PRATAR VI KRÅNGLIGT?

ORDLISTA

Ja, ibland är språket besvärligt när det handlar om avtal och sånt. Med det är viktigt att förstå, så här kommer en liten ordlista.

AMORTERINGSKRAV

Amorteringskravet innebär att du som har ett bolån som överstiger 70% av bostadens värde ska amortera minst 2% per år. När bolånet är mellan 50-70% av bostadens värde ska du amortera minst 1% per år. Utöver detta ska du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1% av det totala lånebeloppet.

Kontakta din bank för att se vad som gäller för just dig.

SLUTBESIKTNING

Innan vi lämnar över din nya bostad i dina händer, kommer en oberoende besiktningsman att säkerställa att allt fungerar precis som det ska.

BOKLOKS BOSTADSRÄTTSGARANTI

BoKlok och bostadsrättsföreningen upprättar också ett avtal om en så kallad BoKlok garanti. Den gäller i sju år efter färdigställandet. Om någon av föreningsmedlemmarna avsäger sig bostadsrätten eller blir uppsagd som medlem för att de misskött sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen, måste bostadsrätten säljas på bostadsmarknaden. Om ingen köpare går att finna och om föreningen vill, övertar BoKlok bostadsrätten ifråga och betalar bostadens årsavgift. På det sättet begränsar vi risken att tomma bostäder innebär ett avbräck i föreningens löpande ekonomi.

Under den tid garantin gäller har BoKlok oftast en rapportör i bostadsrättsföreningen, vars uppgift är att ta del av föreningens verksamhet och ekonomi.

Bostadsrätt och bostadsrättshavare

Bostadsrätt är en boendeform som innebär att du inte äger bostaden, utan du äger en del av bostadsrättsföreningen, och blir medlem i den förening som äger huset och marken som det står på. Men du har rätt att använda bostaden under obegränsad tid, och kan överlåta den (det man förenklat brukar kalla ”sälja” bostaden) förutsatt att du sköter dina förpliktelser gentemot föreningen. Den som bor i en bostadsrätt kallas för bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare har du lite mer ansvar än om du skulle bo i en hyresrätt. I en bostadsrätt ansvarar du för bostadens interiör och skicka som till exempel golv, väggar, tvättmaskin och spis.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ansvarar för förvaltningen av fastigheten och ekonomin. Det är de boende, eller föreningens medlemmar, som väljer styrelsen. Du som boende i bostadsrätt kan vara med och påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningens fastighet och ekonomi genom att engagera dig i styrelsen. Och vill du inte det kan du engagera dig genom att komma med idéer och lämna in förslag, så kallade motioner.

Ekonomisk plan 

Innehåller alla upplysningar av betydelse för bostadsrättsföreningens verksamhet och bland annat en form av budget som visar föreningens intäkter och beräknade kostnader under det första året. Planen ska också innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys som visar hur variationer i ränta och inflation skulle påverka föreningens ekonomi. Innehållet i den ekonomiska planen granskas av en oberoende intygsgivare som är godkänd av Boverket.

ELCENTRAL

Elcentral (även kallat proppskåp eller säkringsskåp), är en elteknisk installation som består av ett skåp med flera säkringar i. En punkt varifrån elledningar förgrenas till olika delar av bostaden.

Fullmakt

Om du inte själv har möjlighet att skriva under ett avtal eller närvara vid tillträdet så kan du skicka en annan person med en fullmakt. Då har du gett denne personen rätt att skriva avtal och hämta ut nyckeln på tillträdet i ditt namn.

FÖRHANDSAVTAL

Ett bindande avtal vi skriver mellan föreningen och dig som köpare några veckor efter säljstarten. Fyra veckor efter att du skrivit under förhandsavtalet så ska du betala förskott till föreningen, som är en del av insatsen. När du tecknar ett förhandsavtal förbinder du dig att köpa bostadsrätten och teckna upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen.

