Vår kvalitetspolicy

Som bostadsutvecklare tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i de områden vi utvecklar, fastigheterna vi skapar och hemmen våra kunder flyttar in i.

Som bostadsutvecklare tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i de områden vi utvecklar, fastigheterna vi skapar och hemmen våra kunder flyttar in i. Vi vill alltid möta våra kunders och samhällets behov av fungerande och hållbara produkter och livsmiljöer. Det är grunden i vår vision om noll kvalitetsfel. Alla som arbetar på BoKlok, våra leverantörer, våra underentreprenörer och våra samarbetspartners har ett ansvar i att följa principerna i vår kvalitetspolicy och integrera kvalitet i allt vi gör.

 • Vi bygger för ett bättre samhälle
  Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans bidrar till ett bättre samhälle och blir en god referens för framtida affärer.
 • Vid kundens sida
  Vi ska förtjäna kundens förtroende. Därför sätter vi kunden i fokus och tar reda på vilka behovs som finns. Våra kunder är kommunen, fastighetsägaren och individen som ska bo i våra hus. Vi säkerställer att vår leverans och vår produkt möter deras behov på kort och lång sikt. Som minimumnivå följer vi alltid gällande lagar, förordningar och kontraktskrav.
 • Vi har utmanande mål och driver ständiga förbättringar
  Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt, metoder och verktyg för att möte kunders och samhällets föränderliga behov.
 • Vi har hög kompetens
  Vi säkerställer att vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och för att nå våra mål. Vi säkerställer våra medarbetare, leverantörer och organisationens kompetens och förutsättningar genom ständig utveckling. Vi har ett systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
 • Vi tar ansvar
  Vår stolthet för vårt varumärke och vårt yrke gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva, våra leverantörer, underentreprenörer, samarbetspartner och samhället. Genom samarbetet med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar ännu bättre lösningar som möter behoven.

Våra principer ansluter till BoKloks värderingar och övriga policys så som Code of Conduct, "Vi är BoKlok", Vår miljöpolicy och Vår arbetsmiljöpolicy. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem BoKlok Way.

Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi får de nöjdaste kunderna.