Har du en fråga?

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren vi från får våra kunder. Hittar du inte svaret på just din fundering kan du alltid kontakta oss.

Filtrera FAQs

Visa alla
Köpa av BoKlok
Våra hem och områden
Service och felanmälan
Mitt BoKlok hem
Besiktningar och garantier
Avtal och regler
Om BoKlok
Bostadsrättsförening
Bygg med BoKlok
Hållbarhet

Service och felanmälan

 • Hur anmäler jag fel på mina vitvaror?

  Vid problem med vitvaror (kyl, frys, spishäll, ugn, köksfläkt, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare) ska du kontakta leverantören direkt.

  Här har vi listat leverantörerna av vitvarorna i våra hem samt kontaktvägar. Vi har olika leverantörer i olika projekt och hänvisar därför till leverantörs- och kontaktlistan som finns i din kundpärm ”Mitt BoKlok Hem” eller OurLiving-appen.

  IKEA
  Telefon: 0775-700 500 
  IKEA:s hemsida för felanmälan
  Leverantör av: spishäll, ugn, kyl, frys, tvättmaskin och torktumlare.

  Electrolux
  Telefon: 0771-76 76 76
  Leverantör av: kyl, frys, tvättmaskin och torktumlare. Notera att det är viktigt att du har din garantisedel med referensnummer tillgänglig. Denna hittar du i din kundpärm.

  Bosch/Siemens
  Telefon: 
  0771-19 70 00
  Bosch:s hemsida för felanmälan
  Leverantör av: tvättmaskin och torktumlare. 

 • Hur anmäler jag fel på ventilationen i min bostad?

  Har du problem med ventilationen i din bostad och din bostadsrättsförening har Systemair som systemleverantör ska felanmälan gå via din styrelse. Fyll i och skicka in en blankett där du anger ditt namn, adress, kontaktuppgifter, aggregat/modell, serienummer inklusive tillverkningsdatum samt en beskrivning av problemet. Din styrelse tar sedan vidare ditt ärende med Servicebolaget, som är en servicepartner till vår leverantör av ventilationsutrustning. Har du frågor eller behöver blanketten för felanmälan kan du kontakta din styrelse.

 • Hur anmäler jag fel på min TV, mitt bredband eller min telefoni?

  Vid problem med bredband, telefon eller TV ska du kontakta leverantören direkt enligt kontaktlistan som finns i din kundpärm ”Mitt BoKlok Hem” eller OurLiving-appen.

  Vill du veta mer om OurLiving-appen? Besök vår sida Bopärm

  Läsa mer om hur du gör en felanmälan på rätt sätt på vår sida Felanmälan

 • Varför är radiatorerna svala trots att de är påvridna?

  Börja med att kontrollera temperaturen i din bostad. Mitt i rummet ska det vara mellan 20-22 grader, då är det en "normal" inomhustemperatur. Du mäter temperaturen minst 1 meter från yttervägg och på cirka 1 meters höjd från golvet. Är temperaturen över 20 grader så stängs radiatorerna av, eftersom det helt enkelt redan är rätt temperatur i rummet.

  Är temperaturen lägre än 20 grader och radiatorerna är kalla/svala så kan radiatorerna behöva luftas, eller så behöver värmesystemet få mer vatten påfyllt. Är det luft i systemet så kan inte värmen fördelas på rätt sätt. Båda dessa saker ligger på dig som bostadsrättsinnehavare att åtgärda. Behöver du hjälp så kontakta föreningens "Teknikansvarig". Vid nybyggnation så kan det vara behov av luftning flera gånger under en längre tid innan all luft är borta från systemet.

  Vi har tagit fram en film som bland annat visar hur du luftar dina radiatorer. Du hittar den på vår sida Skötsel och underhåll

  Tänk på! Soffor som står tätt intill elementet eller tjocka gardiner som hänger framför termostaten kan påverka värmespridningen i rummen negativt och kan göra att det upplevs kallt.

 • Varför är handdukstorken kall?

  Handdukstorken fungerar som en radiator och du kan inte styra dess temperatur. Den är bara varm när det finns ett värmebehov i bostaden. Liksom radiatorerna kan handdukstorken behövas luftas då och då för att fungera korrekt.

 • Mitt fönster är trögt att öppna – vad kan jag göra åt det?

  Är handtag och gångjärn tröga så beror på det på att dessa inte underhållits på rätt sätt. Det är boendes ansvar att smörja dessa enligt leverantörens anvisningar.

  Vi har tagit fram en film som visar hur du tar hand om dina fönster och dörrar på bästa sätt. Du hittar den på vår sida Skötsel och underhåll

 • Vad ska jag göra om jordfelsbrytaren slagit ifrån?

