Kultur och värderingar i BoKlok

Vår kultur bygger på våra värderingar, som i sin tur är ett sätt för oss att ständigt bli bättre. Dessa hjälper oss att vara våra bästa jag för varandra. Genom våra värderingar förbinder vi oss att agera på en hög etisk nivå, och att driva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Allt vi gör ska spegla våra fyra värderingar.

Våra fyra värderingar

Värna om livet

Vi bryr oss om varandra och vår miljö. Vi arbetar säkert, eller inte alls. Om en situation känns osäker eller en kollega verkar behöva stöd, stannar vi till och kollar läget. Vi tar hand om våra kollegor, partners, våra kunder och alla som rör sig kring våra arbetsplatser. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer.

Agera etiskt och öppet

Vi tror på att vara öppna och transparenta. Vi säger vad vi gör, och vi gör det vi säger. Att agera enligt våra etiska riktlinjer är en självklarhet.​

Bli bättre – tillsammans

Vi vill ständigt förbättra vårt erbjudande, och växa som människor. Vi tycker att det smartaste sättet att komma framåt är att göra det tillsammans. Det är då vi blir som allra bäst. På BoKlok vill vi att alla känner att man kan komma till tals och respekteras för sina erfarenheter och färdigheter. Hos oss är det viktigt att man känner sig inkluderad. Genom mångfald vill vi spegla våra kunder. Fler och olika perspektiv utmanar och berikar oss. Det gör i slutändan vår affär bättre!​

Vid kundens sida​

Vi kämpar för att skapa bra hem för de många med vanliga plånböcker. Vi kämpar för att göra våra kunder nöjda. Och vi kämpar för att bidra med lösningar på samhällets utmaningar. Vi tror på det vi gör, och att vi spelar en roll.​