Vårt trygghetspaket KlokAffär

Vi vill att du ska känna dig trygg och säker när du köper en ny bostad av oss – från start till slut. Därför ingår alltid vårt trygghetspaket KlokAffär när du köper en bostad i något av våra bostadsprojekt.

Glad tjej och kille håller varsitt höstlöv framför ena ögat.
Texten på denna sida gäller från 2023-01-01 och är baserad på villkoren i förhandsavtalet. För att läsa villkoren i sin helhet vänligen kontakta ansvarig mäklare i projektet.

Tryggt bostadsköp

BoKlok har byggt kloka hem sedan 1996, och under den tiden har vi sett både upp- och nedgångar i konjunkturen – och hur dessa påverkar våra kunders möjligheter att fatta trygga köpbeslut. Vi vet därför av erfarenhet att stort värde sätts på vårt trygghetspaket KlokAffär och den trygghet som det ger i osäkra tider. Som till exempel:

Begränsad avhoppskostnad

Möjlighet att frånträda avtalet vid oförutsedd händelse

Även om ett avtal är bindande inträffar ibland sådant som gör det omöjligt att hålla avtalet och att flytta, hur mycket du än vill och behöver det. Vi ger dig därför möjlighet att frånträda förhandsavtalet om någon av följande händelser skulle leda till ett väsentligt inkomstbortfall och du därmed svårligen kan fullfölja bostadsköpet:

 • arbetslöshet i mer än tre månader
 • sjukdom som leder till sjukskrivning i mer än tre månader
 • närståendes dödsfall

Vi har full förståelse för att det kan vara svårt att fullfölja ett bostadsköp om något av ovanstående inträffar, och det är med dessa händelser i åtanke som vi byggt in en begränsad avhoppskostnad i vårt trygghetspaket. Det innebär att du som har köpt en bostadsrätt av BoKlok, och därmed tecknat ett bindande förhandsavtal, ges möjlighet att frånträda detta i situationerna ovan. Ett frånträde förutsätter dock att du inte kunde räkna med eller undvika att omständigheten skulle inträffa.

För att häva ditt avtal och åberopa rätten till begränsad avhoppskostnad måste du så snart något av ovanstående inträffar och innan du får ditt upplåtelseavtal för underskrift, skriftligen meddela din bostadsrättsförening om din avsikt.

När ett förhandsavtal hävts mot bakgrund av ovanstående, har bostadsrättsföreningen rätt att omedelbart försöka sälja bostaden på nytt. Föreningen har också rätt till kompensation från dig som häver avtalet för att täcka kostnader för eventuella tillval. Utöver det har de rätt till kompensation för den omförsäljningskostnad som uppstår för nyförsäljningen, med nytt mäklararvode och utgifter för marknadsföring som exempel på utgifter som föreningen drabbas av. Kompensationen från dig till föreningen uppgår till högst 2,5% av köpesumman, och därtill kommer ev tillvalskostnad. Du hittar de fullständiga villkoren om detta i ditt förhandsavtal, och din mäklare kan också ge besked om vad som gäller för ditt individuella avtal.

Tillträdesuppskov i upp till tre månader

Om du är orolig att du inte ska hinna sälja din gamla bostad innan det är dags att flytta in i ditt nya BoKlok hem, kan vi i de flesta fall hjälpa dig genom att skjuta på tillträdet i upp till tre månader. Den sista inbetalningen skjuts då fram till överenskommet datum och vi betalar dina månadsavgifter under den överenskomna uppskovsperioden.

Vi ställer då krav på dig att du gör allt vad du kan för att sälja din gamla bostad. Beroende på din situation kan vi anpassa kraven.

BoKlok ikon svart uggla mot ljusgrön bakgrund KlokAffär

För att vi ska hjälpa dig att skjuta på tillträdet, förväntar vi oss att du:

 • har lagt ut din gamla bostad till försäljning senast tre månader innan tillträdet av BoKlok bostaden,

 • har lämnat din bostad till en, på den lokala marknaden, välrenommerad mäklare,

 • är beredd att sälja din bostad till ett marknadsmässigt pris.

Tillträdesuppskovet är en överenskommelse – med individuella villkor – mellan dig och det aktuella BoKlok projektet, och det gäller bara för dig som har en egen bostad att sälja. Har du en hyreslägenhet förväntas du säga upp ditt hyresavtal i tid.

