BoKlok bygger miljömässigt

Miljöbra och mycket mer

Vanligt hyfs, kan man också kalla det

Säg hållbarhet, och du tänker kanske på miljön. Det gör vi med. Men vi lägger också mer i begreppet.

Vi menar att allt vi bygger ska vara socialt, ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt hållbart. Hållbarhet x 4, kallar vi det.

Det handlar om att tillgodose dagens behov på ett sätt som tillåter kommande generationer att göra likadant. Så klart.

SUGEN PÅ MER DETALJER?

Läs mer om våra fyra hållbarhetspelare

Så här går vi från tanke till handling när det gäller hållbarhet.

Ekologiskt är ekonomiskt

Hur vi gör våra bostäder och områden miljömässigt hållbara.

BoKlok bygger för social hållbarhet

Vi bygger för gemenskap

Hur vi som byggbolag främjar demokrati och integration.

Lågt pris med mening

Hur vi bygger, utan slarv, så att alla har råd att bo bra.

Klokt byggda hus

Hur vi förhåller oss till kvalitet i både processer och material.

GRÖNA BÄCKAR SMÅ

Ju fler vi är desto bättre. Det finns alltid något man kan bidra med utan att det känns för svårt.

Soppsorteringskärl innomhus

HÅLLBARHET I VARDAGEN

Titta in här om du vill hjälpa till.