Vi ses i Almedalen
1-8 juli!

När så många beslutsfattare samlas på en och samma plats, ser vi till att vara där. Vi vill ju påverka bostadspolitiken.

Under Almedalsveckan är vi på plats för att prata om morgondagens bostadspolitik med alla som är intresserade och som tycker som vi – att fler människor borde ha möjlighet att bo bra. 

Vi kommer att ha aktiviteter både i och utanför BoKlok huset i hamnen, bredvid Kallis. Utanför huset har vi mötesplatser och plats för diskussion. Självklart är du varmt välkommen in i huset också. Här kan du se hur vi tänker när vi bygger, och här arrangerar vi panelsamtal, seminarier och debatter måndag-torsdag under veckan.  

Varmt välkommen till vår tvårummare i hamnen. Och även om det är trångt, så är det alltid högt i tak!

Veckans program

MÅNDAG 2 JULI

KL 8.30-9.30

Planering för trästäder (Arrangeras tillsammans med föreningen Trästad)

Med en akut situation när det gäller såväl klimat som bostäder talar politiken sitt tydliga språk. ”Vi ska bygga mycket, vi ska bygga snabbt och vi ska bygga med mer trä”. Men hur ska detta gå till i praktiken och hur säkerställer man fler hus i trä?

På kommunal nivå har fler och fler så kallade träbyggnadsstrategier implementeras för att accelerera arbetet och driva den politiska ambitionen framåt. Men vad är en träbyggnadsstrategi, behövs den och vem ska leverera till den? Hur kan leverantörer, planerare och politiken gå hand i hand för att bygga rätt och i tiden? Hur får vi ihop stad, människa och exploatör kring skalan och stadens gestaltning? Vi diskuterar med många olika infallsvinklar, med Gert Wingårdh i spetsen, om svårigheter och möjligheter.

I PANELEN:
Gert Wingårdh
 Arkitekt SAR/MSA och Managing Director, Wingårdhs
Jessica Becker Projektkoordinator och arkitekt SAR/MSA, föreningen Trästad
Ewa Westermark Partner, Gehl Architects
Victoria Kalén Konsult Analys och strategi, WSP
Leif Walterum (C) F.d. kommunalråd, Skövde kommun
Jerker Lessing Forsknings- och utvecklingschef, BoKlok

KL 10.00-11.00

Bostadsbyggandet - hur påverkas svensk ekonomi och varför denna usla produktivitet?

Bostadsbyggandet är en viktig tillväxtmotor för svensk ekonomi. Samtidigt är produktiviteten i branschen föga imponerande. Varför är det så här? Vad kan byggbranschen lära av andra branscher för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna?

Idag står byggandet för nästan 6 procent av Sveriges BNP. De senaste åren har bostadsinvesteringarna som andel av BNP ökat med nästan 1 procent årligen. Produktiviteten i byggandet är dock inte lika munter läsning. Jämfört med tillverkningsindustrin är produktivitetsutvecklingen i byggbranschen obefintlig eller till och med på avtagande.

I PANELEN:
Lars-Fredrik Andersson Docent i ekonomisk historia, Umeå universitet
Amelie von Zweigbergk Chef industriell utveckling, Teknikföretagen
Catharina Elmsäter-Svärd VD, Sveriges Byggindustrier
Peter Fransson Avdelningschef, Boverket

KL 14.00 - 15.00

Bostäder för äldre att bo kvar i – hur ska människor ha råd att bo bra på ålderns höst?

Behovet av bostäder för äldre är stort. Det beräknade behovet uppgår till 360 000 bostäder. Fram till år 2050 beräknas bostadsbehovet för personer som är 65 år eller äldre att öka med nästan 50 procent. Särskilt gruppen över 80 år kommer växa kraftigt, vilket kommer ställa krav på bostadsanpassning.