Överenskommelsen om tillträdesuppskov gör vi normalt senast två veckor före ursprungligt tillträdesdatum. Möjligheten till tillträdesuppskov gäller både vid äganderätt och bostadsrätt.

Tillträdesuppskovet under maximalt tre månader gäller endast under följande villkor:

 • Att köparen/köparna av BoKlok bostaden tecknar eller har tecknat bindande upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen i samband med att tillträdesuppskovet ges.

 • Att köparen/köparna äger den tidigare bostaden till 100 % och blir ägare till den nya BoKlok bostaden till 100 %.

 • Att försäljningen av den tidigare bostaden läggs ut på uppdrag hos registrerad, yrkesverksam och på orten välrenommerad fastighetsmäklare samt att detta gäller för hela försäljningsperioden.

 • Att det satta priset på den gamla bostaden och övriga villkor för köp är marknadsmässiga och att säljaren/säljarna inte väljer att tacka nej till anbud som överensstämmer med eller överstiger satt pris.

 • Att den tidigare bostaden ligger ute till försäljning under hela perioden.

 • Att försäljningen av den tidigare bostaden påbörjas minst tre månader före den meddelade tillträdesdagen. Med påbörjad försäljning menas att en första visning eller motsvarande skett.

 • Att köparen/köparna av BoKlok bostaden under tillträdesuppskovstiden inte ges tillträde eller nyttjandemöjlighet till den nya BoKlok bostaden, ej heller nycklar till den.
En flicka på cykel och en flicka på kick bike på väg intill lägenhetshus

Grundtrygghet

Utöver vår extra trygghet i KlokAffär ingår naturligtvis allt det där som du ska kunna förvänta dig av en bostadsutvecklare, exempelvis:

BoKloks 7-åriga garanti

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i bostadsrättsföreningen och därmed också delansvarig för bostadsrättsföreningens totala ekonomi. Om bostadsrätter står tomma påverkar det inte bara bostadsrättsföreningens ekonomi, det kan också slå hårt på din månadsavgift.

Det tycker inte vi är okej, så därför har vi skapat en alldeles egen garanti för att säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi. Vi kallar den för BoKloks 7-åriga garanti, och den innebär att BoKlok och bostadsrättsföreningen upprättar ett avtal om en garanti som gäller i sju år efter färdigställandet av bostadsprojektet.

Om någon av medlemmarna avsäger sig bostadsrätten eller blir uppsagd som medlem för att de misskött sina ekonomiska skyldigheter mot bostadsrättsföreningen, måste bostadsrätten säljas. Om man inte hittar någon köpare och om bostadsrättsföreningen vill, tar BoKlok över bostadsrätten och betalar därmed dess årsavgift. På detta sätt begränsas risken för avbräck i bostadsrättsföreningens löpande ekonomi till följd av bostäder som står tomma.

Osålda bostäder påverkar inte din ekonomi

BoKlok vill också säkerställa en bra start för bostadsrättsföreningen. Så om alla bostäder inte är sålda vid projektets ordinarie tillträde står BoKlok för avgiften och köper in bostäderna senast inom sex månader.

Detta innebär kort och gott att du som köper en bostadsrätt av BoKlok inte behöver oroa dig för vad som händer med de andra bostäderna i din bostadsrättsförening under de första sju åren. Du kan känna dig trygg med att din månadsavgift inte kommer att påverkas av att det inte finns grannar i alla bostäder – även fast fler grannar såklart är trevligt.

Tryggt bostadsköp oavsett tider!

Bostadsmarknaden är konjunkturkänslig och kan gå både bättre eller sämre i olika tider.

BoKlok Housing AB ägs av Skanska till 100%. Skanska har verkat i drygt 135 år och har under den tiden stått fast genom flera konjunktursvackor. Det är ett stabilt och tryggt globalt företag, med grenar inom många andra verksamheter förutom bostadsutveckling, vilket gör Skanska mindre sårbart när bostadsmarknaden mattas av.

Skulle Skanska trots detta någon gång, oavsett anledning, bestämma sig för att lägga ned dotterbolaget BoKlok Housing AB, skulle Skanska i samma stund ta över alla skyldigheter som BoKlok har gentemot bostadsrättsföreningarna, det vill säga dig som kund.