SOLCELLER FÖR EN SOLKLAR FRAMTID

På BoKlok arbetar vi ständigt med att hitta nya klimatsmarta lösningar. Visste du t.ex. att vi sätter solceller i alla våra nya bostadsområden? Just det, alla. Vartenda ett. Utan undantag. Tillsammans med vår partner IKEA Group är vi övertygade om att solenergi är framtiden och vi tror på idén att göra grön energi tillgänglig för de många människorna.

Japp, solceller i alla nya bostadsrojekt

Solcellerna ger ett energitillskott som kan användas till fastighets- och hushållsel. Eventuellt överskott skickar vi ut på elnätet så att fler kan få grönare el. Vi är övertygade om att solenergi är framtiden, och det är vi inte ensamma om. Våra solenergilösningar har vi utvecklat tillsammans med IKEA som redan säljer solenergilösningar för hem i flera europeiska länder. Tillsammans tror vi på idén att göra grön energi tillgänglig för de många människorna.

Vårt långsiktiga mål är att våra hus, och våra hem, ska bli självförsörjande på el. När det sker vet vi inte, men vi jobbar för fullt för att det ska blir verklighet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna bo och leva hållbart. Och det ska inte behöva kosta skjortan.

"Att vi utrustar samtliga våra nya lägenhetsprojekt med solenergilösningar innebär en utsläppsminskning motsvarande 133 ton koldioxid årligen. Det motsvarar utsläppen från 112 000 körda mil om året, eller nästan 28 varv runt jorden. 

Det betyder att många nya hem från BoKlok, och många av våra kunder kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen."

Refik Salievski, specialist inom teknisk utveckling på BoKlok


Solceller redan på byggarbetsplatsen

I BoKlok Pilkvisten i Landskrona tar vi ytterligare ett steg i den gröna utvecklingen. Så fort husen och solcellerna var på plats kopplades vår byggarbetsplats upp till solenergisystemet.

En solig dag kan solcellerna komma upp i 30 kW per timme vilket innebär att de kan driva hela arbetsplatsen med byggbodar, verktyg och maskiner och samtidigt sälja överskott tillbaka till elnätet.

Det här är vårt första projekt där arbetsplatsen drivs av solenergi, men det lär inte bli det sista. Nu tittar vi på hur vi kan implementera det här på andra arbetsplatser och projekt i framtiden. På så vis kan goda lösningar upprepas – precis som BoKloks sätt att bygga.


BoKlok Grönhult – vårt mest hållbara område hittills

Vi planerar just nu ett spännande pilotprojekt i Malmö där vi ska testa ny grön teknik. Huset kommer att ha en kombination av solceller, batterier och vindkraftverk som är bra både för miljön, klimatet och för de boendes plånböcker. Det kommer att skapa möjligheter för de boende att vara självförsörjande på värme och fastighetsel.

I det här projektet samarbetar vi med Malmö stad och 11 andra aktörer för att genom både om- och nybyggnation skapa 1000 nya bostäder på det gamla sjukhusområdet i Sege Park. Hållbarhet, delningsekonomi och stadsodling är nyckelorden i utvecklingen av det som ska bli Malmös nya klimatsmarta stadsdel.

För att projektet ska bli en naturlig del av staden har en social handlingsplan tagits fram med koppling till FN:s globala mål. Vi planerar för gröna miljöer, odlingar, delningsmöjligheter för boende, cykelverkstad, biologisk mångfald och praktikplatser under byggtiden.