BoKlok är Skanska och IKEA tillsammans

Genom att kombinera Skanska och IKEAs erfarenheter får vi det bästa av två världar – och skapar hållbara hem för de många människorna!

En tumstock som är vikt som ett hjärta

BoKlok – ett annorlunda boendekoncept

BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi skapar hållbara hem för de många människorna. Våra två ägare tillför stor kunskap och erfarenhet som vi använder för att utveckla våra hem. Skanska vet hur man bygger med kvalitet. Och IKEA vet hur folk vill bo. Genom att kombinera Skanska och IKEAs erfarenheter får vi det bästa av två världar!

Så här gör vi

Vi är effektiva och har nagelfarit våra kostnader. Men bara till en viss gräns så klart. Vi tummar aldrig på husens kvalitet och vi tummar aldrig på de miljönormer som finns.