  I el-centralen sitter en jordfelsbrytare. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen. Om bostaden blir strömlös: dra ur kontakten till den apparat som du nyss kopplat in och återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner. Om jordfelsbrytaren fortfarande slår ifrån behöver du göra en felsökning. Börja med att slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå sedan på säkringarna, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.

  Tänk på att bostaden har huvudsäkringar som finns utanför bostaden, även dessa kan slå ifrån. Bor du i ett hus så finns dessa på utsidan i ett mätarskåp på fasaden. Bor du i en lägenhet finns huvudsäkringarna i ett markskåp. Tillgången till dessa markskåp har styrelsen. Du ser vilken propp som är trasig genom att den lilla färg pricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Hur många ampere (A) proppen är till för framgår av färgmärkningen i bakkant på proppen. Grön färg är 6A, röd 10A, grå är 16A. Försök aldrig laga trasiga säkringar eftersom det kan leda till överbelastning med brand som följd! Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av gör du en felanmälan.

 • Vattnet rinner undan sakta - i handfat, kök, dusch eller tvättmaskin – vad ska jag göra?

  Kontrollera att vattenlåsen samt golvbrunnen är rengjorda. Se till att du fått vattenlåset korrekt på plats efter rengöring, annars sluter det inte tätt och kan både lukta illa samt läcka vatten.

  Vi har tagit fram en film som visar hur du rengör vattenlås och golvbrunnen på vår sida Skötsel och underhåll

  Det finns också en film som visar hur du rengör vattenlåset i badrummet på samma sida Skötsel och underhåll

 • Det droppar från avloppet under diskbänken eller tvättstället

  Avloppet kan bli löst om sopkorgarna eller annat som du förvarar i lådan slår i rören när du stänger lådan. Det kan göra att det börjar läcka och då måste du dra åt kopplingarna igen. Om det inte hjälper kan du behöva skruva isär och justera packningarna innan du skruvar ihop igen. Det kan också hända att du precis gjort rent avloppsrören och inte fått ihop allt på ett korrekt sätt.

 • Sprickor i vägg- och takvinklar

  Ett trähus rör sig alltid, speciellt medan det torkar och "sätter sig". Då uppstår sprickor vid fönster och dörrkarmar. Då det tar ett tag innan dessa rörelser upphör så är det ingen idé att åtgärda sprickor under de två första åren. Alla sprickor som uppstår på grund av rörelser kommer att åtgärdas först i samband med åtgärderna efter den första garantibesiktningen som är efter två år.

 • Det kommer vatten från under kylskåpet – vad beror det på och vad ska jag göra?

  Vattnet kan komma från antingen insidan av skåpet eller från undersidan. Kontrollera att kondensvattenhålet i kylskåpet är rengjort. 

  Kondensvattenhålet skall leda bort kondensvatten som bildas inuti kylskåpet. Är det igentäppt så kan vattnet inte rinna till kondensbehållaren under kylskåpet. Ha alltid rengöringspinnen (är oftast grön) nerstucken i hålet för att förhindra att exempelvis matrester hamnar i hålet och täpper igen det. Det är även viktigt att inte placera matvaror dikt an väggarna i ett kylskåp för det kan störa sensorerna.

  Vi har tagit fram en film med tips om hur du tar hand om din kyl och frys. I denna visar vi hur du kontrollerar och rengör kondenslåset. Du hittar den på vår sida Skötsel och underhåll

 • Vad beror kondens på utsidan av fönster?

  Tidig morgon under höst och vår - det är tillfällen då kondens och imma vanligtvis dyker upp på utsidan av moderna fönster. Anledningen är att den fuktiga luften är varmare än glaset. Luft ändrar temperatur snabbare än vad materialet glas gör. Därför är glaset, som långsamt kylts ner under natten, fortfarande svalt på morgonen när utomhusluften börjat stiga. Allt eftersom solen värmer upp under dagen kommer glaset komma i kapp och imman försvinna. Eftersom fönstrens utsida är tillverkat för att stå emot väta och tål hög fuktbelastning är det ofarligt med imma på utsidan. Är det däremot problem med imma mellan glasen så ska du göra en felanmälan.

 • Fönster är trögt att öppna

  Är handtag och gångjärn tröga så beror på det på att dessa inte underhållits på rätt sätt. Det är boendes ansvar att smörja dessa enligt leverantörens anvisningar.

 • Vägguttaget utomhus fungerar inte, vad beror det på?

  Kontrollera att strömbrytaren på insidan är påslagen. Uttaget styrs nämligen från insidan av bostaden.

