Hem för de många människorna - från de många människorna

Vi är bara i början av vår inkluderings- och mångfaldsresa. Men vi arbetar aktivt för att alla som arbetar hos oss ska känna att de hör hemma i BoKlok och blir accepterade och uppskattade för den de är, inklusive de olikheter de tillför teamet – allas vår unikhet är en tillgång som alltid ska värdesättas.

Två hissade flaggor en solig dag. En Pride flagga och en BoKlok flagga.

Våra olikheter adderar värde

Mångfald är bra för alla. Vi vet att mixade team kan leverera bättre resultat – det blir fler idéer, tänkande utanför boxen och vi frågar oss själva om vi verkligen har kommit fram till den bästa lösningen. På så sätt bidrar våra olikheter omedelbart till bättre resultat för våra kunder.

Kraften i mångfald frigörs med inkludering

Mångfald är ett faktum, inkludering är ett val. Inkludering är de val vi gör varje dag, i våra team och med de vanor vi alla har kopplade till vårt beteende. Vi tycker det är viktigt att utbilda våra ledare och team om inkluderande vanor, som vi alla kan använda i vardagen, samt hur man skapar arbetsplatser där alla känner sig trygga att göra sin röst hörd.

BoKlok ikon föreställande fyra pusselbitar mot grön bakgrund

Gör det möjligt för alla att växa och lyckas

Genom att fokusera på viktiga delar i anställningsupplevelsen, arbetar vi för att inkludering ska vara kärnan i hur vi stöder våra medarbetare. Från att alla känner sig välkomna när de först kliver in på vårt kontor, på en byggarbetsplats eller i fabriken, till att säkerställa att alla har lika tillgång till utvecklingsmöjligheter för att få hjälp att växa.

BoKlok är ett innovativt företag som utvecklar bostäder och trygga bostadsområden på ett smart sätt. Det skapar möjligheter för många olika typer av människor jämfört med i den traditionella byggbranschen – människor som verkligen speglar de samhällen vi lever och verkar i och de kunder vi bygger bostäder för.

För att verkligen få ut det bästa av våra medarbetare måste vi se till att skapa en känsla av trygghet och tillhörighet. Det är inte så enkelt gjort, utan något som kräver att vi alla tänker aktivt på det. Alla som kommer för att arbeta med oss bidrar till den kultur vi har i BoKlok, så att främja känslan av inkludering är ett gemensamt ansvar. Det handlar inte om att göra något extra utöver våra vanliga jobb; det handlar om att vi alla gör våra jobb på ett mer inkluderande sätt – och att få ännu bättre resultat i vårt arbete tack vare det.

Kvinna i mörkt hår och vit skjorta utomhus i solen.
Lizzie Rendell
Inkluderings- och mångfaldsledare på BoKlok