BoKlok bygger miljömässigt

För människor och planeten

FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Många av de globala hållbarhetsutmaningarna och uppmaningarna till åtgärder beskrivs i FN:s mål för hållbar utveckling. Målen lanserades 2015 och utgör en inspirerande ram för kollektiva åtgärder. De guidar oss när vi utvecklar verksamheten, sätter ambitioner och samarbetar med våra partners.

Alla mål hänger ihop och vi använder dem som vår kompass för en mer hållbar förändring av vårt arbete.

SJU FOKUSOMRÅDEN

Vår analys visar att vi på olika sätt bidrar till alla mål för hållbar utveckling. Självklart är varenda ett av de 17 globala målen viktiga! Vi på BoKlok har valt att fördjupa oss mer i sju av dem för att vi ser att det är här vi kan göra mest skillnad. 

Med dessa globala mål, genom dialog för att hitta hållbara lösningar, vill vi skapa lokalt mervärde. 

Här nedanför finns en kort beskrivning av de sju mål där vi känner att vi kan bidra lite extra. Vill du veta mer om det specifika målet, så bara klicka på knappen under respektive mål. 

Ett bättre sätt att leva

Vi kan göra skillnad i människors vardag och bidra till till exempel ökad trygghet, färre i ensamhet och minskad ohälsa.

En rättvis agenda oavsett kön

Ge alla lika möjligheter på bostadsmarknaden! Vi vill särskilt lyfta fram tjejers och kvinnors livsvillkor, inte minst när vi utformar projekt – det gör alla till vinnare!

Alla drar nytta av inkludering

Med vår prispolicy kan vi sänka trösklarna på bostadsmarknaden och bidra till minskade klyftor i samhället.

Bygg för en ljusare framtid

Vi skapar hållbara bostäder och livsmiljöer med fokus på gröna värden, trygghet och social gemenskap.

Hållbarhet är framtiden

Vårt koncept bygger på goda standardiserade lösningar, där gemenskap och delning blir en del av vardagen.

Det mest naturliga i världen

Vi bygger alla våra hus i trä och skapar förutsättningar för ett klimatsmart liv – så når vi klimatneutralitet 2035!

Det funkar bäst när vi jobbar tillsammans

Vårt sätt att göra affärer utgår från vår tro på dialog, för att skapa affärsnytta och nytta för våra kunder och samhället.

GRÖNA BÄCKAR SMÅ

Ju fler vi är desto bättre. Det finns alltid något man kan bidra med utan att det känns för svårt.