Social hållbarhet - så bygger vi för gemenskap

Hur vi utformar områden och kvarter spelar stor roll för livet som ska levas på platsen. Vår hälsa, trygghet och möjlighet till sociala kontakter formas på många sätt av vår boendemiljö. Vi vill ge fler möjligheten att bo och leva i långsiktigt hållbara livsmiljöer.

Så skapar vi hållbara livsmiljöer

För att skapa hållbara livsmiljöer börjar vi alltid med en analys av platsen och behoven i den specifika kommunen. I utformningen av våra områden använder vi oss av något vi kallar ”Gröna Hjärtat”. Det handlar om hur vi förhåller oss till livet på gården, i kvarteret och i staden. Vi planerar projekten i nära dialog med kommunen och samhället runtomkring.

Vi har tre ledord för våra utemiljöer: Grönt, Tryggt och Socialt. Vi vill skapa användbara gröna utemiljöer, med fokus på trygghet genom tydlig inramning och med plats för social gemenskap. Vårt mål är att skapa trygga bostadskvarter med mångfald och möjligheter till samvaro.

Social hållbarhet – grunden i det vi gör

BoKlok är grundat utifrån idén att det går att skapa hem för människor med vanliga inkomster. Social hållbarhet är med andra ord en inneboende del av vårt koncept. Samtidigt handlar det sociala om så mycket mer än bara boendekostnad. Den handlar om vårt avtryck i samhället och hur vi genom våra projekt och bostadsområden kan bidra till en socialt hållbar utveckling.

En viktig del är att ge bästa möjliga förutsättningar för våra kunder och bostadsrättsföreningen. Det uppnår vi bland annat genom vår demokratiska säljprocess. Vi erbjuder stöd och utbildning till våra kunder, till exempel kring hur en bostadsrättsförening fungerar.

Sociala investeringar i våra projekt

Sociala investeringar bygger alltid på en analys av lokala förutsättningar. I flera projekt har vi i dialogen med kommunen och andra intressenter tagit fram en gemensam social agenda och handlingsplan för att prioritera rätt insatser för ökad social hållbarhet.

Genom sociala investeringar i projekt skapar vi mervärden där vi bygger våra hem och områden. Det kan till exempel handla om att erbjuda praktikplatser, olika former av samarbete med en lokal förening eller närliggande skola, medverkan i utökad dialog eller trygghetsvandring med boende i området.

händer som håller upp ett BoKlok diplom

Samarbetet med BoKlok gav våra elever i årskurs 3 en helt ny dimension i temat vi arbetade med: ”Människan och samhället”. De fick inte bara förståelse för olika bostadsformer (hyresrätt, bostadsrätt, villa) och ekonomi kring dessa, utan också hur ett byggprojekt går från idé till färdigt boende.

Vi hade tidigare arbetat med temat ”Yrken” och nu fick eleverna förståelse för hur många olika yrken som involveras i ett byggprojekt, som radhusen BoKlok byggt i Rosengård.

För våra elever föddes drömmar om hus och de ritade både ritningar på hur deras drömhus ser ut, men också fantasibilder på hur det kanske skulle kunna bli en dag. Deras förståelse för hur BoKlok valt att bygga husen i fabrik på annan plats och frakta de stora ”legobitarna” utvidgade deras tekniska medvetande.

Oriana Mazhari
Lågstadielärare på Rosengårdsskolan, Malmö