Innovativt byggande

BoKlok är inte ett byggföretag – inte i traditionell mening. Vi ser oss mer som ett konsumentföretag eller ett produktföretag. Utifrån noggranna undersökningar om hur människor vill bo och vad man har råd att bo för skapar vi hem och områden för de många människorna. 

Democratic design  

För att nå en bra balans i utvecklingen av våra hem och områden arbetar vi med en metod som kallas Democratic design. Den bygger på fem dimensioner; lågt pris, hållbarhet, funktion, form och kvalitet. Democratic Design är hjärtat i vår produktutveckling och hjälper oss att göra ständiga förbättringar, avvägningar och prioriteringar för att helheten ska bli så bra som möjligt. 

Moduler blir färdiga hem 

När BoKlok grundades utvärderades många byggmetoder. Valet föll på den s.k. volymmodulen där olika delar sätts samman till färdiga moduler i en fabrik. Att bygga i moduler har många fördelar. De gör att vi kan minska kostnaderna, hålla jämn och hög kvalitet och minska påverkan på miljön och klimatet. 

Våra hem består av olika moduler som sammanfogas till flerfamiljshus eller radhus. En tvårumslägenhet består av två moduler, en trerumslägenhet av tre och så vidare. Våra hem i Sverige byggs i vår fabrik i Gullringen, utanför Vimmerby och trämaterialet kommer från svensk skog. Överblivet spill från produktionen går till IKEA:s fabriker och blir till nya möbler.

Standardisering och anpassning ger hållbara livsmiljöer för fler 

Vi är övertygade om att det går att kombinera standardisering och anpassning. Standardiseringen gör att vi kan sänka kostnaderna och skapa prisvärda hem med god kvalitet. Samtidigt krävs det anpassning så att våra hus och områden passar in i miljön där de ska byggas. För att hitta rätt balans har vi tagit hjälp av den välkända arkitekten Thomas Sandell som tagit fram olika gestaltningsalternativ för våra flerfamiljshus, till exempel olika takalternativ, fasadmaterial och färgsättningar. Allt för att skapa hållbara livsmiljöer för de många människorna.