  Se var strömbrytaren i ditt hem finns i filmerna på vår sida Skötsel och underhåll och avsnittet om el och media

 • Varför kärvar luckor och lådor i köket?

  När du använt ditt kök en tid kan du behöva justera dina kökslådor ifall de börjar kärva. Denna justering gör du själv och den utförs på sidorna av kökslådorna.

  Du kan också behöva justera tryck- och öppna beslaget på luckorna. Detta gör du genom att öppna luckan och trycka på beslaget så att det öppnar sig i utfällt läge. Därefter vrider du på den grå "tryckpinnen" för att justera känsligheten på trycket. Är det "dubbelluckor" i skåpet så är beslagen monterade i mitten av skåpets nederkant. Tycker du att de är i vägen så kan du lätt flytta dom.

 • Är väggfärgen i BoKlok hem extra känslig för fläckar?

  Väggar med matt struktur (som i BoKlok hem) kan lätt få märken efter händer eller när något dras utmed väggen. Fläckarna kan oftast torkas bort med lätt fuktad, ljus trasa (mikroduk) eller försiktigt med en "fläcksuddare". Tänk på att färg kan gnuggas bort om man gnuggar för hårt och för mycket med "fläcksuddare".

 • Det läcker från kopplingen till min tvättmaskin – vad ska jag göra?

  Det kan vara så att tvättmaskinens rörelser vid bland annat centrifugering kan orsaka att kopplingen lossnar. Dra då bara åt kopplingen för hand.

  Om läckaget beror på att vatten inte rinner ner i röret så kan det vara stopp i vattenlåset och det sitter normalt sett längst ner vid/i golvet. Det behöver du rensa då och då.

 • Det luktar illa i bostaden (eller i installationsutrymmet) – vad beror det på och hur åtgärdar jag det?

  Kontrollera att vattenlås och golvbrunn är rengjorda. Om det ändå luktar illa kontrollera att det inte är uttorkat. När golvbrunnen inte används i installationsutrymmet kan det torka och släppa ut lukt från avloppet. Häll vatten i brunnen för att "fylla vattenlåset" – det brukar motverka lukten. Lukten kan även bero på att filtret i luftbehandlingsaggregatet behöver bytas. Även bräddavloppet på handfatet behöver rengöras med jämna mellanrum annars kan det börja lukta.

  Tänk på! Damm och smuts från frånluftsvärmepumpen kan göra att golvbrunnen blir igensatt och då finns det risk för att kondensvatten inte kan rinna bort. Blir det stopp så kan vattnet stiga och omkringliggande ytor skadas av vatten. Att hålla brunnen ren är ditt ansvar.

  Vi har tagit fram en film om vattenlås och golvbrunnar där vi går igenom detta vad dålig lukt kan bero på samt tips på åtgärder. Du kan se den på vår sida Skötsel och underhåll

 • Ringklockan vid entrén fungerar ej – ska jag felanmäla eller åtgärda själv?

  Vissa av våra ringklockor är batteridrivna och är i behov av batteribyte då och då. Du behöver byta batterierna i båda enheterna, både inom- och utomhusdelen. Oftast är behovet av byte som störst i utomhusdelen då batteriet snabbt tar slut i kyla. Vissa av våra ringklockor är mekaniska och de behöver smörjas ibland för att fungera på ett bra sätt, och det gör du själv.

 • Vattenutkastaren läcker när den är avstängd – ska jag felanmäla eller åtgärda själv?

  Om vattenutkasteran läcker när den är avstängd så beror det sannolikt på att den dragits åt för hårt och packningarna gått sönder. Detta räknas som handhavandefel och är därför inget garantiärende. Ta för vana att stänga utkastaren försiktigt, och tänk även på att inte ha en vattenslang inkopplad under vintern för då fryser vattnet i kranen och kan orsaka vattenskador i väggen samt att vattenutkastaren går sönder.

 • Bänkbelysningen i köket fungerar inte

  Bänkbelysning över diskbänk behöver tändas både genom en strömbrytare på väggen och på en portabel dosa (om en sådan finns).

 • Dörrbromsen till ytterdörren har gått isär

  Dörrbromsen ska vara "hårt skruvad" för att fylla sin funktion. Den skall bromsa dörren så den inte öppnas för långt eller med för stor kraft. Om den skruvas så att den blir för lös och bromsen går sönder för att dörren blåser upp/öppnas för långt är det inte ett garantifel.

 • Varför blir det kondens på låsets insida?

  Att det blir kondens är inget fel i sig. Själva låset går rakt igenom dörren och är av metall som leder värme/kyla väldigt bra. Det som sker, är att rätt daggpunkt uppstår precis på insidan av låset. Enkelt uttryckt är daggpunkt den temperatur som luft måste kylas ner till för att vattnet i luften ska förvandlas från ånga till sin flytande form: vatten! När nedkylningen sker på en yta uppstår då vattendroppar i form av dagg.

