Avtal och regler

Att köpa en ny bostad är ofta ett stort beslut och en stor investering. Det innebär också att du kommer behöva förhålla dig till några olika regler och avtal. Vi går här igenom olika avtal och regler du kan komma att stöta på när du köper ett BoKlok hem.

två barn flyger med en drake på en yvig äng

Fördelning av bostäder vid säljstart

Vi eftersträvar att alla våra kunder ska ha samma chans att få köpa en bostad från oss. Därför ser våra säljstarter ibland lite annorlunda ut jämfört med andra bostadsaktörers.

Det gäller främst då väldigt många är intresserade av att köpa en bostad i ett av våra områden - då kan vi ibland använda oss av en oberoende, slumpmässig turordningsdragning som avgör i vilken ordning du får välja din nya bostad. Ibland tillämpar vi samma försäljningssätt som alla andra, det vill säga “först till kvarn”. På projekthemsidan kan du se hur vi planerar att sälja där du är intresserad av att bo.

Tänk på:

 • Endast personer som själva tänkt äga och bo permanent i bostaden kan delta i säljstarten, oavsett den sker med turordningsdragning eller principen “först till kvarn”.
 • Du kan inte ge ditt turordningsnummer vidare till någon annan. Endast en turordningsanmälan per person/familj/bostad får lämnas.
 • Om du lämnar fler turordningsanmälningar (för att därigenom få större chans till ett bättre turordningsnummer) kommer vi att bortse från alla anmälningar, eller placera dig sist i kön.

Fördelning av bostäder efter säljstart

Efter säljstarten är det först till kvarn att köpa en bostad som gäller. Anmäl ditt intresse på projektets hemsida eller kontakta ansvarig mäklare direkt. Vilken typ av avtal du sedan tecknar beror på var i processen projektet befinner sig.

Om avtalen

Här går vi igenom de olika avtalen du kan stöta på under din köpresa med oss. Vilket avtal du tecknar beroende på när i processen du köper bostad.

Innan en bostadsrättsförening tecknar avtal med dig, och godkänner dig som medlem, så görs en kreditbedömning för att säkerställa att du har fullgod betalningsförmåga.

Illustration i svart av penna som skriver på ett papper mot rosa bakgrund.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Men ett förhandsavtal kan ha olika villkor under vilket det gäller. Det kan handla om att ett visst antal bostadsrätter ska säljas, eller att ett bygglov ska vinna laga kraft. Det är därför viktigt att du läser ditt förhandsavtal noga för att se de villkor som gäller just dig och den bostadsrätt du köper. Efter tecknat förhandsavtal betalar du ett förskott, som är en första delbetalning av insatsen, det vill säga det totala priset på bostadsrätten.

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal kan tecknas först när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket och bostadsrättsföreningen har fått Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostäderna med bostadsrätt.

Avtal om upplåtelse av bostadsrätt (upplåtelseavtal) tecknas mellan bostadsrättsföreningen och dig som köpare och är bindande. I samband med upplåtelsen ska du betala 10 % av den totala insatsen, med eventuell avräkning av tidigare inbetalda förskott. De resterande 90% av insatsen betalar du innan datum för tillträde enligt tecknat upplåtelseavtal. När upplåtelsen skett blir du formellt ägare av en bostadsrätt och medlem i bostadsrättsföreningen.

Överlåtelseavtal

I de fall BoKlok köpt en bostadsrätt vid upplåtelse – och senare säljer den vidare – så tecknas ett överlåtelseavtal. I samband med överlåtelsen betalar du en handpenning om 10% av insatsen dvs priset på bostadsrätten. Resterande 90% betalas vid tillträde.

Om du inte blir godkänd av bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att skapa de allra bästa förutsättningarna för föreningen och de som ska bo där i framtiden. Då gäller det att säkerställa att de som flyttar in både har förmågan och den långsiktiga viljan att göra sitt bästa för den förening de ska tillhöra.

Ibland blir därför personer som vill köpa en bostad av BoKlok inte godkända av bostadsrättsföreningen. Det är naturligtvis väldigt tråkigt att få ett sådant besked, speciellt eftersom bostadsrättsföreningen har rätt att neka inträde i föreningen utan att behöva ange skäl och utan att ge köparen möjlighet att överklaga.

Anledningar till att du inte blir godkänd

 • Om köparen saknar lånelöfte, inte har lånelöfte för tillräckligt belopp, eller om lånelöftet är givet av ett finansieringsinstitut som inte är godkänt av Finansinspektionen som långivare för bostäder.
 • Om kreditupplysningen visar att köparen inte bedöms ha tillräckliga förutsättningar att kunna betala sitt framtida boende.
 • Om det kommer fram information som ger misstanke om att köparen inte tänkt bo i bostaden, eller avser att köpa bostaden som spekulationsobjekt.
 • Om man försökt att öka sina chanser att få köpa en BoKlok bostad, till exempel genom att ha lämnat in fler än en turordningsanmälan i turordningsprocessen.
 • Om köparen redan köpt en BoKlok/Skanska bostad under de senaste 2 åren eller redan ingår i en köpprocess om annan BoKlok/Skanska bostad, och inte kan ange ett giltigt skäl till varför denne ska få köpa ytterligare en BoKlok/Skanska bostad.

Pristaksklausul

Under tider med bostadsbrist ökar risken för spekulationsköp - det vill säga när man köper en bostad endast för att sälja den vidare med en snabb vinst. På BoKlok bygger vi bostäder för de många människorna och vi är måna om att de som köper våra bostäder verkligen tänker bo i dem. Vi ser självfallet positivt på att våra bostäder har ett högt andrahandsvärde, men vår affärsidé bygger på att de som köper vill bo i våra bostäder.

För att motverka spekulationsköp lägger vi i vissa projekt in en så kallad pristaksklausul i bostadsrättsföreningens stadgar. Pristaksklausulen gäller i två år från tecknat upplåtelseavtal på bostadsrätten, och innebär att vid en försäljning (överlåtelse av bostadsrätten) får priset som bostaden säljs för, inklusive eventuella värdehöjande förbättringar, höjas med max 5 procent per år.

Amorteringskrav

Det är viktigt att du kontaktar din bank för att se vad som gäller för just dig gällande amorteringskrav. Men i korthet innebär amorteringskravet att:

 • När bolånet är mellan 50-70% av bostadens värde, ska du amortera minst 1% per år.
 • Du som har ett bolån som överstiger 70% av bostadens värde, ska amortera minst 2% per år.
 • Utöver detta ska du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst, amortera ytterligare 1% av det totala lånebeloppet.