Pensionärernas ekonomiska situation har förbättrats successivt och många seniorer kan förväntas ha en god ekonomi framöver. Men pensionerna följer inte den allmänna inkomstutvecklingen och för de allra flesta minskar pensionen efter hand. Statistik från Eurostat visar dessutom att Sverige har flest så kallade fattigpensionärer i Norden. Vad finns det för möjligheter på bostadsmarknaden för äldre idag? Vad behövs, och hur kan man skapa anpassade bostäder som människor har råd med på ålderns höst?

I PANELEN:
Greger Bengtsson Samordnare avdelningen för vård och omsorg, SKL
Fredrik von Platen Sakkunnig bostäder, SPF-seniorerna
Meeri Wasberg (S) Kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun

KL 16.30-17.00

Bostadsdebatt mellan partierna: Så löser vi bostadskrisen!

MODERATOR:
Viktor Barth-Kron

I PANELEN:
Nooshi Dadgostar (V) Ledamot civilutskottet och bostadspolitisk talesperson
Caroline Szyber (KD) Ordförande civilutskottet och bostadspolitisk talesperson

TISDAG 3 JULI

KL 10.00-11.00

Bostadsbrist och samtidigt bostadsöverskott – hur hamnade vi här?

Bostadsbrist och samtidigt bostadsöverskott. En till synes märklig situation som visar på brister i behovsanalysen hos en del kommuner och byggbolag. Hur hamnade vi här? Utifrån ny statistik om behov och utbud diskuterar vi hur situationen har uppstått och vad det finns för lösningar.

Rådande situation på bostadsmarknaden har resulterat i att dyra bostäder står tomma, medan det fortsatt är stor brist på bostäder till lägre priser. Orsaken är bland annat felmatchningen mellan behov och utbud. Vi låter ett antal representanter från branschen och kommuner diskuterar orsaker och lösningar.

I PANELEN:
Maria Pleiborn Demograf och bostadsmarknadsexpert, WSP
Michael Skytt Bolånechef, Nordea
Märta Stenevi (MP) Kommunalråd stadsbyggnad och service, Malmö stad
Fredrik Törnkvist VD, Stångåstaden

KL 14.00-15.00

SKL-avtal hjälper kommunerna att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret

2017 initierade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en ramupphandling för att på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt erbjuda kommunala bolag ett alternativ för att råda bot på bostadsbristen. Hur fungerar avtalet och vilka exempel finns det så här långt?

Bostadsbristen är en stor utmaning för kommunerna. Den påverkar möjligheterna för kommunerna att växa och påverkar inte minst kommunernas förutsättningar att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Maria Pleiborn gör ett antal nedslag i kommunernas utmaningar när det gäller demografi och bostadsbyggande. Representant från SKL berättar om bakgrunden till avtalet, SKL Kommentus berättar om avtalets upplägg och ett kommunalt bostadsbolag beskriver sitt arbete med SKL-avtalet.

I PANELEN:
Maria Pleiborn Demograf och bostadsmarknadsexpert, WSP
Martin Hofverberg Chefsekonom, Hyresgästföreningen
Marie Thelander Dellhag Nyproduktionschef, MKB Fastighets AB
Gunilla Glasare Chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Klara Diskay Upphandlingskonsult AffärsConcept, SKL Kommentus

KL 16.30-17.00

Bostadsdebatt mellan partierna: Så löser vi bostadskrisen!

MODERATOR:
Viktor Barth-Kron

I PANELEN:
Emma Hult (MP) Ledamot civilutskottet och bostadspolitisk talesperson
Joakim Larsson (M) Vice gruppledare, Stockholms stad

ONSDAG 4 JULI

KL 10.00-11.00

Finsk modell ger billigare bostäder – kan den kopieras till Sverige?

Svenska kommuner borde inspireras av det finska exemplet där byggbolag får tävla om vem som kan bygga till lägst priser. Det skulle bidra till att minska felmatchningen på bostadsmarknaden och skapa konkurrens så att priserna på bostäder pressas ned. Kan den finska modellen kopieras till Sverige?

