Hållbara hem i trygga kvarter

Ett boende handlar om så mycket mer än själva huset. Vi strävar alltid efter att bygga våra bostäder i trygga kvarter med gröna mötesplatser mellan husen där grannar kan mötas och där barnen kan leka utan att deras föräldrar ska behöva oroa sig för trafik. Här kan du se några goda exempel på hur trivsamma och trygga kvarter byggda av BoKlok kan se ut.

ett av våra referensområden i Borlänge

BoKlok Esplanaden i Upplands Väsby

Vid Eds gamla kyrka i Upplands Väsby har ett nytt bostadsområde vuxit fram de senaste åren. Här har kommunen stort fokus på hållbarhet, och därför sattes ribban högt även för de 60 lägenheterna i brf Esplanaden.

Loftgångssidan i BoKlok Esplanaden i Upplands Väsby

Ett av våra mest hållbara projekt någonsin

BoKlok bygger i trä och våra hus har därför redan från start en avsevärt mycket lägre klimatpåverkan i jämförelse med genomsnittet för nybyggda hus. Men i projektet BoKlok Esplanaden nöjde vi oss inte där, utan jobbade systematiskt med att sänka vår klimatpåverkan. Här tillfördes solceller i kombination med bergvärme, effektiva frånluftvärmepumpar och en ny takkonstruktion för bättre isolering. Det gör de fem husen till s.k. nollenergihus. Allt utan att tumma på det låga priset.

BoKlok Utsikten i Växjö

Karlskrona är en stad med gamla anrika band till det militära - en verksamhet som till största delen utgått från centrala Trossö, och som därmed spelat en avgörande roll för hur staden kunnat utvecklas.

kvällsvy på projektet BoKlok Utsikten i Karlskrona

Nytänkande gav ny detaljplan

Området Blå Port, som ligger just där Pantarholmen smalnar av mot Pottholmen på Trossö, har ett attraktivt läge intill vattnet. Här fanns det tidigare planer på att bygga ett trygghetsboende, men efter ett nära samarbete mellan kommunen och BoKlok ändrades detaljplanen och projekteringen av BoKlok Utsikten kunde ta sin början. Förtätningen av Blå Port med de 55 bostäderna upplevdes som ett stort lyft för hela området och var en del av utvecklingen av stadsdelen.

BoKlok Parkstråket i Gantofta

Gantofta var tidigare en liten sovort strax utanför Helsingborg. Här bodde bara ca 1500 invånare, men de senaste åren har ortens befolkning vuxit med ca 10 %, inte minst tack vare de 24 bostadsrättsradhusen som BoKlok byggt. Detta har bland annat lett till att kommunen projekterar för ett nytt förskole- och skolområde och att ICA-butiken har utökat sina öppettider. BoKlok har verkligen bidragit till utvecklingen av samhället och fått det att växa.

Radhusen i BoKlok Parkstråket i Malmö

Grönytor i fokus

BoKlok vann markanvisningstävlingen för Gantofta tack vare en kombination av gestaltningen av bostäderna och området, det låga priset till slutkunden och upplåtelseformen, radhus i bostadsrättsform. Starkast bidragande anledningen till vinsten var dock idén om en gemensam grönyta för de boende i kvarteret – det gröna hjärtat som vi kallar det på BoKlok - i form av ett parkstråk som löper genom hela området.

BoKlok Diamanten i Västerås

Västerås stad har i många år arbetat för en mer positiv utveckling i stadsdelen Bäckby, ett miljonprogramsområde med utmaningar som segregation och bristande sammanhållning, låg sysselsättning och otrygghet. Ett tydligt krav vid stadens marktilldelning var därför att alla aktörer skulle bidra till ökad social hållbarhet. I en gemensam satsning med Västerås stad och flertalet andra byggaktörer togs en gemensam social agenda fram. Agendan var omfattande och dialogen med de boende var hela tiden en nyckelfaktor. 

Vy över innergården i BoKlok Diamanten i Västerås

Social agenda i fokus

BoKlok byggde här två samlade kvarter, med en blandning av radhus och lägenheter – alla byggda som bostadsrätter. Genom att bygga bostadsrätter i miljonprogrammet skapas ett mer varierat bostadsutbud med minskad boendesegregation som följd. De boende kan också flytta inom sitt bostadsområde, få möjlighet att äga sitt eget boende och samtidigt behålla vänner och familj nära. Bostäderna från BoKlok hade fokus på gemenskap och trygghet. I det första kvarteret skapades en stor innergård med kvaliteter för alla åldrar.

BoKlok i Mariefred

I Mariefred har BoKlok, i fem faser, utvecklat ett område med 185 bostäder bestående av lägenheter och radhus. I samarbete med kommunen tog BoKlok på sig hela utvecklingen för att leverera prisvärda bostäder inklusive alla infrastrukturarbeten, med ambitionen att utveckla en förort som förbinder det historiska slottsområdet med en ny tågstation.

Flygbild på BoKlok Marielundsgården i Mariefred

Social utveckling av ny förort

Utvecklingen av projekten i Mariefred planerades för att hjälpa kommunen att nå sina sociala mål. I området skapade vi en naturlekplats, ett utegym och vandringsleder. Ett stort utbud av bostäder ingår i utvecklingen – från ettor till radhus. Projektet har skapat en möjlighet för fler familjer att bo nära naturen i hållbara och prisvärda bostäder. BoKlok förvärvade marken i början av 2017 och området var färdigbyggt maj 2021.