Tack för detta året!
Almedalen 1-8 juli 2018

När så många beslutsfattare samlas på en och samma plats, ser vi självklart till att vara där. Vi vill ju påverka bostadspolitiken!

Under Almedalsveckan i Visby var vi på plats för att prata om morgondagens bostadspolitik med alla som är intresserade och som tycker som vi – att fler människor borde ha möjlighet att bo bra. 

Vi genomförde aktiviteter både i och utanför BoKlok huset i hamnen. Utanför huset hade vi mötesplatser och plats för diskussion och inne i  huset arrangerade vi panelsamtal, seminarier och debatter måndag-torsdag under veckan.  

Under sommaren kommer vi att publicera mer information om de seminarier som hölls och vilka kloka tankar som kom fram under veckan. Nedan kan du se vilka seminarier vi anordnade och vilka som medverkade. 

Tack för i år! 

MÅNDAG 2 JULI

Planering för trästäder (arrangerades tillsammans med föreningen Trästad)

I PANELEN:
Gert Wingårdh
 Arkitekt SAR/MSA och Managing Director, Wingårdhs
Jessica Becker Projektkoordinator och arkitekt SAR/MSA, föreningen Trästad
Ewa Westermark Partner, Gehl Architects
Victoria Kalén Konsult Analys och strategi, WSP
Leif Walterum (C) F.d. kommunalråd, Skövde kommun
Jerker Lessing Forsknings- och utvecklingschef, BoKlok

Bostadsbyggandet - hur påverkas svensk ekonomi och varför denna usla produktivitet?

I PANELEN:
Lars-Fredrik Andersson Docent i ekonomisk historia, Umeå universitet
Amelie von Zweigbergk Chef industriell utveckling, Teknikföretagen
Catharina Elmsäter-Svärd VD, Sveriges Byggindustrier
Peter Fransson Avdelningschef, Boverket

Bostäder för äldre att bo kvar i – hur ska människor ha råd att bo bra på ålderns höst?

I PANELEN:
Greger Bengtsson Samordnare avdelningen för vård och omsorg, SKL
Fredrik von Platen Sakkunnig bostäder, SPF-seniorerna
Meeri Wasberg (S) Kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun

Bostadsdebatt mellan partierna: Så löser vi bostadskrisen!

Nooshi Dadgostar (V) Ledamot civilutskottet och bostadspolitisk talesperson
Caroline Szyber (KD) Ordförande civilutskottet och bostadspolitisk talesperson

TISDAG 3 JULI

Bostadsbrist och samtidigt bostadsöverskott – hur hamnade vi här?

I PANELEN:
Maria Pleiborn Demograf och bostadsmarknadsexpert, WSP
Michael Skytt Bolånechef, Nordea
Märta Stenevi (MP) Kommunalråd stadsbyggnad och service, Malmö stad
Fredrik Törnkvist VD, Stångåstaden

SKL-avtal hjälper kommunerna att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret

I PANELEN:
Maria Pleiborn Demograf och bostadsmarknadsexpert, WSP
Martin Hofverberg Chefsekonom, Hyresgästföreningen
Marie Thelander Dellhag Nyproduktionschef, MKB Fastighets AB
Jan-Ove Östbrink Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Klara Diskay SKL Kommentus

Bostadsdebatt mellan partierna: Så löser vi bostadskrisen!

Emma Berginger (MP) Ordförande tekniska nämnden, Lunds kommun
Joakim Larsson (M) Vice gruppledare, Stockholms stad

ONSDAG 4 JULI

Finsk kommunal modell för krav på boendekostnad ger billigare bostäder – kan den kopieras till Sverige?

PANELEN:
Patrik Kindström Avdelningschef stadsbyggnad, Örebro kommun
Göran Cars Professor i samhällsplanering, KTH
Meit Fohlin Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland
Anna Lindh Wikblad Biträdande kommundirektör, Luleå kommun

Smart urbanisering - att bygga i det redan byggda (arrangerades tillsammans med Sveriges träbyggnadskansli)

I PANELEN:
Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister
Gert Wingårdh Arkitekt SAR/MSA och Managing Director, Wingårdhs
Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Daniel Wilded Produktchef, Martinsons byggsystem
Josefine Wangel Forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
Jonas Spangenberg VD, BoKlok

Bostadsdebatt mellan partierna: Så löser vi bostadskrisen!

Leif Nysmed (S) Ledamot civilutskottet
Björn Ljung (L) Vice gruppledare, Stockholms stad

TORSDAG 5 JULI

Varför är inte bostadsfrågan en valvinnare och vem tar ansvar för att folk har tak över huvudet?

I PANELEN:
Jacob Lundberg Chefsekonom, Timbro
Andreas Bergström Vice VD, Fores
Sandro Scocco Chefsekonom, Arena idé
Daniel Färm Verksamhetschef, Tiden

Bostadsdebatt mellan partierna: Så löser vi bostadskrisen! (med fokus på unga!)

Greta Eulau (Moderata studenter) Riksordförande
Ola Palmgren (SSU) Förbundsstyrelseledamot
Joar Forssell (LUF) Förbundsordförande
Hanna Lidström (Grön Ungdom) Språkrör

Kontakta oss gärna!

Har du frågor om BoKlok eller våra seminarier? Eller vill du bara veta mer om hur vi tänker kring Almedalsveckan? Tveka inte att höra av dig! Vi gillar ring i mobilen och pling i mejlkorgen.

Magdalena Stadler
Projektledare för BoKlok i Almedalen
Tel 010-449 27 49
magdalena.stadler@boklok.se