H22 – framtidens stad

BoKlok vill genom H22 vara med och skapa framtidens stad – en plats där det är enkelt att leva hållbart. I expo-satelliten Mariastaden bygger vi vårt första fullskaliga SilviaBo-projekt. SilviaBo är vårt hållbara, attraktiva och anpassningsbara boendekoncept, utvecklat av Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA tillsammans. Lägenheterna är förberedda för att kunna anpassas ifall de boende skulle utveckla demenssjukdom, vilket blir allt mer förekommande i takt med att befolkningen åldras.

illustration på husen som ska byggas på Drottninghög

Inom ramarna för H22 är BoKlok, tillsammans med andra aktörer, även med och utvecklar stadsdelen Drottninghög. Här förtätar BoKlok området med bostadsrätter i genomtänkta miljöer, och skapar på så sätt möjligheter till andra boendeformer i området.

Med de två satsningarna, SilviaBo och Drottninghög, vill BoKlok vara en del av Helsingborgs utveckling och skapa fler möjligheter för stadens invånare. BoKlok vill inspirera andra kring hur olika boendelösningar kan bidra både till den enskilda personen och till större utmaningar på samhällsnivå. Helt enkelt vara med och skapa framtidens smarta stad – en plats där man lever hållbart, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

”Vi vill genom vårt engagemang i H22 vara med och skapa framtidens stad där det är enkelt att leva hållbart. H22 ger oss möjlighet att visa hur vi långsiktigt kan bidra till två viktiga samhällsfrågor, den åldrande befolkningen och utvecklingen av miljonprogramsområden. Vi vill helt enkelt skapa fler boendealternativ genom hållbara och prisvärda hem i trygga och inkluderande områden.”

Jonas Spangenberg
VD BoKlok och själv bosatt i Helsingborg

porträtt på Jonas Spangenberg, VD på BoKlok och själv bosatt i Helsingborg