bostadsrättsföreningen inom sex månader efter upplåtelsen och betalar full insats för dem. Dels är vi beredda att ta över eventuella bostäder som blivit sålda, men där köparen av någon anledning lämnar bostaden och slutar betala avgift för den. I de fallen betalar vi månadsavgiften. Detta innebär att du som köpare av en bostadsrättslägenhet inte behöver oroa dig över vad som händer med de andra bostäderna i föreningen när du köper din bostad.

ELCENTRAL

Elcentral (även kallat proppskåp eller säkringsskåp), är en elteknisk installation som består av ett skåp med flera säkringar i. En punkt varifrån elledningar förgrenas till olika delar av bostaden.

FÖRHANDSAVTAL

Ett bindande avtal vi skriver mellan föreningen och dig som köpare några veckor efter säljstarten. I samband med det betalas ett förskott som är en del av insatsen, 25 000 för en lägenhet och 50 000 för ett enfamiljshus. När du tecknar ett förhandsavtal förbinder du dig att ingå upplåtelse med föreningen.

HANDPENNING 

Handpenning betalas vid de flesta kontraktsskrivningar vid bostads- och fastighetsförsäljningar. Det är en typ av förskottsbetalning som ges till säljaren så att han eller hon vet att köparen är ärlig i sina avsikter. Normalt sett är handpenningen 10 procent av köpeskillingen.

INSATS

När du köper ett hem är det bra om du kan betala så mycket av priset som möjligt kontant, alltså med egna pengar. Ju mer egen insats du kan lägga, desto lägre blir din boendekostnad. De flesta banker vill att du har en kontantinsats på minst 15 procent av köpeskillingen.

KEDJEHUS

Kedjehus är friliggande hus sammanlänkade med mindre byggnader, till exempel en carport eller ett garage.

KLOKAFFÄR

Ett samlingsnamn för våra trygghetslösningar – som till exempel byggfelsförsäkring och 7-årig bostadsrättsgaranti.

KUNDKVÄLL

Kundkvällen är en viktig kväll i din köpprocess. Det är nämligen här du kan få svar på alla de där frågorna du har ruvat på. När du lämnar kundkvällen ska du känna dig så pass mogen att du kan köpa en bostad.

LÅNELÖFTE

Lånelöftet får du från en bank eller bolåneinstitut och visar att du har betalningsförmåga. Även om vi inte har budgivningar är det alltid bra att ha lånelöfte förberett när det blir dags att köpa.

MILJÖHUS

Avfallsanläggning med separata kärl för t ex kartonger, tidningar, hushållsavfall, glas, plast mm.

PANTSÄTTNING

Om du köpet en bostadsrätt kanske du inte alltid har pengar till hela insatsen, utan måste låna av banken. Bostadsrätten fungerar som säkerhet för lånet genom att den pantsätts i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister/förteckning. 

PARHUS

Parhus är en variant av radhus, som ett dubbelhus eller småhus med två hushåll.

PLANLÖSNING

En planlösning är en bostads eller byggnads indelning av rum med bärande väggar och mellanväggar.

Pristaksklausul

Du har alltid möjlighet att sälja din BoKlok bostad, men finns det en prostaksklausul reglerarar den hur mycket du får sälja den för, om du flyttar inom två år. För att undvika spekulationsköp.

RADHUS

Radhus är ett enfamiljshus som sitter ihop i en länga av andra likadana hus.

RESERVATIONSAVTAL

Ibland används reservationsavtal. Syftet med reservationsavtalen är att vi skall få en bekräftelse på att det finns intresse för bostäderna innan vi börjar bygga husen. Du betalar en reservationsavgift i samband med att avtalet tecknas. Avtalet är inte bindande, väljer du att bryta ditt reservationsavtal får du den inbetalda summan tillbaka. När tillräckligt många reservationsavtal har tecknats och formaliteterna med finansieringen av projektet är klara, kan bostadsrättsföreningen ingå nödvändiga avtal med BoKlok för att genomföra projektet. När du betalat din reservationsavgift till BoKlok, överförs den senare till föreningen som en del av den insats du ska betala.

SEDUMTAK

Samlingsnamnför gröna tak med levande material som mossa eller gräs. Ett sedumtak är inte bara vackert, det är också bra för miljön genom att de bland annat avger syre, binder farliga ämnen, tar upp regnvatten och isolerar huset. Vi använder sedumtak främst på komplementbyggnader som förråd, teknik- och miljöhus. En grönare och skönare känsla, helt klart!

Säljstart

Inte bara ett datum, utan ett evenemang där vi samlar alla intressenter på ett IKEA varuhus! Det är här det avgörs i vilken turordning ni kommer att få välja bostad någon vecka senare.

Turordning

Vill man köpa en bostad från BoKlok måste man fylla i en turordningsanmälan på säljstartsdagen. Sedan avgör turen och turordningsdragningen i vilken ordning ni får välja bostad. Nr 1 väljer först.

Upplåtelseavtal

Ett avtal som, några månader innan inflyttning, tecknas mellan bostadsrättsförening och köpare. Därmed blir du som köper bostadsrättshavare och medlem i föreningen.