HANDPENNING 

Handpenning betalas vid de flesta kontraktsskrivningar vid bostads- och fastighetsförsäljningar. Det är en typ av förskottsbetalning som ges till säljaren så att han eller hon vet att köparen är ärlig i sina avsikter. Hos BoKlok betalar du 10 procent av insatsen med avdrag för det förskott du betalat i samband med förhandsavtalet.

INSATS

Ett annat ord för priset på bostadsrätten, rätten att bo i bostaden. 

KONTANTINSATS

När du köper ett hem är det bra om du kan betala så mycket av priset som möjligt kontant, alltså med egna pengar. Du behöver låna mindre och din boendekostnad blir lägre. Bankerna vill att du har en kontantinsats på minst 15 procent av den totala insatsen.

Kostnadskalkyl

En beskrivning av beräknade kostnader och finansiering för ett bostadsprojekt. Månadsavgifterna för bostadsrätterna i projektet grundas på kostnadskalkylen. Innehållet i kalkylen granskas av en oberoende intygsgivare som är godkänd av Boverket.

KEDJEHUS

Kedjehus är friliggande hus sammanlänkade med mindre byggnader, till exempel en carport eller ett garage.

KLOKAFFÄR

När du köper bostad av BoKlok ingår det automatiskt ett antal extra trygghetslösningar på köpet. Läs om dessa här!

LÅNELÖFTE

Lånelöftet får du från en bank eller bolåneinstitut och visar att du har betalningsförmåga. Även om vi inte har budgivningar är det alltid bra att ha lånelöfte förberett när det blir dags att köpa.

MILJÖHUS

Avfallsanläggning med separata kärl för t ex kartonger, tidningar, hushållsavfall, glas, plast mm.

PANTSÄTTNING

Om du köper en bostadsrätt kanske du inte alltid har pengar till hela insatsen, utan måste låna av banken. Bostadsrätten funderar som bankens säkerhet för lånet.

PARHUS

Parhus är en variant av radhus, som ett dubbelhus eller småhus med två hushåll.

PLANLÖSNING

En planlösning är en bostads eller byggnads indelning av rum med bärande väggar och mellanväggar.

Pristaksklausul

Du har alltid möjlighet att sälja din BoKlok bostad, men i vissa projekt finns det en pristaksklausul. Den reglerar hur mycket du får sälja din bostad för, om du flyttar inom två år. För att undvika spekulationsköp.

RADHUS

Radhus är en länga av likadana enfamiljshus som sitter ihop. 

SEDUMTAK

Samlingsnamn för gröna tak med levande material som mossa eller gräs. Ett sedumtak är inte bara vackert, det är också bra för miljön genom att de bland annat avger syre, binder farliga ämnen, tar upp regnvatten och isolerar huset. Vi använder sedumtak främst på komplementbyggnader som förråd, teknik- och miljöhus. En grönare och skönare känsla, helt klart!

Säljstart

Inte bara ett datum, utan en viktig händelse. Det är nämligen då det avgörs i vilken turordning du kommer att få välja bostad. Detta genom en offentlig turordningsdragning som sker via en sändning på webben. 

Tillträde

Dagen då du får dina nycklar och kan flytta in i ditt nybyggda BoKlok hem.

Turordning

Vill du köpa en bostad från BoKlok måste du fylla i en turordningsanmälan. Den ska du fylla i och mejla tillbaka till oss. Vi skriver sedan ut den och lägger den i vår BoKlok-låda. Sedan avgör turordningsdragningen under säljstarten i vilken ordning ni får välja bostad. Nummer ett väljer först, nummer två efter det - och så vidare. 

Upplåtelseavtal

Ett avtal som, några månader innan inflyttning, tecknas mellan bostadsrättsförening och köpare. Därmed blir du som köper bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen. Fyra veckor efter att du tecknat upplåtelseavtal ska du betala handpenningen till föreningen.

 


BoKlok bygger för alla

SKANSKA + IKEA = BOKLOK

Vi är inte riktigt som andra. Tur!

Tryggt och bra och lika för alla

Vi har en lite annorlunda köpprocess.

Tryggt, trivsamt och tilltalande!

Det är orden som symboliserar livet i våra hem.