Avtal och regler

Att köpa en ny bostad är ofta ett stort beslut och en stor investering. Det är därför ett måste att det finns en del avtal och regler i samband med ett bostadsköp. Här går vi igenom olika avtal och regler du kan komma att stöta på i din köpresa med oss.

två barn flyger med en drake på en yvig äng

Så fördelar vi våra bostäder

Det här med rättvisa är viktigt för oss. Därför håller vi hårt på reglerna för fördelningen av våra bostäder. Fördelningen sker genom en turordningsdragning under säljstarten för projektet, och resulterar i en turordningslista. Den som dragits först väljer också bostad först, därefter väljer den som är nummer två på listan… och så vidare.

Endast personer som själva tänkt äga och bo permanent i bostaden kan delta i turordningsdragningen. Du kan inte ge ditt turordningsnummer vidare till någon annan. Endast en turordningsanmälan per person/familj/bostad får lämnas. Om du lämnar fler (för att därigenom få större chans till ett bättre turordningsnummer) kommer vi att bortse från alla anmälningar, eller placera dig sist i kön.

Om avtalen

Här går vi igenom vad de olika avtalen du kan stöta på under din köpresa innebär.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal är ett bindande avtal. Men ett förhandsavtal kan ha olika villkor under vilket det gäller. Det kan handla om att ett visst antal bostäder ska säljas, eller att ett bygglov ska vinna laga kraft. Det är därför viktigt att du läser ditt förhandsavtal noga för att se de villkor som gäller just dig och den bostad du köper. I vårt trygghetspaket KlokAffär ingår också en begränsad avhoppskostnad. Du kan läsa mer om denna på sidan Trygghetspaket.

I förhandsavtalet förbinder sig bostadsrättsföreningen att upplåta bostaden med bostadsrätt till dig som bostadsrättshavare och du förbinder dig att förvärva bostaden med bostadsrätt. Efter tecknat förhandsavtal betalar du ett förskott som är första delbetalningen av insatsen.

Om avgifterna (insats, upplåtelseavgift eller årsavgift) blir väsentligt högre än vad som anges i förhandsavtalet har förhandstecknaren enligt Bostadsrättslagen rätt att säga upp avtalet inom tre månader från det att förhandstecknaren fick reda på den högre avgiften. Detta ger en möjlighet att teckna bindande avtal redan innan Bolagsverket gett sitt tillstånd att upplåta bostäderna med bostadsrätt.

Upplåtelseavtal

Avtal om upplåtelse av bostadsrätt tecknas mellan bostadsrättsföreningen och dig som köpare. I samband med att bostadsrättsföreningen upplåter bostadsrätten betalar du en handpenning på 10 % av den totala insatsen. Du får tillgodogöra dig eventuella tidigare inbetalda förskott. De resterande 90% av insatsen betalar du innan datum för tillträde enligt tecknat upplåtelseavtal. Upplåtelseavtalet är bindande. Du blir nu formell ägare till en bostadsrätt och medlem i den bostadsrättsförening du tecknat avtal med.

Upplåtelseavtal kan tecknas först när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket och bostadsrättsföreningen har fått Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostäderna med bostadsrätt. Uppgifterna i den ekonomiska planen grundar sig bland annat på köpekontraktet för marken, uppdragsavtal med BoKlok Housing AB, lånevillkor och finansiering.

Överlåtelseavtal

När bostäderna i ett senare skede säljs som "begagnade", det vill säga när det inte gäller den allra första upplåtelsen i en nybildad bostadsrättsförening, används ett överlåtelseavtal. Köpet görs då oftast i befintligt skick. Överlåtelseavtalet är oftast ett avtal mellan privatpersoner, men om BoKlok köpt en bostad som inte sålts vid tänkt inflyttning – och senare säljer den vidare – gäller även här ett överlåtelseavtal.

Om du inte blir godkänd av bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att skapa de allra bästa förutsättningarna för föreningen och de som ska bo där i framtiden. Då gäller det att säkerställa att de som flyttar in både har förmågan och den långsiktiga viljan att göra sitt bästa för den förening de ska tillhöra.

Ibland blir därför personer som vill köpa en bostad av BoKlok inte godkända av bostadsrättsföreningen. Det är naturligtvis väldigt jobbigt att få ett sådant besked, speciellt eftersom bostadsrättsföreningen har rätt att neka inträde i föreningen utan att behöva ange skäl och utan att ge köparen möjlighet att överklaga.

Anledningar till att du inte blir godkänd

  • Om köparen saknar lånelöfte, inte har lånelöfte för tillräckligt belopp, eller om lånelöftet är givet av ett finansieringsinstitut som inte är godkänt av Finansinspektionen som långivare för bostäder.
  • Om kreditupplysningen visar att köparen inte bedöms ha tillräckliga förutsättningar att kunna betala sitt framtida boende.
  • Om det kommer fram information som ger misstanke om att köparen inte tänkt bo i bostaden, eller avser att köpa bostaden som spekulationsobjekt.
  • Om man försökt att öka sina chanser att få köpa en BoKlok bostad, till exempel genom att ha lämnat in fler än en turordningsanmälan i turordningsprocessen.
  • Om köparen redan har köpt en BoKlok/Skanska bostad under den senaste 24-månadersperioden, eller redan ingår i en köpprocess om annan BoKlok/Skanska bostad.

Pristaksklausul

Spekulationsköp av nyproducerade bostäder blir allt vanligare. På BoKlok bygger vi bostäder för de många människorna och vi är måna om att de som köper våra bostäder verkligen tänker bo i dem. Vi ser självfallet positivt på att våra bostäder har ett högt andrahandsvärde, men vår affärsidé bygger på att de som köper vill bo i våra bostäder.

För att motverka spekulationsköp lägger vi i vissa projekt in en så kallad pristaksklausul i bostadsrättsföreningens stadgar.

Pristaksklausulen gäller i två år från tecknat upplåtelseavtal på bostadsrätten, och innebär att vid en försäljning (överlåtelse av bostadsrätten) får priset som bostaden säljs för, inklusive eventuella värdehöjande förbättringar, höjas med max 5 procent per år.

Amorteringskrav

I korthet innebär amorteringskravet att du som har ett bolån som överstiger 70% av bostadens värde ska amortera minst 2% per år. När bolånet är mellan 50-70% av bostadens värde ska du amortera minst 1% per år. Utöver detta ska du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1% av det totala lånebeloppet. Kontakta din bank för att se vad som gäller för just dig.

Och kom ihåg att detta inte är en kostnad, utan ett sparande till dig själv. Det är bra att amortera, speciellt när räntan är låg.