  Ligger daggpunkten över eller på samma nivå som metallen i låset får du ingen kondens, men om du har mycket folk hemma, tvättar eller duschar mycket, så höjs inomhustemperaturen. Ventilationen hinner inte få bort den fuktiga luften och den kondenserar då på kalla ytor. Det är liknande fenomen som när man får kondens på kalla vattenrör i ett badrum efter man duschat.

 • Lampan lyser inte

  Undersök i första hand om armaturens "glödlampa" är hel. Att ersätta trasiga lampor är att anse som egen drift och underhåll och är inte ett garantiärende. Lyser lampan fortfarande inte efter du provat med en ny glödlampa, så gör en felanmälan. I vissa fall kan det var så att utomhuslamporna styrs av skymningsrelä eller astro-ur, kontrollera även att dessa är i funktion innan du felanmäler.

 • Vad ska jag göra om elektriciteten försvinner i hela eller delar av bostaden?

  Om elektriciteten försvinner i din bostad beror det troligtvis på att jordfelsbrytaren eller en säkring har slagit ifrån. I bostaden finns en el-central som innehåller säkringar som skyddar elsystemet från överbelastning. Skåpet sitter oftast i hallen eller i klädkammaren, och här kan du felsöka och avhjälpa fel om strömmen gått hemma hos dig. Det går ofta att räkna ut vad som har orsakat felet genom att titta i el-centralen.

 • Hur fungerar el-central med automatsäkringar?

  Din bostad är utrustad med automatsäkringar och där bryts strömmen när elsystemet överbelastas. Du återställer säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner.

  OBS! Du kan behöva att först trycka den hårt neråt innan du kan trycka den uppåt igen.

  I vår film om elinstallationer och media visar vi hur en el-central med automatsäkring fungerar. Du hittar den på vår sida Skötsel och underhåll under avsnittet om el och media i din bostad

 • En automatsäkring löser ut gång på gång – vad är fel?

  Kanske belastar två hushållsapparater samma säkring. Testa då att slå av någon av apparaterna och tryck upp säkringsknappen som fallit ner. Det finns en maxbelastning på en säkring som inte får överskridas, du kan enkelt uttryckt inte använda för många apparater samtidigt. Det kan även röra sig om en defekt apparat som du har kopplat in. För att felsöka kan du koppla in apparaterna i andra rum för att se om samma fel uppstår och då är det troligtvis apparaten som är defekt, inte bostadens el-system. Om säkringen faller ner igen trots att du kopplat ur apparaterna så är det troligtvis något fel som bör felanmälas.

 • Golvsockeln under skåp i köket sitter löst – hur åtgärdar jag det?

  Sockeln under köksskåpen sitter fast med "clips" och de kan ibland lossna om man stöter till dom med exempelvis dammsugarmunstycket. De kan lätt tryckas på plats igen.

 • Vad har jag för ansvar som bostadsrättsinnehavare, när det gäller fel, garantier och liknande?

  Kort sagt kan man säga att ditt ansvar är att anmäla eventuella fel utan dröjsmål, att möjliggöra för oss att genomföra besiktningar och åtgärda fel. Helt enkelt att berätta för oss när något är fel, och att sedan hjälpa oss att så snabbt som möjligt kunna hjälpa dig. 

  Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare på vår sida Bo i bostadsrätt

 • Jag har gjort en felanmälan men inte fått hjälp. Varför?

  Vad som upplevs som fel kan vara olika, för olika personer. För att vi ska kunna göra en bra bedömning och ta beslut om, och i sådant fall hur felet bäst ska åtgärdas är det viktigt att felanmälan innehåller en så detaljerad beskrivning som möjligt och tydliga bilder. 

  Vi följer såklart branschreglerna när vi gör bedömningar av inkomna felanmälningar, och i vissa situationer kan din felanmälan bli nekad.

  Läs mer i detalj vad som händer efter att du gjort en felanmälan på vår sida Felanmälan

  Läs mer om varför din felanmälan kan bli nekad på vår sida Felanmälan

 • Jag har upptäckt ett fel, hur gör jag en felanmälan?

  Om du upptäcker ett fel i din bostad eller i bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen ska du göra en felanmälan, så det kan rättas till. En felanmälan görs på olika sätt beroende på hur långt efter inflyttning felet uppstår, samt om det räknas som akut eller inte akut.

  Ta reda på hur du gör en felanmälan på rätt sätt på vår sida Felanmälan