I finska staden Vantaa utanför Helsingfors används en annorlunda modell för att skapa billigare bostäder. Kommunen låter byggbolag tävla om vem som kan erbjuda lägst boendekostnad. Den som kan bygga till lägst boendekostnad får bygga. Genom att använda boendekostnaden som kriterium i markanvisningstävlingar skulle även svenska kommuner kunna styra utvecklingen så att det byggs för vanligt folk.

Vi diskuterar om och i så fall hur denna modell skulle kunna tillämpas i Sverige. Vi presenterar även två svenska exempel där boendekostnad varit en faktor i markanvisningar, i Örebro och på Gotland.

PANELEN:
Erik Skagerlund Exploateringschef, Örebro kommun
Göran Cars Professor i samhällsplanering, KTH
Meit Fohlin Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland
Anna Lindh Wikblad Biträdande kommundirektör, Luleå kommun

KL 11.15-12.00

Smart urbanisering - att bygga i det redan byggda (Arrangeras tillsammans med Sveriges träbyggnadskansli)

Förtätningstrenden är här för att stanna. Med syfte att skapa närhet, effektiv resurshantering och inte exploatera mer än nödvändigt har politikers och planerares blickar vänts inåt mot staden och det redan byggda. Men är kostnaderna för att rusta upp skäliga, och finns ekonomin?

Regeringens påbyggnadsbonus påtalar behovet av att använda det redan byggda för att möta det växande bostadsbehovet. Men hur stor effekt kan tillbyggnader och påbyggnader i realiteten ge? Välkommen till ett framtidsseminarium om förtätning, smart urbanisering och möjligheterna med att bygga i det redan byggda.

I PANELEN:
Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister
Gert Wingårdh Arkitekt SAR/MSA och Managing Director, Wingårdhs
Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Daniel Wilded Produktchef, Martinsons byggsystem
Josefine Wangel Forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
Jonas Spangenberg VD, BoKlok

KL 16.30-17.00

Bostadsdebatt mellan partierna: Så löser vi bostadskrisen!

MODERATOR:
Viktor Barth-Kron

I PANELEN:
Leif Nysmed (S) Ledamot civilutskottet
Björn Ljung (L) Vice gruppledare, Stockholms stad

TORSDAG 5 JULI

KL 10.00-11.00

Varför är inte bostadsfrågan en valvinnare och vem tar ansvar för att folk har tak över huvudet?

Bostadsfrågan är idag en av våra absolut största samhällsutmaningar. Samtidigt saknas det genomgripande politiska förslag för att skapa en bostadsmarknad för alla. Vad beror det på och hur ska politiken med dagens förutsättningar kunna adressera avgörande samhällsfrågor?

Vi diskuterar bland annat varför bostadsfrågan inte är en valvinnare trots att den är avgörande för både välfärden och tillväxten. Utifrån olika ideologier fördjupar vi oss i en politisk metadiskussion där bostadsfrågan står i centrum.

I PANELEN:
Jacob Lundberg Chefsekonom, Timbro
Andreas Bergström Vice VD, Fores
Sandro Scocco Chefsekonom, Arena idé
Daniel Färm Verksamhetschef, Tiden

KL 16.30-17.00

Bostadsdebatt mellan partierna: Så löser vi bostadskrisen! (Med fokus på unga!)

MODERATOR:
Viktor Barth-Kron

I PANELEN:
Greta Eulau (Moderata studenter) Riksordförande
Ola Palmgren (SSU) Förbundsstyrelseledamot
Joar Forssell (LUF) Förbundsordförande
Hanna Lidström (Grön Ungdom) Språkrör

Kontakta oss gärna!

Har du frågor om BoKlok eller våra seminarier? Eller vill du kanske boka möte med någon av våra affärschefer? Tveka inte att höra av dig! Vi gillar ring i mobilen och pling i mejlkorgen.

Magdalena Stadler
Projektledare för BoKlok i Almedalen
Tel 010-449 27 49
magdalena.stadler@boklok.se